background

Průmysl 4.0

Digitalizace v průmyslové výrobě

Podniky, které si chtějí udržet svou konkurenceschopnost a postavení na trhu musí podstoupit první kroky směrem k digitalizaci již dnes. Digitalizace slibuje nižší náklady, vyšší kvalitu výroby, flexibilitu a efektivitu. Umožňuje rychleji reagovat na stále rostoucí a individualizované požadky zákazníků a otevírá prostor pro nové a inovativní oblasti podnikání.

Přežije vaše firma příštích 5 let?

Digitalizujte a přežijte!

Průmysl 4.0

Koncept Průmysl 4.0 dostal svůj název podle čtvrté průmyslové revoluce, která právě probíhá. Vznikl před pár lety v Německu a jeho posláním je řešit situaci, kterou způsobila čtvrtá průmyslová revoluce, jíž zcela evidentně vyvolal internet. Jeho podstatou je digitalizace, rozšiřování vysokorychlostního internetu, rozvoj chytrých technologií, komunikace a řada dalších témat.

Odpovědí společnosti Siemens na implementaci konceptu Průmysl 4.0 je tzv. digitální podnik (Digital Enterprise). Cesta k tomuto digitálnímu podniku vede přes podporu digitalizace ve výrobních i zpracovatelských odvětvích průmyslu, a to v každé fázi hodnotového řetězce. S tím těsně souvisí následná „chytrá“ analýza dat a jejich vyhodnocení, jež zlepšují rozhodování a zvyšují produktivitu v průmyslu.

Digitalizace je příležitost

Digitalizace vstupuje do našich životů stále intenzivněji. Vidíme ji všude kolem sebe. Máme mobilní telefony, digitální internet. Ještě před pár lety jsme si kupovali hudbu na CD discích a o pár let dřív dokonce na vinylu. Museli jsme jít do obchodu, tam si nosič vybrat, koupit a fyzicky odnést domů. Dnes stačí připojit se k internetu a hudbu streamovat. Vše je na internetu. Internet zabírá v našich životech čím dál tím větší místo.

Digitalizace nemá však vliv pouze na spotřebitele – ale ovlivňuje průmysl. Díky rostoucím požadavkům zákazníků vznikajících díky internetu, roste i nátlak na výrobce vyrábět a dodávat produkty rychle, kvalitně, přesně na míru požadavkům zákazníků, a to za cenu masové výroby.

Investice do digitalizace mají zásadní význam pro růst všech průmyslových firem bez ohledu na jejich velikost nebo odvětví. Společnost Siemens, lídr na poli technologických inovací, má řešení pro digitalizaci výroby či digitální podnik pro své zákazníky již dnes. Produkty a softwarová řešení společnosti Siemens pomáhají digitalizovat celý vývojový a výrobní proces a pokrývají celý hodnotový řetězec produktu či výroby.

Co přináší digitalizace

Jedním z hlavních důvodů k vytvoření konceptu Průmysl 4.0 byla potřeba zkrátit čas, který je potřeba k uvedení nového produktu na trh, a současně umožnit větší diferenciaci produkce podle potřeb jednotlivých zákazníků.

Průmysl potřebuje zkrátit čas uvedení produktu na trh, a to bez ztráty kvality. To vše musí být realizováno s vyšší energetickou efektivitou, resp. úsporou materiálních zdrojů.

Rychlé uvedení produktu na trh

 

Vyšší flexibilita

 

Vyšší kvalita

 

Rostoucí efektivita

 

Zvyšování bezpečnosti

 

Digitální podnik není písní budoucnosti – je skutečností

Podniky, které chtějí plně využívat veškerých výhod digitalizace, musí zajistit kompletní datovou integritu všech svých procesů. Společnost Siemens přináší komplexní řešení, které zákazníkům umožňuje integraci průmyslového softwaru pokrývající celý průmyslový hodnotový řetězec, průmyslové komunikační sítě, bezpečnostní automatizaci a obchodně specifický průmyslový servis. Naše komplexní řešení pro Průmysl 4.0 se nazývá Digitální podnik (Digital Enterprise), a to jak pro výrobní, tak zpracovatelský průmysl.

