background

Chytrá města

Města jsou klíčem pro budoucí rozvoj společnosti. Siemens nabízí portfolio řešení a odborných expertních znalostí, které zefektivňují jejich provoz, rozvíjejí udržitelnost a pomáhají tak městům stát se lepším místem pro život.

Koncept chytrých měst je často vykládán a vnímán z různých úhlů pohledů. V zásadě ale platí jedno – lidé s pomocí nejnovějších technologií mohou přetvořit stávající města na prostor, v němž se jim bude lépe žít a pracovat. Chytré město má optimalizovanou infrastrukturu a maximalizuje svou efektivitu i služby, které poskytuje občanům. Využívá digitální propojení mezi jednotlivými systémy, získaná data umožňují reagovat a zlepšovat městské služby v reálném čase.

 

Každé město může být chytré – metropole s miliony obyvatel, stejně jako krajské město nebo dokonce malá obec. Přeměna města či obce na „smart“ je však běh na dlouhou trať. Proto je klíčová specifikace priorit rozvojových oblastí měst, jimž je Siemens připraven pomoci. Obrazně řečeno město je jako modulový systém, kdy každý z modulů představuje „chytré řešení“. Čím vyšší je počet těchto modulů, tím více inteligentních technologií město využívá. Důležitým předpokladem chytrých měst je pak synergie mezi těmito moduly. K dosažení cíle by samospráva měla vypracovat „chytrý plán města“, který zajistí konektivitu infrastruktury, využití dat a implementaci všech dalších zlepšení. Tato cesta je pro každé město jedinečná a neopakovatelná. Důležité je také správně vyhodnocovat pilotní programy „smart“ řešení a otevřeně informovat obyvatele měst – technologie zpravidla fungují spolehlivě, ale ne vždy jsou záměry radnice akceptovány občany. 

 

Implementace inteligentních řešení do městské infrastruktury je nutně podmíněna investicemi, vedle národních zdrojů je možné čerpat evropské dotace. Pokud peníze k dispozici nejsou, Siemens realizuje projekty EPC, kdy zákazník splácí peníze za projekt až z dosažených garantovaných provozních úspor.

Jaké technologie dokážou zpříjemnit život ve městech, šetřit čas i peníze?

#mysletenalidi

Chytrá města

Ve městech a obcích v současnosti dochází k paradoxu – zatímco rychlost výstavby infrastruktury nedostačuje tempu městského rozvoje, projevují se nedostatky ve veřejné dopravě nebo na silničních komunikacích, obyvatelé požadují neustále se zlepšující kvalitu života. Problém často nejde vyřešit rozšířením měst či jejich částí, ke slovu proto přichází nejmodernější chytré technologie, které proměňují stávající infrastrukturu.

Siemens dokáže inteligentní řešení integrovat do infrastruktury měst a obcí a úspěšně tak posílit efektivitu budov či dopravy i energetických systémů. Tyto kroky vedou ke zlepšení kvality života obyvatel měst a obcí, díky použití nejmodernějších technologií dochází ke zvyšování efektivity, bezpečnosti, ekonomické konkurenceschopnosti, tvorbě příjemného a zdravého prostředí pro život.

Siemens dokáže inteligentní řešení integrovat do infrastruktury měst a obcí a úspěšně tak posílit efektivitu budov či dopravy i energetických systémů. Tyto kroky vedou ke zlepšení kvality života obyvatel měst a obcí, díky použití nejmodernějších technologií dochází ke zvyšování efektivity, bezpečnosti, ekonomické konkurenceschopnosti, tvorbě příjemného a zdravého prostředí pro život.

Mezi velké trendy, které dnes pozorujeme, patří řešení hustého dopravního provozu na silnicích prostřednictvím inteligentního dopravního managementu, chytrá řešení pro parkování, která majitelům vozidel ročně ušetří hodiny strávené hledáním volných míst i emise CO 2 .

Mezi velké trendy, které dnes pozorujeme, patří řešení hustého dopravního provozu na silnicích prostřednictvím inteligentního dopravního managementu, chytrá řešení pro parkování, která majitelům vozidel ročně ušetří hodiny strávené hledáním volných míst i emise CO2.

Sílí tlak na řešení špatné kvality ovzduší ve městech, například skrze opatření, jakými jsou zóny s nízkými emisemi, které podporují ekologická vozidla, nebo zavádění tiché a ekologicky čisté hromadné dopravy (e-busy, CNG) a elektromobility.

Sílí tlak na řešení špatné kvality ovzduší ve městech, například skrze opatření, jakými jsou zóny s nízkými emisemi, které podporují ekologická vozidla, nebo zavádění tiché a ekologicky čisté hromadné dopravy (e-busy, CNG) a elektromobility.

Velkým tématem jsou čistější způsoby výroby energie pro města a jejich alespoň částečná energetická soběstačnost. Nedílnou součástí konceptu je chytré osvětlení; inteligentní svítidla veřejného osvětlení dokážou zásadně ušetřit peníze v městských rozpočtech. Pozorujeme také velký posun ve stavebnictví – v chytrých budovách se stále více využívá automatizace ke snížení spotřeby energie a uhlíkových zplodin prostřednictvím řízení v reálném čase. Důraz je kladen na bezpečnost obyvatel měst a otevřená data, která usnadňují každodenní život.

