Doprava a logistika | 13. 07. 2021

Spolková země Bavorsko podporuje železniční vodíková vozidla - zkušební provoz v Bavorsku

  • Ministr hospodářství Aiwanger: "Důležitá součást vodíkové strategie Bavorska"
  • Ministryně dopravy Schreyerová: "Ambiciózní klimatické cíle v odvětví dopravy"

Bavorští zemští ministři hospodářství a dopravy podpořili testování regionální trakční jednotky napájené vodíkovými palivovými články vyvinuté společností Siemens Mobility. Dvouvozová trakční jednotka bude do testovacího provozu nasazena od poloviny roku 2023, mimo jiné na trase Augsburg - Füssen. Pilotní provoz v železniční síti Bayerische Regiobahn (BRB) je zpočátku plánován na 30 měsíců. Během této doby bude vodíková trakční jednotka dislokována v Augsburgu.

Memorandum o porozumění za tímto účelem podepsali v pondělí ministr hospodářství Hubert Aiwanger, ministryně dopravy Kerstin Schreyerová a vrcholní představitelé společností Siemens Mobility a Bayerische Regiobahn (BRB).

Bavorský ministr hospodářství Hubert Aiwanger má z rozvojového partnerství mimořádnou radost. "Vlak je další důležitou součástí vodíkové strategie Bavorska. Moje ministerstvo podporuje výzkum, vývoj a aplikace v oblasti vodíkových technologií. Tento železniční projekt organizujeme společně s našimi partnery, protože jsme přesvědčeni, že vodíková technologie významně přispěje k dekarbonizaci dopravy. V Bavorsku dokážeme, že s ekologickým vodíkem lze skloubit podnikání a ochranu klimatu."

Kerstin Schreyerová, bavorská ministryně pro bydlení, výstavbu a dopravu, vysvětlila: "Svobodný stát Bavorsko si klade ambiciózní klimatické cíle a chce v oblasti dopravy realizovat jasnou strategii ochrany klimatu. Inovativní technologie a zelený vodík v tom hrají zvláštní roli. Kromě přímého využití elektřiny má vodík potenciál pro širokou škálu flexibilních aplikací, takže i železniční doprava může být v budoucnu zcela převedena na obnovitelné zdroje energie. Jsem ráda, že Svobodný stát Bavorsko může v rámci tohoto projektu tuto inovativní technologii vyzkoušet i v běžném provozu."

Karl Blaim, generální ředitel společnosti Siemens Mobility: "Siemens Mobility je předním dodavatelem v oblasti vývoje alternativních pohonů, které mohou významně přispět ke snížení emisí, zejména v regionální dopravě na tratích, kde neexistuje elektrické trolejové vedení. Technologické partnerství mezi společností Siemens Mobility a spolkovou zemí Bavorsko umožňuje další vývoj vozidla Mireo Plus H pro Bavorsko a podporuje v této spolkové zemi osobní dopravu šetrnou ke klimatu."

Arnulf Schuchmann, technický ředitel společnosti Bayerische Regiobahn, uvedl: " Souhlasili jsme s testováním vodíkové technologie a s testováním vozidla Siemens Mobility v osobní dopravě, protože jsme zvědaví a otevření alternativním formám pohonu i v železničním sektoru. V rámci skupiny Transdev, do které patříme, již máme bohaté zkušenosti s alternativními pohony v autobusovém sektoru."

Samotné nasazení vodíkového vlaku na trať však v žádném případě nestačí, protože během provozu je třeba zohlednit mnoho aspektů. Je třeba zavést bezpečnostní požadavky, proškolit personál, zajistit doplňování paliva do vozidla, stanovit trasy, po kterých bude jezdit, a mnoho dalších činností, které už byly zahájeny.

Vodíková trakční jednotka je vyvíjena na základě platformy Mireo Plus H společnosti Siemens Mobility. Je určena pro provoz na neelektrifikovaných železničních tratích a má dojezd až 800 kilometrů. Hlavními komponenty vodíkové technologie jsou dva palivové články umístěné na střeše. Systém využívá vyrovnávací akumulátorové baterie nejnovější generace od společnosti Saft, které jsou instalovány pod podlahou. Vozidlo bude veřejnosti představeno na jaře 2022. První zkušební jízdy v Bavorsku jsou plánovány na rok 2023, než trakční jednotka oficiálně vstoupí do provozu s cestujícími v lednu 2024.

Vývoj alternativních systémů napájení vozidel v železniční dopravě je součástí strategie udržitelné mobility, naplňované společnosti Siemens Mobility. Společnost je průkopníkem v oblasti udržitelné mobility. Úspěšnou regionální jednotku Mireo, široce používanou v provedení s trolejovým napájením (EMU), bude pro železniční tratě bez liniového elektrického napájení nabízet jak v modifikovaném provedení s vodíkovými palivovými články (HMU), tak i ve dvouzdrojovém provedení trolej/akumulátor (BEMU). Východiskem je známá platforma Mireo Plus H, která je však vybavena novou generací akumulátorových baterií pro další zlepšení jízdního výkonu a tím i komfortu cestujících.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2020, který skončil 30. září 2020, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,1 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 38 500 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy