Doprava a logistika | 26. 08. 2021

Správa železnic objednala vícesystémovou lokomotivu Vectron od Siemens Mobility

  • Lokomotiva disponuje palubní částí ETCS dle nejnovějšího standardu Baseline 3 a je již schválena pro provoz pod dohledem ETCS na tratích v ČR i v zahraničí.
  • Určena pro diagnostiku tuzemské i zahraniční železniční sítě včetně traťové části ETCS
  • Termín dodání během podzimu 2021

V srpnu podepsala Správa železnic se společností Siemens Mobility Česká republika smlouvu na nákup vícesystémové lokomotivy Siemens Vectron, která bude využívána pro diagnostiku tuzemské i zahraniční železniční sítě včetně traťové části ETCS. Lokomotiva Vectron úspěšně absolvovala testy kompatibility na obou národních tranzitních železničních koridorech vybavených traťovou částí ETCS.


„Vozidla Siemens Mobility jsou na české železnici symbolem kvality, rychlosti a pohodlí pro cestující. Těší nás, že budou nyní i nositelem pokroku v oblasti zabezpečení jízdy vlaků a rozvoji infrastruktury, které se intenzivně věnuje Správa železnic.“  říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility, s.r.o. „Jako jedna z prvních disponuje tato lokomotiva schválením pro provoz pod dohledem ETCS na tratích v ČR. Systém upgradujeme postupně i u dalších lokomotiv Vectron MS, které jsou dnes na tratích provozovány, aby mohly do budoucna plně využívat možností jízdy pod ETCS.“

„Pořízení vícesystémové elektrické lokomotivy je součástí strategického projektu na novou měřicí diagnostickou kolejovou soupravu pro pravidelná i akceptační měření jak statických, tak dynamických parametrů trakčního vedení,“ dodává generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Lokomotivu začneme ihned po dodání využívat pro tažení vlastních diagnostických vozů Správy železnic a současně také nahradí část výkonů dopravců, které si dosud musíme pronajímat.“


Lokomotiva pro Správu železnic byla vyrobena v závodě Siemens Mobility v Mnichově-Allachu a společnost ji doposud využívala při testování. Správě železnic bude lokomotiva předána během podzimu letošního roku. Kromě jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS, baseline 3 bude vybavena GSM-R a dálkovou diagnostikou. Lokomotiva disponuje jmenovitým trakčním výkonem 6400 kW a nejvyšší provozní rychlostí 200 km/h. Vzhledem ke své modulární koncepci bude Správě železnic předána s vybavením pro provoz v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku a může být dovybavena pakety pro provoz i v dalších zemích.

Společnost Siemens Mobility prodala již přes 1100 lokomotiv Vectron celkem 56 zákazníkům, které ujely více než 450 millionů kilometrů a jsou v současné chvíli schváleny pro provoz v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Finsku, Německu, Maďarsku, Itálii, Nizozemí, Norsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku a nově i v Belgii a Dánsku.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2021, který skončil 30. září 2021, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,2 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 500 zaměstnanců.  Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy