background

Efektivita koncentrovaná v Crystalu

V roce 2012 společnost Siemens otevřela v Londýně novou budovu s příznačným názvem The Crystal, která způsobila převrat v dosavadním chápání „zelených budov".

Crystal je vůbec první budovou na světě, která získala platinové ocenění v metodice LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a titul „výjimečný“ v metodice BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – jde o dvě nejvýznamnější metodiky hodnocení nízkoenergetických budov na světě.

Energie

Celý Crystal funguje ze 100 % na elektřinu. Celých 20 % této spotřeby pokrývá elektřina generovaná fotovoltaickými panely, které s rozlohou 1 580 m2 pokrývají dvě třetiny střechy. Spotřeba energie v Crystalu je pečlivě monitorována a průběžně se vyhodnocuje energetická účinnost budovy. Z hlediska emisí CO2 dosahuje Crystal o 70 % lepších výsledků než srovnatelné kancelářské budovy v USA.

Vytápění a chlazení

Veškeré vytápění i chlazení budovy zajišťují zemní tepelná čerpadla, která přečerpávají vodu skrz systém potrubí, jež vede hluboko pod zem. V budově je umístěno 199 trubek o celkové délce 17 km, které sahají do hloubky až 150 m a zajišťují přenos 600 kW tepla, což stačí na uspokojení nároků celé budovy. A jak to celé funguje?

Dvě podzemní tepelná čerpadla se špičkovým výkonem 1 442 kW (2 x 314 kW pro vytápění a 2 x 407 kW pro chlazení) produkují horkou a chlazenou vodu a sama při tom spotřebovávají 187 kW elektrické energie. Čerpadla dovedou vytvářet teplo i chlad současně. Tato podmínka je pro Crystal klíčová, poněvadž bez ohledu na aktuální roční období je v budově stále třeba ohřívat vodu a chladit počítačové serverovny. Horká a vychlazená voda se poté vhánějí do systému potrubí umístěného pod podlahou, které funguje jako vytápění, resp. chlazení. Studená voda prochází přes stropní rám. Jakmile k němu dostoupá teplý vzduch, ochladí se a tím ihned klesne dolů. Díky tomu je v místnostech stále udržováno příjemné klima. K rekuperaci tepla dochází na tepelných kolech. Odpadní vzduch prochází přes tepelně absorpční disk, který rotuje, a tím otepluje okolní čerstvý vzduch. V Crystalu dochází k rekuperaci až 60 % odpadního tepla nebo chladicí energie. Crystal navíc využívá výhradně přírodní zdroje tepelné energie (solární panely na ohřev vody), proto jsou jeho náklady na vytápění nulové.

Světla a ventilace

Crystal má unikátně vyřešenou samostínicí fasádu, která využívá vysoce účinná solární skla, tvořená ze tří vrstev a s argonovými kavitami. Skla propouštějí 70 % viditelného světla, ale jen asi 30 % sluneční energie. Téměř všechny prostory Crystalu jsou osvětleny denním světlem, takže svícení se zde omezuje skutečně jen na večerní a noční hodiny.

 

Osvětlení v Crystalu zajišťují ze 65 % fluorescenční světla a z 35 % LED osvětlení. Světla jsou regulována řídicím systémem Siemens, který automaticky přizpůsobuje každé jednotlivé svítidlo aktuálním požadavkům, aby bylo osvětlení místností vždy optimální a nikde se světlem neplýtvalo.

 

Systém energetického managementu budovy průběžně sleduje jak podmínky uvnitř budovy, tak i v jejím okolí. Na základě těchto údajů pak vygeneruje nejvhodnější způsob větrání jednotlivých částí budovy. Pokud je počasí přívětivé, větrá se přirozeně a okna se automaticky otevírají. Pokud je ale venku příliš teplo nebo naopak zima, okna se zavřou a do služby nastoupí umělá ventilace. Okna se otevírají ale I v noci, aby se další den snížily náklady na klimatizaci.

Voda

Crystal podstatným způsobem šetří i spotřebu vody. Při každém dešti, kterých bývá v Londýně víc než dost, se dešťová voda odvádí přímo ze střech do podzemní nádrže s objemem 30 m3. Tato sesbíraná voda se poté filtruje a dezinfikuje ultrafialovým zářením. Recykluje se zde rovněž veškerá odpadní voda. Ta nejdříve putuje do biologických nádrží, kde se čistí ve dvou stupních (anaerobním a aerobním), a odtud postupuje k filtraci – nejdřív na membránové filtry a pak na uhlíkové. Recyklovaná voda se využívá k zalévání rostlin a na splachování toalet. Nikde v celé budově nenaleznete toaletu, která by se splachovala pitnou vodou. Téměř 80 % horké vody využívané v budově je ohříváno kombinací solárních panelů umístěných na střeše a podzemních tepelných čerpadel.

Inteligentní řízení

Systém energetického managementu budovy z dílny Siemens pracuje v rámci Crystalu se 3 500 datovými uzly, které ještě doplňují údaje z monitoringu okolí stavby. Do řídicího centra Crystalu proudí informace ze systémů vytápění, klimatizace a větrání, z řízení osvětlení, z meteostanic, z podzemních tepelných čerpadel, solárních panelů, ze zpracování dešťové a odpadní vody, z požárních a bezpečnostních hlásičů. Přívlastek „inteligentní“ tedy v tomto případě rozhodně není žádnou nadsázkou. 

I když v posledních letech vzniká ve světě stále více podobných „inteligentních a zelených“ budov, Crystalu již nikdo neodepře jeho prvenství a to, že v tomto oboru vytyčil zcela nové standardy, které je stále těžké překonat.