Výrobní průmysl musí reagovat rychleji na nové požadavky trhu a na individuální potřeby zákazníků. Podniky potřebují zkrátit dobu uvedení na trh a zvýšit flexibilitu a efektivitu se zárukou ještě vyšší kvality. Tyto požadavky nelze naplnit pouhým zavedením automatizace výrobních procesů. Zřejmý potenciál přináší digitalizace průmyslové výroby. Taková výroba vyžaduje komplexní přístup zahrnující celý hodnotový řetězec včetně dodavatelům, který umožňuje digitalizovat celý vývojový a výrobní proces od návrhu a přípravy produktu až po návrh výroby, uvedení do provozu, provoz a modernizaci strojních zařízení i výrobních závodu. Jedině tak lze využít všech výhod, které digitalizace nabízí.

Zpracovatelský průmysl potřebuje závody, které zůstanou stabilní, budou fungovat desítky let bez větších změn a bez kolísání kvality produktu a zároveň si zachovají maximální energetickou účinnost. Digitalizace se svým konzistentním datovým modelem hraje stále významnější úlohu pro životní cyklus zpracovatelských podniků. Podniky mohou s využitím nástrojů pro simulování, testování a optimalizování procesů a závodů vytvořit tzv. digitální dvojče a vyladit všechny detaily a případné chyby daného zařízení ještě před uvedením do provozu. Sběr a vyhodnocování dat umožňuje procesy neustále monitorovat a vylepšovat. Kompletní integrace těchto dat získaných z měření v provozu dovoluje predikovat náklady na údržbu a servis.

Infografika

Co znamená digitální podnik?

Zvýšení produktivity a efektivity výroby a rychlejší uvedení výrobku na trh. Energeticky účinný provoz. Ekonomická výroba velkého množství individualizovaných výrobků. Způsob, jak si zajistit dlouhodobé a udržitelné konkurenční postavení, je zavedení digitalizace průmyslové výroby. Taková výroba vyžaduje komplexní přístup, pokrývající celý hodnotový řetězec včetně dodavatelů. Produkty a softwarová řešení společnosti Siemens už dnes pomáhají digitalizovat celý vývojový a výrobní proces a svou nabídkou holistického řešení pro automatizaci dokážou pokrýt všechny požadavky Průmyslu 4.0. Interaktivní video vám jednoduše ukáže, co představuje digitální podnik.

Budoucnost průmyslové výroby je v digitalizaci

Big Data: Do roku 2020 vzroste objem dat na celém světě na 44 zettabytů z nichž 10% bude připisováno Internetu věcí.

52 % výkonných ředitelů na světě předpokládá, že digitalizace změní průmyslová odvětví.

Životní cyklus výrobků se zkrátil o 25 %. Nové produkty musíme vyvinout a uvést na trh rychleji.

Zdroje: Siemens AG, IDC, Statista, siemens.com/magazin | 01.2016

Start

Řešení společnosti Siemens pro digitální podnik

Ke spuštění klikněte na jakýkoliv bod na obrázku.

Služby pro průmyslVíce informací

Siemens nabízí řadu jak tradičních průmyslových služeb jako jsou opravy, údržba, retrofit, technická podpora, náhradní díly aj., tak datové služby pro digitální sběr dat umožňující zvýšení výkonu výroby či zařízení. Mluvíme o službách pro správu výrobních prostředků závodu či cloudovém řešení MindSphere pro průmysl.

Průmyslová bezpečnostVíce informací

Bezpečnost je pro půmysl zásadní. Kybernetické útoky jsou dnešní hrozbou. Na ocharnu strojních zařízení proti kybernetickým útokům Siemens nabízí rozsáhlé portfolio produktů a služeb pro realizaci průmyslové bezpečnosti. Tato řešení pokrývají jak bezpečnost výrobního závodu a sítí, tak i systémovou integritu.

