Doprava a logistika | 23. 10. 2019

Společnost Siemens Mobility získala certifikát TÜV SÜD za kybernetickou bezpečnost svých vozidel

  • Společnost TÜV SÜD udělila certifikát za prokázanou IT bezpečnost
  • Ochrana proti kybernetickým útokům, reakce na legislativní požadavky
  • Kybernetická bezpečnost na míru každému projektu

Obor kolejových vozidel společnosti Siemens Mobility byl certifikován německou společností TÜV SÜD za splnění mezinárodního standardu bezpečnosti IT IEC 62443. Certifikace prokazuje, že systémy řízení vozidel a IT ve vysokorychlostních vozidlech, v regionálních jednotkách, metru, tramvajích, lokomotivách, komponentech a dalších řešeních pro železnici jsou adekvátně chráněny před kybernetickými útoky.

Díky této certifikaci dáváme našim zákazníkům i úřadům záruku, že IT našich vozidel a železničních aplikací jsou chráněna před narušením kybernetickými útoky a splňují zákonné požadavky. Kybernetická bezpečnost je základním požadavkem pro zajištění vysoké disponibility vozidel,“ uvedla Sabrina Soussan, CEO společnosti Siemens Mobility.

V posledních pěti letech byl vývoj kolejových vozidel ve společnosti Siemens Mobility podroben přísnému přístupu k zabezpečení IT na základě hodnocení rizik, v němž jsou pro každý projekt identifikována jednotlivá rizika a jsou přijímána odpovídající, na míru řešená bezpečnostní opatření. Společnost Siemens Mobility použila tento přísný proces zabezpečení IT už ve více než stovce projektů. Německý zákon o bezpečnosti IT, který je v platnosti od července 2015, spolu s nařízením o kritériích z roku 2016 a dalšími legislativními iniciativami, jako je evropský zákon o kybernetické bezpečnosti, rovněž vyžadují odpovídající ochranná opatření ze strany železničního průmyslu.

Společnost Siemens Mobility usiluje o ucelený přístup k zabezpečení IT, který zahrnuje kompletní dodavatelský řetězec. Jedná se o různé řídicí a asistenční systémy, stejně jako veřejné a interní informační technologie, například systémy řízení vozidel s bezpečnostně kritickými a nekritickými IT systémy, systémy podpory provozu vozidel, informační systémy pro cestující, internet pro cestující či rozhraní mezi vozidly a síťovým operačním střediskem, které je založeno na cloudovém řešení. Tento přístup vyústil v celosvětově nejrozsáhlejší soubor, který byl certifikován podle IEC 62443.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhla původní divize Siemens Mobility obratu 8,9 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 36 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy