background

Bezpečnost občanů: Kamerové systémy

Kamerové systémy

Moderní budovy, ať už navržené pro bydlení nebo komerční či průmyslové účely, jsou stále větší a komplexnější. Proto je čím dál složitější tyto budovy zabezpečit dílčími systémy nebo v nich mít dostatečnou fyzickou ostrahu, která bude sledovat všechny vchody, výtahy, schodiště, kanceláře i parkoviště nebo střešní terasy. Spolehlivé bezpečnostní kamery hrají z tohoto důvodu klíčovou roli v monitorování bezpečnosti uvnitř budov i v jejich okolí – v moderním zabezpečovacím systému se kamery, ve spolupráci s čipovým systémem, staly základním a nepostradatelným prvkem.  

 

Instalace kamer má především preventivní charakter, pachatel jde totiž raději tam, kde mu hrozí menší riziko. Kamerový systém však hraje důležitou roli i při dopadení pachatele. Pokud město chce úspěšně eliminovat kriminalitu, musí začít tam, kde se rodí, tedy v bytových domech a jejich nejbližším okolí.

Je-li při provozování kamerového systému prováděn záznam, jehož účelem je pozdější využití pro identifikaci pachatele, pak se jedná o zpracování osobních údajů a toto již podléhá zákonným pravidlům jeho použití. V souvislosti s tímto je třeba si uvědomit, že tíže zodpovědnosti za provozování takového systému padá na samotného provozovatele. Provozovatel kamerového systému je povinen dodržovat při zpracování osobních údajů povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., včetně povinnosti vyjádřené v § 13 odst. 1 tohoto zákona. Podle tohoto ustanovení je správce osobních údajů povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, resp. k jejich neoprávněnému zpracování. Společnost Siemens v tomto případě nabízí službu spojenou s dodáním kamerového systému, která zajišťuje jeho provozovateli splnění zákonných podmínek pro instalaci následné použití.

Jaký systém zvolit?

Z hlediska použité technologie je na výběr celá řada kamerových systémů. V současnosti nejpoužívanější jsou HD-TVI, HD-CVI a HD-SDI, které umožňují přenos a záznam obrazu v kvalitě HD a Full HD.  V určitých typech aplikací se stále využívají klasické analogové kamerové systémy ve standardním rozlišení, lze použít i čistě IP řešení kamerového systému. Vždy je nutné zvážit výhody a nevýhody dané technologie v konkrétní aplikaci, respektive návrhu řešení.

 

Tak jako u všech bezpečnostních systémů, i kamerové systémy by měly mít definována základní pravidla. Pro tyto účely slouží norma ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích.  Z této normy také vychází základní informace, na základě které je možné vypracovat návrh kamerového systému CCTV.  Každý, kdo požaduje vypracování návrhu nového kamerového systému, případně jeho rozšíření, musí definovat požadavky na místa střežení, kvalitu obrazu, kabelové trasy, zpracování obrazu a jeho případný záznam, dobu záznamu a v neposlední řadě také uživatelské rozhraní. Tedy jakým způsobem bude následně systém využíván a jak bude nakládáno s pořízeným záznamem z hlediska přístupu k záznamu. 

 

Při rozhodování, kdy a kde použít kamerový systém, který bude zaznamenávat a uchovávat data, je v prvé řadě potřeba zvážit jeho přínos a efektivitu využití. Neměl by to být jediný nástroj zabezpečení ochrany majetku či osob. Například v bytovém domě nemá smysl instalovat bezpečnostní kameru do vstupních prostor, pokud dveře do domu zůstávají trvale otevřené a tyto prostory jsou komukoliv přístupné. Na prvním místě je zajistit méně agresivní variantu zabezpečení a teprve poté zvýšit ochranu zajištěného prostoru pomocí kamer.

 

Každá kamera pracuje v určitém rozlišení, které je dáno čtvercem počtu horizontálních a vertikálních bodů. Toto rozlišení je dáno snímacím prvkem kamery. U záznamových zařízení je tato informace také důležitá, říká nám, v jaké kvalitě bude záznam uložen nebo zobrazen. 

U nově navrhovaných kamerových systémů většinou doporučujeme technologii ve standardu FULL HD, tedy systém pracující s rozlišením Full HD (1920 x 1080 pixelů), případně v kombinaci s kamerami HD (1280 x 720 pixelů). Vzdálený dohled je realizován pomocí aplikací chytrých telefonů, tabletů, nebo PC.