Doprava a logistika | 05. 11. 2020

Společnost Siemens Mobility získala schválení do provozu pro dvouzdrojovou lokomotivu Vectron Dual Mode

  • Celkem již bylo objednáno více než 100 dvouzdrojových lokomotiv trolej/diesel
  • Udržitelné a nákladově efektivní řešení pro nákladní dopravu

Dne 29. října 2020 získala lokomotiva Vectron Dual Mode společnosti Siemens Mobility schválení do provozu v Německu od Spolkového drážního úřadu (EBA).  K dnešnímu dni objednaly lokomotivy Vectron Dual Mode společnosti Railsystems RP, Mindener Kreisbahnen GmbH a Stern & Hafferl. Další lokomotiva byla objednána Testovacím centrem Siemens Mobility sídlícím ve Wegberg-Wildenrathu pro zajištění převozů vozidel. Z tohoto schválení do provozu budou profitovat i bimodální lokomotivy Vectron objednané společností DB Cargo letos v září.

„Lokomotivy Vectron Dual Mode umožňují našim zákazníkům poskytovat udržitelnou a nákladově efektivní železniční nákladní dopravu. Jako alternativu k běžným dieselovým lokomotivám nabízí Vectron Dual Mode to nejlepší z obou světů: Na elektrifikovaných úsecích trasy je provozován jako plně elektrický, aby šetřil palivo a emise a snižoval náklady na údržbu. Na úsecích trasy bez trolejového vedení je možné přepnout lokomotivu do dieselového režimu, což eliminuje potřebu výměny lokomotiv,“ uvedl Albrecht Neumann, generální ředitel Kolejových vozidel společnosti Siemens Mobility.

Německá železniční síť je v současné době elektrifikována přibližně ze 60 procent. Lokomotiva Vectron Dual Mode může být provozována na elektrifikovaných i na neelektrifikovaných úsecích bez nutnosti výměny lokomotiv. Díky tomu jsou metropolitní oblasti a velká města, která mají elektrifikovanou síť, ušetřena od lokálních emisí generovaných dopravou. Doprava vlaků bez výměny lokomotiv zvyšuje rychlost a produktivitu nákladní dopravy.

Lokomotiva Vectron Dual Mode využívá osvědčené komponenty platformy lokomotiv Vectron. Je řešena pro rozchod koleje 1 435 mm a má hmotnost 90 tun. Lokomotiva je určena pro střídavé napájecí napětí 15 kV a je vybavena vlakovým zabezpečovačem PZB. V obou provozních režimech (naftovém i elektrickém) dosahuje trakční výkon na obvodu kol 2 000 kW. Palivová nádrž lokomotivy má objem 2 600 litrů, nejvyšší provozní rychlost činí 160 km/h.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2020, který skončil 30. září 2020, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,1 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 38 500 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy