Doprava a logistika | 24. 11. 2020

Společnost Siemens Mobility řešitelem průkopnického výzkumu v oblasti bezpečnosti automatizovaných železnic

  • Výzkumné projekty s objemem 1,7 milionu EUR a s délkou trvání 30 měsíců
  • Studie nejvyšší úrovně automatizace v regionální a dálkové dopravě
  • Důležitý impuls pro digitalizaci železnic

Společnost Siemens Mobility a její renomovaní partneři získali v soutěži vyhlášené Německým centrem pro výzkum železniční dopravy (DZSF) dva průkopnické výzkumné projekty v oblasti bezpečnosti plně automatizovaného železničního provozu. Cílem výzkumu je definovat kritéria pro schvalování plně automatizovaných železnic v regionální a dálkové železniční dopravě. Tyto dva projekty budou financovány částkou 1,7 milionu EUR a budou řešeny po dobu 30 měsíců.

„Zapojením se do výzkumných projektů upevňujeme naši pozici v oblasti digitalizace a automatizace jízdy vlaků, udáváme tempo jejich dalšího rozvoje,“ řekl Gerhard Greiter, CEO regionu severovýchodní Evropy ve společnosti Siemens Mobility. „Automatizace železničního provozu přináší výhody pro cestující i pro provozovatele. Ať už se jedná o přesnost, bezpečnost nebo energetickou účinnost – automaticky řízené vlaky posouvají dopravu na novou úroveň.“

Výzkum se týká nejvyšších úrovní automatizace, a to stupňů automatizace (Grade of Automation podle IEC 60050-821) GoA 3, což je provoz vlaku bez strojvedoucího, a GoA 4, což je provoz vlaku bez obsluhy. Výsledky výzkumu poskytnou důležitý podnět k další digitalizaci a automatizaci železnic. Očekává se, že automatizovaná regionální a dálková železniční doprava bude formovat budoucnost dopravy.

Zaměření výzkumných projektů

Jeden z projektů zkoumá, které bezpečnostní požadavky musí plně automatizovaná dálková železniční doprava splňovat. Měla by být dosažena přinejmenším stejná úroveň bezpečnosti jako u vlaků řízených strojvedoucím. Společnost Siemens Mobility vede projekt a úzce spolupracuje se svými partnery TU Berlin a TÜV Rheinland.

Druhý projekt vede TU Berlin. Důraz je kladen na srovnání lidské a technické výkonnosti. Otázkou je, co musí automatický systém umět, aby byl srovnatelný se strojvedoucím. Partnery projektu jsou Německé letecké a kosmické středisko, DB Systemtechnik a Siemens Mobility.

Zkušenosti a odborné znalosti

Společnost Siemens Mobility přispěje v rámci projektu svými zkušenostmi a odbornými znalostmi z různých projektů v oblasti automatizace železnic. Patří mezi ně automatické metro v Norimberku a Paříži, stejně jako výsledky výzkumu systémů detekce překážek pro plně automatizovaný železniční provoz.

Ve výzkumu budou využity poznatky z referenčních projektů Siemens Mobility v Hamburku a Londýně: V Hamburku probíhá pilotní projekt vysoce automatizované jízdy vlaků městské železnice (S-Bahn), která zahájí provoz s cestujícími v roce 2021 u příležitosti světovém kongresu ITS. V Londýně byl poprvé na trase Thameslink propojen systém pro automatizovaný provoz vlaku (automatic train operation, ATO) s jednotným evropským vlakovým zabezpečovačem (automatic train protection, ATP) ETCS.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2020, který skončil 30. září 2020, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,1 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 38 500 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy