background

Komplexní řízení budov: Siemens Desigo CC

Chytré technologie budov jsou navrhovány podle nejvyšších standardů environmentální efektivity. Nemají za cíl pouze snižovat energetickou náročnost, ale mají uživateli poskytnout plnou kontrolu nad budovou. Dalším cílem chytrých budov je instalace systému pokročilého hospodaření s energiemi, který umožní uživateli budovy monitorovat využití energií a řídit jejich spotřebu s cílem snížit zbytečné plýtvání. Systém v chytré budově automaticky monitoruje a kontroluje veškerou spotřebu energií od úpravy vody přes klimatizaci až ke světlům. Zároveň zajišťuje, že spotřeba odpovídá aktuálním energetickým požadavkům budovy a jejích uživatelů, kteří si tak mohou vytvořit optimální pracovní prostředí. Tento způsob řízení budov dokáže ušetřit až 20 % z celkové spotřeby energií ve srovnání s budovami bez implementovaného řídicího systému.

Víte jaké máte náklady na budovu?

 

Systém pro správu technických systémů v budovách Siemens Desigo CC znamená začátek nové éry v oboru správy technických zařízení budov. Jde o vůbec první systém svého druhu, který:

  • integruje v jediné ovládací stanici všechny technické systémy v budově
  • umožňuje pružně a s velkou energetickou účinností automatizovat chod budovy - se zachováním nejvyšší úrovně uživatelského komfortu a bezpečnosti
  • využívá otevřené komunikační protokoly a je snadno rozšiřitelný

 

Systém Siemens Desigo CC byl vyvinut pro správu budov nově od základu s cílem vytvořit moderní, intuitivně osvojitelnou platformu, která umožní dosáhnout významného zlepšení provozních a ekonomických vlastností budov. Při vývoji byl kladen důraz především na integraci funkcí v budově. Desigo CC tak představuje jednotný systém, zahrnující všechny zařízení v budově, ať už jde o topení, větrání a klimatizaci, osvětlení a zastínění vnitřních prostor, tj. automatické řízení parametrů prostředí, řízení spotřeby energie a ochranu proti požáru i zabezpečovací funkce, jako je video dohled a detekce neoprávněného vniknutí.

Zvolený interdisciplinární přístup umožňuje systému Desigo CC zobrazit stav nejrůznějších zařízení v reálném čase, podporovat vznik synergických účinků a snižovat náklady při jeho instalaci i při školení pracovníků, jimž stačí osvojit si obsluhu pouze jediného systému. Po prvotní instalaci systému je možné k ovládací stanici posléze snadno připojovat další technická zařízení, takže ho lze snadno přizpůsobit potřebám provozovatele budovy.

 

Součástí systému je i nástroj pro tvorbu zpráv použitelných jako podklad k nejrůznějším analýzám. Tak lze například zobrazit v souhrnné a jednotné podobě údaje z různých zdrojů. S použitím programu pro historickou analýzu mohou uživatelé porovnáním současných údajů s historickými zjistit trendy výkonnostních parametrů budovy. Vedle manuálního hodnocení jsou podporovány také automatizované postupy, např. vydávání zpráv automaticky v určených časech nebo při výskytu určitých událostí či tvorba v reálném čase generovaných grafických zobrazení zobrazujících aktuální stav různých parametrů budovy.

Systém Desigo CC nabízí široké možnosti nastavení a lze ho použít v jednotlivých účelových budovách i u nemovitostí s mnoha různými objekty.

Reference

Naše projekty a realizace

Každé město může být „smart“, stačí k tomu promyšlený koncept a postupné nasazování takových řešení, které dokážou zefektivnit městské systémy. Podívejte se, kde všude naše technologie usnadňují život.

Doprava a dopravní infrastruktura

Chytré parkování

Řízení dopravy

Inteligentní veřejné osvětlení

Nabíjecí stanice pro elektromobily

Energetický management

Smart Grids

Akumulace energie

Správa budov

Komplexní řízení budov

Energetické služby se zárukou úspor (EPC)

Kamerové a čipové systémy