background

Parkovací systémy

Udává se, že až 40 % řidičů hledá volné parkovací místo, čímž se dále zatěžují již tak přetížené komunikace v centrech. Nalezení volného parkovacího místa zabere až 15 minut, během kterých se do vzduchu dostane až 1,3 kg emisí CO a NOx, cena spotřebovaného benzinu se pohybuje okolo 35 Kč. Přitom platí, že v městských centrech je asi 15 % volné parkovací kapacity, ale řidiči o volných místech jenom nevědí nebo nechtějí do některých ulic zajíždět.

Zemní parkovací senzor

Pod hlavičkou Siemens Smart Parking nabízíme navigaci na volná parkovací místa prostřednictvím čidel umístěných ve vozovce. Tato síť senzorů dokáže řidiče pomocí mobilního telefonu nejen navigovat na volné parkovací místo, ale svede třeba i navigaci k lékaři.

Bezdrátový parkovací senzor svým vzhledem připomíná puk. Pracuje na principu infračerveného záření, přičemž v případě, že dojde k zakrytí infrasenzoru, například v zimních měsících sněhem, probíhá detekce prostřednictvím elektromagnetické indukce. Odolnost proti teplotním výkyvům se pohybuje v rozmezí -10 °C až +55 °C.

Bezdrátový přenos informací z/do senzoru zajišťuje interní anténa. Životnost zařízení je relativně dlouhá, baterie dokáže udržovat senzor v provozu po dobu 5–7 let (v závislosti na způsobu používání), poté ji lze samozřejmě vyměnit. Senzor může dobře vzdorovat i mechanickým vlivům. Jeho kupolovitá část byla s pozitivním výsledkem testována na zátěž až 10 000 kg. Ploché provedení celého zařízení navíc eliminuje nebezpečí jeho fyzického poškození při zimní údržbě.

K dalším významným funkcím tohoto systému patří kupříkladu integrovaný RFID čip, jehož prostřednictvím lze zajistit zvláštní parkovací povolení pro invalidy či rezidenty. Důležitá je rovněž flexibilita a dynamičnost výběru parkovacích poplatků, které senzorická síť skýtá. Dobu parkování či výši poplatků tak lze průběžně upravovat v závislosti na aktuální dopravní situaci ve městě. Nové parkovací systémy, které uvádí do praxe společnost Siemens, tak nejenže méně zatěžují peněženku parkujícího, ale přispívají i ke snížení emisí a k plynulejšímu dopravnímu provozu ve městech.

Naváděcí systém rovněž zbavuje řidiče obav z nezaplaceného parkovného. Vhodná aplikace v mobilním telefonu nebo jiném chytrém zařízení připojeném k internetu totiž umožní za parkování také zaplatit, případně prodloužit parkovací dobu. Přidanou hodnotu však tento chytrý systém přináší i samotným poskytovatelům parkovacích služeb. Monitoring a včasné upozornění na nezaplacené parkovné umožňuje provozovateli dosahovat vyšší efektivnosti a zákazníky vede při využívání parkovacích míst k vyšší ukázněnosti.

Advanced Parking Management

Další inteligentní parkovací systém Siemens nese označení Advanced Parking Management. Funguje tak, že do lamp pouličního osvětlení nebo na fasády budov se umístí radarové senzory, které neustále sledují parkovací plochy a podávají informace o jejich obsazenosti. Městská správa tyto informace shromažďuje, využívá je a současně je předává řidičům.

Princip celého systému je jednoduchý: senzory zhruba o velikosti pěsti dospělého člověka vysílají mikrovlny do předem stanoveného prostoru. Pokud vlny narazí na překážku, odrazí se zpět k senzoru, který je zachytí. Speciální algoritmus následně vypočítá, zda se zjištěný objekt nachází na místě pro parkování, a pokud ano, jak je velký a v jaké je pozici. Radarové senzory tohoto systému mají nižší rozlišení než běžné monitorovací kamery. V tomto případě je to však výhoda, protože tak lze získávat pouze schematické zobrazení, takže není dotčeno právo na ochranu osobních údajů.

Tyto senzory také nejsou příliš ovlivnitelné nepříznivým počasím. Pilotní projekt tohoto systému byl spuštěn v září 2015 v Berlíně, kde senzory umístěné ve veřejném osvětlení mapují 250 metrů dlouhý úsek ulice. Systém je současně napojen na multifunkční plánovač tras, takže když není ve sledovaném úseku žádné volné místo, plánovač okamžitě poskytne doporučení, kde zaparkovat a jak se na dané místo dopravit prostřednictvím veřejné dopravy.

Navigační systémy pro parkovací služby

Systém inteligentního parkování je samozřejmě možné realizovat i ve vnitřních prostorách, například v parkovacích domech či podzemních garážích. Jeho úloha zůstává stejná jako při instalaci ve městě – zamezit bloudění po parkovišti a místo toho neomylně navést řidiče k volnému parkovacímu místu. Aby tak mohl systém činit, musí být v první řadě schopen rozeznat, která stání jsou volná a která obsazená. Nad každým parkovacím místem je proto umístěn ultrazvukový senzor. Do prostoru pod sebou vysílá ultrazvukový signál, z něhož po odrazu od překážky určuje její vzdálenost. Tu pak porovnává s referenční hodnotou. Zaparkuje-li tedy pod senzorem vůz, změní se zachycený ultrazvukový signál a senzor pozná, že místo je obsazeno. Informaci o obsazenosti následně odešle po datové sběrnici do datového koncentrátoru, který shromažďuje data přicházející z určitého počtu senzorů. Na základě těchto informací nadřazený počítač řídí navigační a informační tabule, jež řidiče pomocí směrových šipek navigují k nejbližším volným místům a zobrazují jejich počet v každém směru nebo na každém parkovacím patře.

Pro navigaci na volná parkovací místa se standardně používají displeje (ať už na ulicích, nebo v uzavřených prostorách), ideální řešení spočívá v propojení informací z parkovacích systémů s automobilovými navigacemi a aplikacemi v chytrých telefonech.