background

100 Resilient Cities

Platforma 100 Resilient Cities (100RC) je jednou z celosvětově nejvýznamnějších organizací, která spolupracuje s dalšími soukromými společnostmi a veřejnými organizacemi v oblasti chytrých měst.

100 Resilient Cities

Sdružení, které založila Rockefellerova nadace, pomáhá městům a jejich obyvatelům tak, aby byli připraveni odolávat zátěžovým situacím způsobenými proměnou měst a aby se stali více odolnými vůči sociálním a ekonomickým výzvám. Mezi tyto problémy patří například přetížený nebo neefektivní systém veřejné dopravy, násilí či kritický nedostatek jídla a vody. Problémy spojené se stěhováním obyvatel do velkých metropolí a změnami klimatu, společně s pokročilou digitalizací, vyvolávají nutnost změn v řízení, ve výstavbě a správě měst. 100RC a její partneři pomáhají městům zvýšit odolnost a efektivitu tím, že poskytují své mezinárodní know-how přímo jejich představitelům.

Siemens, který se stal členem platformy v červenci 2016, organizaci poskytuje rozsáhlé znalosti v oblastech energetiky, dopravy a stavebních technologií, stejně jako sadu nástrojů, které umožňují členským městům 100RC navrhovat a realizovat jejich vlastní strategie. Mezi další partnery platformy 100RC patří například Microsoft, Swiss Re, Světová banka, Cisco a Sandia National Laboratories.

 

Chcete se dozvědět více o 100 Resilient Cities?