Doprava a logistika | 30. 09. 2020

Společnost Siemens Mobility instaluje systém CBTC na linku metra Jurong v Singapuru

  • Zabezpečovací systém založený na komunikaci vlaků (CBTC) bude nainstalován na 24 km nadzemní linky metra Jurong v Singapuru
  • Ve 24 stanicích na celé trase budou instalovány nástupištní dveře o poloviční výšce 
  • Inteligentní infrastruktura zajistí vyšší spolehlivost, umožní optimalizovaný provoz a nabídne větší pohodlí pro cestující

Společnost Siemens Mobility obdržela od Singapurského pozemního dopravního úřadu (LTA) zakázku na instalaci automatického systému řízení jízdy vlaků a nástupištních dveří o poloviční výšce na lince metra Juron (JRL) v hodnotě přibližně 135 milionů eur. Na trase dlouhé 24 kilometrů bude společnost Siemens Mobility odpovědná za instalaci technologie pro automatické řízení jízdy vlaků systémem CBTC (Communication Based Train Control) v provedení Trainguard Sirius a traťového zabezpečovacího zařízení Trackguard Westrace. Kromě toho bude společnost Siemens Mobility instalovat informační panely pro cestující umístěné na dveřích ve stanicích, což podpoří nejvyšší stupeň automatizace (GoA 4) celé trasy a umožní plně automatický bezobslužný provoz vlaků (bez strojvedoucího a bez přítomnosti doprovodu). Projekt byl připraven mezinárodním týmem společnosti Siemens Mobility v Singapuru a Španělsku.

„Těší nás, že můžeme stavět na našem stávajícím technologickém partnerství se singapurským úřadem pro pozemní dopravu a dodávat inteligentní dopravní řešení, která doplňují pokračující úsilí Singapuru podporovat efektivní řízení rozvoje měst, “říká Michael Peter, generální ředitel společnosti Siemens Mobility. „Moderní technologie zabezpečení jízdy vlaků CBTC pro linku metra Jurong umožní provoz s maximální spolehlivostí a nejvyšší úrovní automatizace, vysokou mírou spolehlivosti, služeb a komfortem cestujících.“

JRL je v současné době ve fázi přípravy stavby a po jejím dokončení bude sedmou singapurskou linkou metra pro hromadnou rychlou přepravu (MRT, Mass Rapid Transit). Trať má tři větve a 24 stanic na trase dlouhé 24 kilometrů. Bude sloužit stávajícím obytným oblastem i plánovanému rozvoji v západní části Singapuru, významně zlepší napojení na region a podpoří rozvoj oblasti Jurong. Díky JRL bude mít 60 000 domácností v této oblasti stanici metra v dosahu 10 minut pěšky.  V plánu je uvést JRL do provozu ve třech fázích - poslední fáze by měla být dokončena v roce 2028.

Tradiční železniční zabezpečovací technika řídí sled jízdy vlaků v pevně ohraničených prostorových oddílech, které jsou kryty návěstidly. Systém CBTC využívá, podobně jako na železnici ETCS level 3, princip pohyblivého bloku (moving block). Každý vlak posílá vysoce zabezpečeným digitálním rádiovým datovým přenosem centrále informaci o své přesné poloze i o své rychlosti. Centrála na základě toho předává digitálním rádiovým datovým přenosem následujícímu vlaku informaci o délce volné vlakové cesty před ním. Podle této informace řídí následující vlak automaticky svou jízdu tak, aby byl schopen za předchozím vlakem bezpečně zastavit. Tím je zajištěna bezpečná, a přitom rychlá, jízda vlaků i v těsném sledu s cílem co nevyšší přepravní výkonnosti linky.

Výsledkem jsou i menší zpoždění a aktuální cestovní informace. Zabezpečovací systém Siemens Trainguard Sirius je v současné době používán na Downtown Line v Singapuru, v Turecku, v Brazílii, ve Španělsku, v Číně a ve Venezuele. Trainguard Sirius je výkonný systém CBTC od společnosti Siemens Mobility, který operátorům umožňuje maximalizovat kapacitu a propustnost tratě.

Tento projekt staví na dobře zavedeném vztahu mezi společností Siemens Mobility a Singapurem. Zahrnuje zajištění zabezpečovacího zařízení a testovacího centra pro linku Downtown (DTL), jednu z nejdelších plně automatizovaných linek metra na světě, a elektrifikaci dalších dvou projektů místní dopravy: Circle Line Stage 6 a rozšíření North East Line. Siemens Mobility také v Singapuru provozuje jednu ze svých digitálních laboratoří, která mění budoucnost silniční dopravy. Společnost a její partner CETRAN zde provádějí rozsáhlý výzkum v oblasti autonomního řízení.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2020, který skončil 30. září 2020, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,1 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 38 500 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy

Zdravotnictví, Energetika, Doprava a logistika, Průmysl, Industry 4.0, Inovace | 08. 09. 2020

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce bude!

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense byl vyhlášen a kandidáti v jednotlivých kategoriích se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz do 30. listopadu 2020. „Školství je oblast, kterou pandemie koronaviru zasáhla velmi citelně. Současně však ukázala, že nové myšlenky, nápady a odhodlání studentů a mladých vědců mohou k řešení této bezprecedentní situace výraznou měrou přispět. Proto jsme se rozhodli i letos studenty a mladé vědce ocenit,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.