Průmyslový software a automatizace:Více informací

Zpracovatelský průmysl

Do procesního průmyslu vstupuje digitalizace a prvky Průmyslu 4.0, a to především v oblasti sběru dat a jejich vyhodnocování. Klíčem k digitální infrastruktuře v procesním průmyslu jsou inegrované inženýrství a integrované procesy. Jadrem našeho řešení je řídicí systém pro procesní automatizaci Simatic PCS 7 a plánovací a projektový softwarem COMOS pro správu celého životního cyklu závodu.

Výrobní průmysl

Řešením Siemens pro digitální podnik ve výrobním průmyslu je tzv. Digital Enterprise Software Suite (Softwarová řešení pro digitální podnik). Jádrem toho je softwarová platforma Teamcenter, což je prostředí pro správu dat výrobku a propojuje řízení celého životního cyklu produktu. Součástí řešení jsou výrobní informační systémy, plně integrovaná automatizace a anylýza životního cyklu a dat.

Průmyslová komunikaceVíce informací

Vše z jedné ruky – tak můžeme popsat flexibliní a komplexní řešení Siemens pro průmyslovou komunikaci a identifikaci. Důležité je, aby vše spolu dobře komunikovalo. Siemens nabízí ucellenou řadu koordinovaných komuniakčních sítí od průmyslového Ethernetu přes síťové komponenty rodiny Scalance až k otevřenému standardu Profinet. Klíčem k digitální infrastruktuře a Průmyslu 4.0 jsou průmyslové sítě a standard OPC UA. Siemens má flexibnilní řešení, které umožnuje komunikovat i stěmito otevřenými standardy.

Nyní víte, jaká řešení má Siemens pro digitalizaci!

A teď se podívejte na to, jaké výhody digitalizace přináší.

  • Uvedení produktu na trh:

    Čas uvedení produktu na trh s využitím digitálních technologií je o 50% rychlejší. K tomu vám pomůže softwarové řešení společnosti Siemens pro Digitální podnik.

  • Integrovaná automatizovaná řešení výrazně snižují komplexitu procesů a dakáží ušetřit až 30 % nákladů na inženýrské práce.

  • Průmyslová výroba spotřebovává až 25 % světové energie. Virtuální plánování výroby a vývoj produktu může pomoci zvýšit produktivitu a snížit spotřebu energie.

Zpět na začátek

Reference

Průmysl 4.0 v praxi

Přesvědčte se o tom, že Průmysl 4.0 se stává realitou. Podívejte se na ukázky úspěšné implementace myšlenek Průmyslu 4.0 ve výrobních závodech společnosti Siemens.

Sem vložte popis obrázku

Digitalizace výroby v Trutnově

Digitální propojení jednotlivých částí výrobních linek

QR kódy identifikují výrobek a jeho komponenty v průběhu celé výroby a podávají informace i koncovému zákazníkovy

Díky návrhovému systému NX může na vývoji produktu pracovat několik týmů současně

Digitální 3D model produktů zvyšuje kvalitu výroby, ulehčuje práci obsluze a zabezpečuje přímou kontrolu ve výrobě

Inovace ve frenštátském závodě

Automatizace manipulační techniky zrychluje dodávky a snižuje provozní náklady

Automatizovaný vozík BR Autopilot zabezpečuje spolehlivější, bezpečnější, produktivnější a úspornější provoz

Hlasové vychystávání ve skladu zrychluje operace prováděné pracovníky skladu

Bezpapírová metoda výrazně zrychluje komunikaci, informace putují závodem výhradně v elektronické podobě

Inteligentní továrna v Mohelnici

Digitalizace konstrukčních, technologických a výrobních procesů umožňuje individualizovanou výrobu elektromotorů v masovém rozsahu

Elektronické sledování využití strojů dokáže v reálném čase sledovat a vyhodnocovat efektivitu výroby

Simulace materiálových toků pomáhají optimalizovat interní logistiku

Inteligentní systém řízení budov snižuje provozní náklady

Industry Fórum Online

Chcete se dozvědět více o novinkách a trendech v oblasti automatizace a digitalizace průmyslové výroby? Sledujte webový portál magazínu Industry Fórum společnosti Siemens. Portál přináší pravidelně zajímavé rozhovory, představuje úspěšně realizované projekty a aktuality ze světa průmyslové výroby.