Infrastruktura
pro chytrá města

Mobilita hraje v chytrých městech jednu z klíčových rolí.
Siemens propojuje informační technologie a své know-how tak, aby infrastuktura byla co nejefektivnější.

Rostoucí poptávka po veřejné i osobní dopravě v rámci stávající dopravní infrastruktury je jen jednou z mnoha problematických oblastí, kterými se musí města v současnosti zabývat. i  v době rychlých změn jsou potřebné propracované strategie, mimořádně důležité je efektivní využívání dopravních prostředků. Pro lepší přijetí a častější využívání veřejné dopravy je nezbytné neustále zlepšovat komfort cestujících.

Podívejte se na video: Inteligentní a efektivní mobilita
Do roku 2050dosáhne počet obyvatel Země přibližně9,5 miliardyz toho asi 6,5 miliardy lidíbude žít v městských aglomeracích.
V roce 2010bylo na přepravu zboží a osob celosvětově vynaloženo 6,4
miliardy EUR,
což představuje téměř 1000 EUR na osobu.

Aktuální stav veřejné dopravy ve světových metropolích

„Příležitost k mobilitě‟, studie vypracovaná pro společnost Siemens, analyzuje ekonomické výhody, které mohou městům přinést investice do dopravních systémů, v porovnání mezi současností a rokem 2030.

Poznámka: Metrika ohodnocení skóre na desetibodové stupnici; stínování dále od středu naznačuje vyšší skóre. *Naznačuje metriku relativně ohodnocenou podle skóre; veškerá ostatní metrika je absolutní

Availability

Preskriptivní servis

Diagnostika a oprava chyb před jejich vznikem.

Dálkově řízené digitální monitorovací a diagnostické systémy, které průběžně analyzují stav komponent a jejich fungování, aby se zabránilo selhání. Výsledek: vyšší dostupnost a efektivita pro provozovatele a lepší spolehlivost a přesnost pro cestující.

Throughput

Automatizovaný provoz vlaků

Zlepšování spolehlivosti, flexibility a snižování provozních nákladů.

Siemens vytvořil systém Trainguard® MT: modulární systém řízení vlaků založený na radiovém systému, který snižuje intervaly mezi soupravami na méně než 90 sekund. Automatizovaný provoz vlaků optimalizuje energetickou rovnováhu a přesnost, což přináší větší efektivitu a spolehlivost.

Řízení provozu

Vytváření bezpečnějšího a optimalizovaného toku dopravy.

Sitraffic® je škálovatelná dopravní platforma pro efektivnější a komplexnější řízení toků dopravy. Díky inteligentnímu řízení provozu dokážeme omezit dopravní zácpy a zlepšit kvalitu života v městských oblastech.

Zkušenosti cestujících

Automatizovaný výběr jízdného / vystavování jízdenek

Úspora času cestujících při nákupu jízdenek.

Chytrá karta je klíčovým prvkem pro propojení různých druhů dopravy i alternativou pro spojení intermodálního přepravního systému a volnočasových aktivit.

Always Connected - vždy online

Zvyšování komfortu při cestování se stálým přístupem na internet a službami uzpůsobenými na míru zákazníkovi.

Always Connected je Siemens řešení „propojeného vlaku‟, které nabízí internetové aplikace, aby mohli provozovatelé lépe koordinovat a optimalizovat řízení vozového parku v reálném čase. Cestující mají snadný přístup ke všem potřebným informacím i zábavě.

Chytré parkování

Optimalizace správy parkování.

Až 40 % provozu v centrech měst je zapříčiněno vozidly, která hledají volná parkovací místa. Siemens nabízí několik parkovacích řešení, která dokážou zkrátit dobu při hledání volných míst, zlepšují využití parkovacích stání, zefektivňují dopravu a snižují dopravní zácpy. Například navigace na volná parkovací místa prostřednictvím čidel umístěných ve vozovce umí nejen navigovat na volné parkovací místo, ale svede třeba i navigaci k lékaři. Jiné řešení využívá radary, které sledují aktuální situaci a sdělují informace o obsazenosti parkovacích míst řídícímu centru. Tam jsou volná parkovací místa vyhodnocována a výsledek je sdělován řidičům.

Loading