Zdravotnictví, Celofiremní | 10. 12. 2013

Úspěch české radiologie: CT vyšetření z Plzně oceněno v mezinárodní soutěži

Routine_PN201315_03c_300dpi.jpg

Na kongresu RSNA (Radiological Society in North America – Radiologická společnost v Severní Americe), který se konal během prvního prosincového týdne v americkém Chicagu, byly vyhlášeny výsledky soutěže Right Dose Image Contest pořádané společností Siemens. Ze třetího ročníku globální soutěže v klinickém zobrazování pomocí počítačové tomografie, do kterého se přihlásilo celkem 197 zdravotnických institucí z celého světa, si odnesl nejvyšší ocenění i český zástupce. Všichni zúčastnění k vytvoření svých snímků použili CT přístroj z typové řady SOMATOM od firmy Siemens.


V kategorii běžných vyšetření bylo odbornou porotou nejlépe hodnoceno CT vyšetření vývodného systému ledvin, které do soutěže přihlásili Tomáš Vendiš a Jan Baxa z Kliniky zobrazovacích metod ve Fakultní nemocnici v Plzni. „I při rutinních vyšetřeních pomocí CT je zásadní najít optimální dávku záření. Průběh optimalizace expozičních parametrů vyšetření je pro každého pacienta odlišný. Závisí jak na vyšetřované oblasti, tak i na tělesné konstituci pacientů. Snižovat dávku na minimum není řešení. Pokud je dávka příliš nízká, klinické obrazy neposkytnou dostatečné diagnostické informace. S ideálním nastavením vyšetření pro daného pacienta nám pomáhají nejnovější technologie, které dnes výpočetní tomografy od společnosti Siemens obsahují.“ vysvětluje Tomáš Vendiš.

Klinika zobrazovacích metod, kterou vede přednosta prof. Boris Kreuzberg a primář prof. Jiří Ferda, patří mezi špičková radiologická pracoviště ve světě, a právě obdržené významné ocenění je toho důkazem. Vyšetření bylo možno provést s minimální radiační dávkou díky nemodernějším technologiím, kterými přístroj SOMATOM Definition Flash disponuje. Jedná se zejména o techniku tzv. iterativní rekonstrukce, která umožňuje snížit výslednou dávku záření až o 50 %, přesto byla u oceněného vyšetření zachována dostatečná diagnostická kvalita.

Ocenění Right Dose Excellence Award, je udělováno celkem v 8 kategoriích (např. kardiologie, neurologie nebo traumatologie). Tento rok byla navíc vyhlášena cena za dlouhodobé úsilí v oblasti snižování dávky, která je určena pro instituce, jež předloží dva nebo více případů a které sdílejí své zkušenosti a strategie snižování dávky s jinými uživateli CT systémů firmy Siemens.


Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 123 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2012 obrat 32,5 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 21,5 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry.

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení v oblasti průmyslu, energetiky, zdravotnictví a infrastrukturních řešení pro města a jejich okolí. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují 40 % jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2012 dosáhl Siemens obratu 78,3 miliard EUR s čistým ziskem 5,2 miliard EUR a zaměstnával zhruba 370 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na www.siemens.cz a www.siemens.com.

Sektor Healthcare společnosti Siemens je celosvětově jedním z největších dodavatelů ve zdravotnictví v oblasti lékařského zobrazování, laboratorní diagnostiky, nemocniční informační technologie a přístrojů pro nedoslýchavé. Společnost Siemens nabízí svým zákazníkům produkty a řešení pro komplexní zdravotní péči o pacienta, a to vše pod jednou střechou - od prevence a včasného rozpoznání nemoci, přes diagnózu, až po léčbu. Sektor Siemens Healthcare zaměstnává celosvětově zhruba 51.000 zaměstnanců a má zastoupení na celém světě. V obchodním roce 2012 (do 30. září) dosáhl sektor obrat ve výši 13,6 miliard eur a zisk kolem 1,8 miliardy eur. Další informace naleznete na adrese: www.siemens.cz/healthcare a www.siemens.com/healthcare .

Zde zmiňované produkty/funkce nejsou komerčně k dispozici ve všech zemích. Kvůli úředním omezením není možné zaručit, že v budoucnu budou k dispozici. Pokud budete potřebovat další podrobnosti, obraťte se na své oblastní zastoupení firmy Siemens.

Zde uváděná prohlášení zákazníků firmy Siemens jsou založena na výsledcích, které byly dosaženy ve specifickém prostředí daného uživatele. Jelikož neexistuje žádné „typické“ nemocniční zařízení a protože existuje příliš mnoho proměnných (např. velikost nemocnice, složení případů, úroveň zavedení IT) nelze poskytnout žádnou záruku, že i ostatní zákazníci dosáhnou stejných výsledků.

Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Společnost působí po celém světě a zaměřuje se na oblast elektrifikace, automatizace a digitalizace. Siemens patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí, řadí se mezi přední dodavatele energetických zdrojů a technologií pro přenos energie. Siemens patří mezi průkopníky řešení v oblasti veřejné infrastruktury, průmyslové automatizace a softwarových řešení pro průmysl. V rámci dceřiné společnosti Siemens Healthineers AG je společnost také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení, jako je počítačová tomografie a zobrazovací systémy s magnetickou rezonancí, a lídrem v oblasti laboratorní diagnostiky a klinického IT. Ve finančním roce 2018, který skončil 30. září 2018, dosáhl Siemens obratu 83 miliard EUR s čistým ziskem 6,1 miliard EUR a zaměstnával 379 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.com.

Lenka Bernklauová, telefon: +420 603 196 685

E-mail: lenka.bernklauova@siemens.com


Další tiskové zprávy