Doprava a logistika | 12. 06. 2020

Společnost Siemens Mobility získala významnou zakázku na údržbu a dodávku světelné signalizace a inteligentních dopravních systémů

  • Zadavatelem je konsorcium tří měst ve střední Anglii
  • Předmět zakázky pokrývá významnou část britské silniční infrastruktury
  • Cílem je zlepšit bezpečnou mobilitu účastníků silničního provozu

Konsorcium měst Warwickshire, Coventry a Nottingham vybralo společnost Siemens Mobility jako dodavatele pro zajištění údržby křižovatek vybavených světelně signalizačním zařízením (SSZ). Smlouva uzavřená 1. dubna 2020 na dobu pěti let navazuje na předchozí více než dvacetiletou úspěšnou spolupráci.

Region střední Anglie představuje významnou součást britské dopravní infrastruktury. Během příštích tří let se však očekává rostoucí zatížení místní dopravní sítě kvůli plánovaným dopravním stavbám nebo kulturně sportovním akcím. Patří mezi ně například Hry Commonwealthu pro rok 2022 konané v Birminghamu, vyhlášení Coventry Městem kultury v roce 2021 či dopad projektu výstavby vysokorychlostní železnice (HS2).

Siemens Mobility bude odpovídat především za běžnou údržbu a pravidelné roční revize 973 křižovatek SSZ v celém regionu a zároveň se zaměří na veškerou komunikační infrastrukturu. Instalace případných dalších SSZ budou probíhat na základě provozních požadavků jednotlivých měst, a to formou nové výstavby nebo modernizací stávající technologie.

Společnost Siemens Mobility bude mít zároveň příležitost zavést do měst další inteligentní dopravní systémy, např. pro řízení a správu parkovišť, proměnné dopravní značení či systémy pro automatické rozpoznávání registračních značek. Poskytovat může i poradenské služby.

„Jsme rádi, že se nám tuto zakázku podařilo získat a že tak můžeme nadále rozvíjet úspěšnou spolupráci s kolegy z místních samospráv,“ uvedl k udělení zakázky Wilke Reints, jednatel Siemens Mobility UK odpovědný za inteligentní dopravní systémy. A dodává: „Oblast střední Anglie leží aktuálně v srdci většiny dopravních inovací ve Velké Británii. Na spolupráci s místními samosprávami se velice těšíme, zejména nyní, kdy naše odvětví prochází zajímavým obdobím plným nových a rychlých změn. Díky pokračující spolupráci mohou města udržitelným způsobem zvyšovat hodnotu infrastruktury po celý její životní cyklus a celkově tak zlepšit podmínky pro všechny účastníky silničního provozu.“  

V České republice se nachází největší vývojové centrum Inteligentních dopravních systémů společnosti Siemens Mobility. Právě v brněnské pobočce vzniká software k řízení silniční dopravy pro celý svět, konkrétně se jedná o produkty Sitraffic Scala a Road Side Unit. V Čechách vyvinuté systémy dnes řídí dopravu například na americkém Manhattanu. 

Sitraffic Scala

Aplikace pro monitorování a řízení dopravy ve městech. Slouží k monitorování a řízení křižovatek světelné signalizace, stejně tak jako ke sběru dopravních dat. Dokáže efektivně využít novou generaci řadičů, které automaticky řídí křižovatku. Umí pracovat s řadiči od různých dodavatelů a pracuje na evropsky uznávaném komunikačním rozhraní.

Road Side Unit

Jednotky poskytující klíčová data pro přesnější představu o aktuální dopravní situaci, umožňují účinnější řízení dopravy, výrazné snížení počtu nehod a ještě větší snížení emisí, než je dosud možné. Jsou schopny přenášet údaje o červeném nebo zeleném načasování na křižovatkách, doporučené rychlosti, překážkách v komunikaci či informace o dopravních nehodách. Umožňují komunikaci mezi autem a okolní infrastrukturou.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhla původní divize Siemens Mobility obratu 8,9 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 36 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy

Zdravotnictví, Energetika, Doprava a logistika, Průmysl, Industry 4.0, Inovace | 08. 09. 2020

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce bude!

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense byl vyhlášen a kandidáti v jednotlivých kategoriích se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz do 30. listopadu 2020. „Školství je oblast, kterou pandemie koronaviru zasáhla velmi citelně. Současně však ukázala, že nové myšlenky, nápady a odhodlání studentů a mladých vědců mohou k řešení této bezprecedentní situace výraznou měrou přispět. Proto jsme se rozhodli i letos studenty a mladé vědce ocenit,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.