Velkým tématem jsou čistější způsoby výroby energie pro města a jejich alespoň částečná energetická soběstačnost. Nedílnou součástí konceptu je chytré osvětlení; inteligentní svítidla veřejného osvětlení dokážou zásadně ušetřit peníze v městských rozpočtech. Pozorujeme také velký posun ve stavebnictví – v chytrých budovách se stále více využívá automatizace ke snížení spotřeby energie a uhlíkových zplodin prostřednictvím řízení v reálném čase. Důraz je kladen na bezpečnost obyvatel měst a otevřená data, která usnadňují každodenní život.

Video

Inteligentní infrastruktura

Digitalizace a automatizace zásadně mění celou infrastrukturu. Využitím inteligentních algoritmů, které zpracovávají data a ihned spouští procesy, je možné optimalizovat výkon, efektivitu a zlepšit kvalitu života obyvatel měst a obcí.

Portfolio

Naše řešení pro chytrá města

Siemens dokáže inteligentní technologie integrovat do infrastruktury měst a obcí a úspěšně tak posílit efektivitu budov, dopravy nebo energetických systémů. Podívejte se na naše řešení.

Doprava a dopravní infrastruktura

Jak zefektivnit dopravu ve městech a navíc ulehčit městským rozpočtům? Správným technologickým řešením lze zvýšit dostupnost městské dopravy, optimalizovat její výkonnost i zvýšit komfort cestujících. V portfoliu produktů a služeb Siemens najdete aplikace pro monitorování a řízení městské dopravy, inteligentní parkovací systémy, nabíječky pro elektromobily, metro bez řidiče nebo úsporná inteligentní svítidla veřejného osvětlení.

Energetický management

Aby všechny městské systémy fungovaly, musí být zajištěna spolehlivá dodávka a distribuce energie. Nejedná se přitom o tradiční distribuci elektřiny z elektrárny – pro městské chytré sítě je typická adaptace na různé způsoby výroby elektřiny, akumulace energie, automatizace a začlenění zákazníků.

Správa budov

Integrováním inteligentního řešení do budov lze úspěšně posílit jejich efektivitu. Příkladem je řídicí systém, který snižuje energetickou náročnost stavby a současně majiteli z jednoho místa poskytuje plnou kontrolu nad veškerými technologiemi v budově. V chytrých městech nejsou energeticky neefektivní budovy – metoda EPC umožňuje realizovat úsporná opatření bez velkých počátečních investic. Monitorovací a bezpečnostní systémy zase dokážou zvýšit ochranu majetku a občanů ve městě.

Vodohospodářský průmysl

Optimalizované vodohospodářské sítě občanům zaručí vyšší spolehlivost a bezpečnost dodávek, což v důsledku znamená nižší spotřebu energie, protože síť je rovnoměrně zatížená. Nižší energetická náročnost vede i ke snížení provozních nákladů. Naopak automatizace a digitalizace procesů úpravy vody mohou značně zvýšit energetickou účinnost. Chytré systémy také zajišťují velmi vysokou kvalitu vody ve všech sledovaných oblastech. Centralizace řízení provozu kanalizační sítě pro změnu usnadňuje správu čistíren

Infografika

Infrastruktura pro chytrá města

Objevte svět digitálních technologií, které mohou změnit dopravu a život také ve vašem městě.

Digitalizace – hnací síla 
inteligentní 
infrastruktury

Spolehlivé dodávky energie, flexibilní mobilita, energeticky 
efektivní řízení budov - požadavky na udržitelnou infrastrukturu 
rostou. Digitalizace umožňuje implementaci inovativních řešení, 
která dělají z městských center příjemnější místa pro život.

Výzvy pro 
inteligentní 
infrastrukturu

mld.

lidí žijících ve městech 
v roce 20301

mld.

dopravních prostředků v roce 20503
100% nárůst v porovnání s rokem 2012

TWh

celosvětová spotřeba energie v roce 20302
25% nárůst v porovnání s rokem 2012

mld. EUR

očekávané náklady vzniklé kvůli dopravním 
zácpám v Evropě a USA v roce 20304

%

z celosvětové produkce emisí NOx je 
generováno lodní dopravou5

% ročně

poroste do roku 2020 spotřeba elektrické 
energie v datových centrech

%

mohou ušetřit řídící systémy 
a pokročilá automatizace budov7

Zdroje:  1. http://www.zukunftsentwicklungen.de/welt.html |  2. WEO report 2014. |  3. http://www.handelsblatt.com/technik/vernetzt/smart-city-auf-dem-weg-zur-intelligenten-stadt-ohne-stau/11780908.html |  4. INRIX [http://www.inrix.com/xdtraffic.asp] Pressemeldung: http://www.presseportal.de/pm/70926/2855715 |  5. Smith, T.W.P.et al. (2014b) Third IMO GHG Study 2014. London: International Maritime Organisation. |  6. DCD Global Market Overview and Forecast, 2015. |  7. Siemens.

Efektivní řízení 
budov

Lepší kontrola nad podmínkami v budovách 
nejen zlepšuje pracovní prostředí a prostředí 
pro život, ale i snižuje spotřebu energie. 
Efektivní řešení zajistí spolehlivý a účinný 
provoz budov.

Spolehlivá, bezpečná 
a efektivní energie

Zdroj spolehlivé a cenově dostupné energie 
je základní podmínkou pro ekonomický růst 
a dobrou kvalitu života. Siemens technologie 
umožní zvládnout rychle se měnící svět 
energetiky.

Chytrá mobilita

Cestování z bodu A do bodu B patří mezi 
každodenní starosti obyvatel měst. 
Zlepšování dostupnosti, optimalizace 
kapacity a růst důvěry cestujících 
v dopravní sítě jsou klíčovými elementy 
chytrých a udržitelných dopravních řešení.

Názory

Chytrá města pohledem odborníků

Jak vidí problematiku chytrých měst tuzemští i zahraniční experti?

Chytrá města budou soupeřit o chytré lidi

Lidé ve městech mají nové zájmy. Chtějí být aktivnější, sdílet informace, vyrábět si vlastní energii. Města se tomu musí přizpůsobit, aby schopné obyvatele přitáhla. „Hlavně na Západě se lidé mění, jak si více váží svého času,“ říká v rozhovoru pro E15 ředitelka útvaru pro městský rozvoj firmy Siemens Elaine Trimble.

Budovy nadané inteligencí

„Víte, že je dražší budovu provozovat než postavit? Náklady na provoz za dobu životnosti dokonce čtyřnásobně převyšují cenu stavby. Z plné poloviny se na tom podílí spotřeba energií. Snižovat energetickou náročnost, usnadňovat správu, a přitom zvyšovat komfort a bezpečnost obyvatelů pomáhají technologie chytrých budov,“ představuje Uwe Tilzen, který v Česku vede divizi Building Technologies společnosti Siemens.

Problematika chytrých měst

Podle Miroslava Svítka, děkana Dopravní fakulty ČVUT, je v souvislosti se smart cities potřeba spatřovat význam slova „smart“ ve vyvážené vazbě mezi člověkem a technickými systémy. Uživatelé chytrých měst jsou vlastně občané interagující s různými druhy inteligentních systémů, které minimalizují použité zdroje a zvyšují efektivitu městských infrastruktur.

Sledujte nás na Twitteru @chytramesta

Novinky a aktuality ze světa chytrých měst a inteligentní infrastruktury.

Visionsmag.cz

Víte, ve kterém městě mají osvětlení, které se přizpůsobuje aktuální intenzitě dopravy? Jak vypadají létající inspektoři, v čem spočívá tajemství Kafkovy hlavy, proč se počítače učí číst v našich tvářích nebo jak by mohla města využívat horkovzdušné balóny?

Odpovědi najdete na Visionsmag.cz, internetovém magazínu společnosti Siemens.

Reference

Naše projekty a realizace

Každé město může být „smart“, stačí k tomu promyšlený koncept a postupné nasazování takových řešení, které dokážou zefektivnit městské systémy. Podívejte se, kde všude naše technologie usnadňují život.

Doprava a dopravní infrastruktura

Chytré parkování

Řízení dopravy

Inteligentní veřejné osvětlení

Nabíjecí stanice pro elektromobily

Energetický management

Smart Grids

Akumulace energie

Správa budov

Komplexní řízení budov

Energetické služby se zárukou úspor (EPC)

Kamerové a čipové systémy

Projekty

Aspern & Crystal

Digitalizace a automatizace zásadně mění celou infrastrukturu. Využitím inteligentních algoritmů, které zpracovávají data a ihned spouští procesy, je možné optimalizovat výkon, efektivitu a zlepšit kvalitu života obyvatel měst a obcí. Siemens vlastní unikátní know-how jak proměnit data vygenerovaná z městských systémů v konkrétní zlepšení jednotlivých městských činností.

Aspern, vídeňská městská laboratoř

Seestadt Aspern, vídeňské předměstí nacházející se na severovýchodě města, již několik let boří mýty o běžných městských periferiích. Na místě původního letiště vzniká město budoucnosti, které využívá nejmodernější technologie k tomu, aby svým obyvatelům zajistilo co nejpříjemnější život. Naplno zde ožívá koncept chytrého města.

Více

Efektivita koncentrovaná v Crystalu

The Crystal, londýnský architektonický klenot, způsobil převrat v dosavadním chápání „zelených budov“. Díky použitým technologiím je Crystal jednou z energeticky nejefektivnějších staveb světa – vytápění a chlazení budovy zajišťují zemní tepelná čerpadla, využívá dešťovou i odpadní vodou, funguje 100% na elektřinu, přičemž 20 % spotřeby zajišťuje elektřina generovaná fotovoltaickými panely na střeše Crystalu. Tvůrci se u všech prvků snažili minimalizovat množství použitého materiálu a velká část budovy je navíc recyklovatelná.

Více