Doprava a logistika | 07. 06. 2021

Testování ETCS BL 3 lokomotivou Siemens Vectron na modernizované trati Drážďany – Berlín

  • Lokomotiva Siemens Vectron z flotily ČD disponuje potřebným hardwarovým a softwarovým vybavení (ETCS Baseline 3)
  • Infrastruktura ETCS Baseline 3 na zvolené železniční trati od společnosti Siemens Mobility
  • Testy proběhly v součinnosti se společností Deutsche Bahn Systemtechnik GmbH

Část modernizované železniční tratě Drážďany – Berlín byla předána do komerčního provozu s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS Level 2 Baseline 3 na začátku roku 2021. Společnost Siemens Mobility této příležitosti využila k úspěšnému provedení testu vzájemné kompatibility traťové a vozidlové části vlakového zabezpečovače ETCS vícesystémovou lokomotivou Vectron, kterou pro tento účel zapůjčily České dráhy. Lokomotiva dodaná v lednu letošního roku disponuje nejnovějším hardwarovým a softwarovým vybavením pro jízdu pod dohledem vlakového zabezpečovače ETCS Level 2 Baseline 3. Jedním z důvodů testování je ověření kompatibility lokomotiv Vectron s ETCS BL 3 i v dalších evropských zemích včetně Německa. 

Za provedení zkoušek byla odpovědná společnost Deutsche Bahn Systemtechnik GmbH. ETCS infrastrukturu na této části železniční tratě dodávala společnost Siemens Mobility. U lokomotivy Vectron byla společností Siemens Mobility úspěšně použita nově zřízená služba Home KMC (Key Management Center), spočívající ve správě šifrovacích klíčů ETCS. Ty jsou vyžadovány pro provoz pod ETCS Level 2 a jsou základním předpokladem pro komunikaci mezi vozidlem a infrastrukturou.

„Vážíme si podpory a spolupráce s naším zákazníkem Českými drahami při zavádění evropského vlakového zabezpečovače ETCS té nejvyšší úrovně. Zmíněná lokomotiva Vectron už v minulém roce úspěšně absolvovala testy kompatibility na obou národních tranzitních železničních koridorech Správy železnic v České republice vybavených traťovou částí ETCS“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility, s.r.o. „Jsem rád, že naše technologie přispívají k zabezpečení železničních tratí a otevírají cestu k přeshraniční spolupráci.“

„Bezpečnost na železnici je dlouhodobě zásadní prioritou Českých drah. Těší mě, že pro testování vzájemné kompatability traťové a palubní části evropského vlakového zabezpečovače ETCS mohla být využita právě naše lokomotiva. Tu jsme výhodně pořídili letos v lednu. Je využívána pro testování různých typů kolejových vozidel na zkušebním okruhu VUZ ve středočeské Velimi, pro tento účel ji ČD dceřiné společnosti VUZ pronajímají. Jde přibližně o 20 % kapacity. Zbývajících 80 % připadá na výkony v čele dálkových vlaků Českých drah po celé republice i v zahraničí,“ uvádí Michal Kraus, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro provoz.

Všechny testovací jízdy proběhly navzdory stávajícím pandemickým omezením, například omezení počtu osob v kabině strojvedoucího, na první pokus. Jedná se o důležitý krok v oblasti vzájemné součinnosti tratí a vozidel směrem k vyšším přínosům moderní řídicí a zabezpečovací techniky, jelikož instalace traťové části vlakového zabezpečovače ETCS podle základní specifikace 3 byla v Evropě již zahájena. Pro dosažení dalšího pokroku v digitalizaci železnice je potřebné, aby tratě i vozidla dokázaly využít všechny možnosti, které jim nová třetí základní specifikace dává.

Kromě jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS je tato ke zkouškám použitá vícesystémová elektrická lokomotiva Siemens Vectron z flotily ČD vybavena GSM-R a dálkovou diagnostikou, disponuje jmenovitým trakčním výkonem 6400 kW a nejvyšší provozní rychlostí 200 km/h a je v tuto chvíli schválená pro provoz v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. V rámci hospodárného provozování je tato lokomotiva evropského formátu, charakteristická nápadným logem VUZ, v období mimo zkoušek využívána především v čele pravidelných dálkových vlaků Českých drah.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2020, který skončil 30. září 2020, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,1 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 38 500 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy