Osvětlovací systémy zajišťují bezpečnost dopravního provozu nebo dodávají lesk pamětihodnostem. Při stále vzrůstajících cenách energií se však do popředí zájmu dostává i ekonomický aspekt: jak snížit finanční náročnost veřejného osvětlení, avšak takovým způsobem, aby to nebylo na úkor kvality a bezpečnosti?

Optimální osvětlení silničních tahů, pěších zón, chodníků, náměstí a parků – to všechno vytváří nejen kolorit večerního města nebo obce, ale výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a k snížení rizika kriminality.

Osvětlení jako zvýšení bezpečnosti

Optimální osvětlení silničních tahů, pěších zón, chodníků, náměstí a parků – to všechno vytváří nejen kolorit večerního města nebo obce, ale výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a k snížení rizika kriminality.

Náklady na veřejné osvětlení činí v německých městech kolem jedné třetiny z jejich rozpočtu na energetiku.

Náklady na osvětlení

Náklady na veřejné osvětlení činí v německých městech kolem jedné třetiny z jejich rozpočtu na energetiku.

Pokrok v moderní osvětlovací technice umožnil zejména v posledních letech navrhovat mnohem efektivnější řešení. Nynější investice do obnovy soustavy veřejného osvětlení výrazně ušetří provozní náklady v budoucnosti. Kromě celkové spotřeby elektrické energie se výrazně sníží i poruchovost veřejného osvětlení.

Šetříme náklady

Pokrok v moderní osvětlovací technice umožnil zejména v posledních letech navrhovat mnohem efektivnější řešení. Nynější investice do obnovy soustavy veřejného osvětlení výrazně ušetří provozní náklady v budoucnosti. Kromě celkové spotřeby elektrické energie se výrazně sníží i poruchovost veřejného osvětlení.

Svítidla veřejného osvětlení s konvenčními zdroji mají roční spotřebu 670 kWh a jsou průměrně 15 dnů mimo provoz.

Průměrná spotřeba

Svítidla veřejného osvětlení s konvenčními zdroji mají roční spotřebu 670 kWh a jsou průměrně 15 dnů mimo provoz.

Celková evropská spotřeba elektrické energie na pouliční osvětlení činí 60 TWh ročně, to je 2,5 % celkové spotřeby energie v Evropě. Instalace chytrých technologií by měla tuto spotřebu snížit o 64 % na 22 TWh ročně, evropská uhlíková stopa by se tuto modernizací měla snížit o 19 milionů tun CO₂.

Snížení CO2

Celková evropská spotřeba elektrické energie na pouliční osvětlení činí 60 TWh ročně, to je 2,5 % celkové spotřeby energie v Evropě. Instalace chytrých technologií by měla tuto spotřebu snížit o 64 % na 22 TWh ročně, evropská uhlíková stopa by se tuto modernizací měla snížit o 19 milionů tun CO₂.

Stará osvětlovací zařízení spotřebují neúměrně mnoho energie. Jejich rekonstrukce je účinnou možností, jak šetřit cenné přírodní zdroje a snížit emise CO₂. Siemens bojuje proti zatěžování životního prostředí výměnou technicky zastaralých zařízení za vysoce kvalitní svítidla. Snižování energetické náročnosti je jedním z projevů zodpovědného postoje k životu budoucích generací ve zdravém prostředí.

Zdravé životní prostředí

Stará osvětlovací zařízení spotřebují neúměrně mnoho energie. Jejich rekonstrukce je účinnou možností, jak šetřit cenné přírodní zdroje a snížit emise CO₂. Siemens bojuje proti zatěžování životního prostředí výměnou technicky zastaralých zařízení za vysoce kvalitní svítidla. Snižování energetické náročnosti je jedním z projevů zodpovědného postoje k životu budoucích generací ve zdravém prostředí.

Chytré osvětlení

Pod pojmem chytré osvětlení se skrývá rozhodně víc než pouhá náhrada konvenčních konvečních zdrojů (sodíkových, halogenidových) moderními LED zdroji. Inteligentní veřejné osvětlení Siemens v sobě integruje řadu vzájemně komunikujících prvků. Centrální jednotkou je distribuční bod – rozvaděč s řídicím systémem. Rozvaděč slouží k ovládání veřejného osvětlení a je vybaven diagnostikou pro rozpoznání jakékoliv poruchy rozvaděče nebo osvětlovacích těles. Zařízení je dálkově připojeno pomocí power-line, optické sítě, Wi-Fi nebo mobilní 3G sítě v rámci zabezpečeného APN připojení. Dálkově lze rozvaděč diagnostikovat, ovládat I nastavovat parametry

  • Rozvaděč umožňuje zapínání, vypínání, tlumení světel podle západu a východu slunce nebo podle uživatelského nastavení. Zapínací a vypínací čas může být korigován uživatelem nebo může být korigován snímačem osvětlení.
  • Veškeré spínací funkce a napájecí zdroje jsou zdvojené. Pokud dojde k selhání řídící jednotky, podřízená jednotka přebírá řízení a osvětlení je nadále ovládáno. Dálková diagnostika je schopna vyhodnotit poruchu jak řídící jednotky, tak jednotek podřízených.
  • Rozvaděč je vybaven diagnostikou pro rozpoznání jakékoliv poruchy rozvaděče nebo osvětlovacích těles.
  • Samozřejmostí jsou hlášení nestandardního chování soustavy (např. podpětí/přepětí v síti, výpadek napájecích fází atd.). Rozvaděč eviduje pasportizační data a archivuje informace o servisních činnostech.

Koncovým prvkem v soustavě veřejného osvětlení jsou prémiová silniční, parková či přechodová svítidla s prvkem pro obousměrnou komunikaci s řídicím systémem, s plně automatickou regulací podle předdefinovaného harmonogramu. Svítidla je možno vybavit dodatečnými senzorickými prvky pro monitoring parkování, Wi-Fi nebo čidly stavu ovzduší.

Zohlednit je třeba i to, že vlivem stárnutí osvětlení se jeho provoz stává dražším – spotřeba energie roste a zvyšují se i servisní náklady. Náhrada starých svítidel novými samozřejmě může přinést významnou finanční úsporu – až 70 %.

Možnosti úspor jsou značné

Řada měst stále reguluje intenzitu pouličního osvětlení podle noční hodiny, nikoli podle aktuální hustoty provozu. Často se tedy stává, že ulice jsou v určitých chvílích zcela prázdné a maximální intenzita a rozsah osvětlení jsou tudíž zbytečné. Ve spojení s dopravním dohledovým centrem Siemens Sitraffic Concert a světelným managementem Via Lumen je možné přizpůsobovat intenzitu osvětlení aktuálnímu dopravnímu provozu. V rámci pilotního projektu, který probíhá v Düsseldorfu, se tak podařilo snížit spotřebu elektrické energie o 30 %.

Když světla nesvítí

Zajímavým řešením je rovněž servisní systém Public Lighting Services. Systém funguje tak, že prostřednictvím speciálního webového portálu lze hlásit závady na osvětlení přímo servisnímu středisku. Pokud vlastníte smartphone s GPS lokalizací, můžete vadný světelný zdroj identifikovat i tímto způsobem.