background

Metro bez řidiče

Metro bez lidské obsluhy není žádnou novinkou. V některých evropských městech jezdí takovéto soupravy I přes 25 let. Linkami zcela řízenými počítačem se svezete například v Norimberku, Barceloně, Paříži, Sao Paulu nebo Budapešti. Nejdéle je pak bezobslužné metro v provozu ve francouzském Lille (od roku 1983). V Praze se o počítačem řízeném provozu hovoří v souvislosti s plánovanou linkou D.

Z technického hlediska je plně bezobslužné metro stejně bezpečné jako jakékoli jiné metro. Tento druh dopravy je ještě o něco rychlejší a flexibilnější. Počítačově řízený rozjezd a brzdění vlakové soupravy například umožňuje dosáhnout až 15% úspory energie. Třeba v Budapešti se díky lince bez lidské obsluhy podařilo zkrátit intervaly mezi jednotlivými vlaky ze 135 na 100 sekund.

Zdroj foto: Metrostav

Některé z dalších výhod metra bez řidiče

U systémů řízených strojvedoucím jsou mzdové náklady významnou složkou přímých provozních nákladů (náklady na mzdy převyšují náklady na elektrickou energii). Doprava málo obsazených vlaků by byla ekonomicky neúnosná, proto je v době slabší přepravní poptávky interval prodlužován. Bezobslužné vlaky však mají vlivem chybějící mzdové složky nižší přímé provozní náklady. Z tohoto důvodu mohou být provozovány v krátkých intervalech i při slabší přepravní poptávce.

 

V období školních prázdnin je nutné respektovat právo strojvedoucích na čerpání alespoň části dovolené. Důsledkem je pokles kvality přepravní nabídky metra v letním období: vlivem prodloužení intervalu mezi vlaky je nutností delší doba čekání na vlak i méně pohodlná jízda při vyšším stupni obsazení. Avšak bezobslužné vlaky jezdí nezávisle na přítomnosti strojvedoucího, proto mohou být provozovány v krátkých intervalech I v období letních prázdnin.

U systémů řízených strojvedoucím je prakticky nemožné operativně vypravit mimořádný posilový vlak. S ohledem na zákoník práce a související předpisy i realitu provozu je možné mimořádný vlak zavést až po několika dnech po jeho ohlášení. Naproti tomu u bezobslužných systémů lze mimořádný posilový vložený vlak vypravit z odstavné koleje na trať v průběhu několika sekund po zjištění jeho potřebnosti. To je ve veřejné hromadné dopravě zcela nový a velice prospěšný nástroj.

Svého druhu unikátní je linka U3 v Norimberku. Uvedena byla do provozu v roce 2008 a jednalo se o jednu z prvních plně počítačově řízených linek metra na světě. Tato linka je zcela automatizovaná, ale v části tratě funguje ve smíšeném režimu, tzn. potkávají se tam bezobslužné soupravy s vlaky s lidskou obsluhou. I na této trati se podařilo výrazně zkrátit intervaly. Pokud je třeba z důvodu nějaké významné události – sportovního utkání, veletrhu či koncertu – vypravit mimořádný vlak, automatickému systému to nečiní sebemenší potíže.