background

Inteligentní dopravní​​​​​​​ infrastruktura

Urbanizace, klimatické změny a globalizace jsou trendy dnešní doby, které se promítají i do současné infrastruktury. Siemens vidí řešení v digitálních technologiích – konkrétně v propojení městských dopravních systémů s energetickou sítí a budovami s inteligentními systémy. Budoucnost chytrých měst bude vytvářena prognostickými systémy, daty a inteligentními sítěmi. Společnost Siemens již nyní nabízí řadu řešení v oblasti chytrých dopravních systémů. Vedle inteligentních parkovacích systémů a veřejného osvětlení, se jedná například o technologie V2X (Vehicle-2-X) usnadňující dopravu z bodu A do bodu B, elektronické systémy výběru mýta nebo například úsporné semafory a další řešení zvyšující efektivitu dopravních systémů.

Aplikace pro monitorování a řízení dopravy ve městech

Sitraffic Scala

Pro řízení městské dopravy jsou klíčové centrální dopravní ústředny (centrální pulty). Na centrálních pultech se nejčastěji vyhodnocuje intenzita dopravy. Na jejím základě se pak automaticky nebo ručně přepínají signální plány tak, aby se například v případě ucpání jednoho směru prodloužil čas zelené a křižovatka se uvolnila. Dopravní inženýři k tomu také využívají obraz z kamer umístněných na strategických místech. V datových centrech lze sbírat informace i o obsazenosti parkovišť, uzavírkách, nehodách a kolonách, informace o průjezdnosti MHD a mnoho dalšího. Systém Sitraffic Scala je připravený tak, aby zvládl pojmout libovolná data.

Základem funkce světelné křižovatky je řadič, který získává informace o počtu projíždějících vozidel ze smyčkových detektorů. Většina moderních řadičů spolupracuje s dopravní ústřednou a běží v dynamickém řízení s ohledem na poptávku vozidel a s preferencí vozidel MHD. Sitraffic Scala například dokáže efektivně využít novou generaci takzvaných řadičů, které automaticky řídí křižovatku, a dokáže pracovat s řadiči od různých dodavatelů. Pracuje na evropsky uznávaném komunikačním rozhraní.

Základní funkce Sitraffic Scala:

  • monitorování stavu křižovatek světelné signalizace a jejich detektorů (vozidlové, tramvajové, chodecké), tj. poskytování informací o stavu hardwaru pro řízení dopravy
  • řízení křižovatek světelné signalizace
  • sběr dopravních dat (intenzita, obsazenost, délky dob volno/stůj) za účelem analýzy dopravy, tvorby signálních plánů
  • sběr a archivace provozních a chybových hlášení
  • online vizualizace signálních plánů, zelených vln a topologie křižovatky, tj. poskytuje přehled o dopravní situaci a zlepšení podpory pro plánování dopravy (dopravní řešení, editace a tvorba nových signálních plánů).