background

Inteligentní distribuční trafostanice

Měnící se směry toku energie, stejně jako kolísání zátěže a napětí v síti představují velký nápor na technologii trafostanic. Ty, které jsou v provozu dnes, byly původně určeny pouze pro jednosměrný tok energie. Jsou vybavené konvenčními transformátory, a nejsou proto schopné vyrovnat se s účinky nestálých zdrojů energie. Řešením je aktivní distribuční síť s inteligentními trafostanicemi jako klíčovými místy. Inteligentní trafostanice pomáhají aktivně řídit zatížení v distribuční síti a umožňují automatické a rychlé řešení výpadků.

Jedním z hlavních prvků v trafostanicích jsou transformátory, zařízení zodpovědná za to, že koncoví zákazníci dostávají správné napětí. Mnoho distribučních stanic je přetíženo kvůli nepředvídatelnému toku energie z obnovitelných zdrojů. Nestabilita vede k významnému kolísání napětí a odchylky mohou být výrazné. Při rostoucím podílu obnovitelných zdrojů energie jsou regulovatelné transformátory, jako je například Siemens FITformer® REG, důležitou součástí inteligentních sítí, neboť umožňují sledování a ovládání sítě vysokého a nízkého napětí v reálném čase. 

Další technologií pro inteligentní distribuční trafostanice, kterou nabízí společnost Siemens, jsou plynem izolované vysokonapěťové rozvaděče z rodiny 8DJH. Díky své modulární konstrukci umožňují variabilní uspořádání funkcí. Kromě toho jednotlivá spínací pole, stejně jako bloky spínacích polí, mají možnost rozšíření, takže rozvaděč 8DJH může být nakonfigurován podle potřeb dané trafostanice. Základem a bezkonkurenční předností rozvaděče 8DJH je hermeticky svařená nádoba z nerezové oceli s navařenými průchodkami pro elektrické přípoje a mechanické ovládací prvky. Ty části zařízení, které jsou pod napětím, jsou tak dokonale chráněny před vlhkostí, prašností, kondenzací par či chemickými vlivy.

Integrace chytrých prvků do rozvaděče vysokého napětí

Zlatý Amper

Koncept inteligentní trafostanice Siemens byl letos na veletrhu AMPER oceněn prestižní cenou Zlatý Amper 2016