Průmysl, Industry 4.0 | 06. 12. 2018

Soutěž Siemens Sinumerik Cup 2018 má své vítěze

Vítězný tým SOU Domažlice: Martin Takáč, Svatopluk Hudec, Lukáš Forst

Vítězem letošního ročníku soutěže Siemens Sinumerik Cup, ve kterém se utkávají týmy partnerských středních škol a učilišť v CNC programování, se stal tým Odborného učiliště v Domažlicích. Soutěž proběhla 25. – 26. října v mohelnické Střední škole technické a zemědělské.


Nároky na soutěžící soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens – Sinumerik Cup se stále zvyšují, letos soutěžící vyráběli drtič na sušené byliny. Soutěžní týmy musely zvolit nejen vhodné nástrojové vybavení a řezné podmínky, ale i způsob upínání polotovarů v jednotlivých výrobních operacích.

„Zadání řešené v roce 2018 je nutno považovat za jednoznačně nejsložitější, které se v této soutěži zatím objevilo. Všichni zúčastnění studenti odvedli velmi dobrou práci, a proto na závěr mohli odborné hodnoticí komisi hrdě prezentovat své nabyté zkušenosti a téměř všichni předložili i vlastní funkční výrobek,“ hodnotí výsledky autor zadaní a člen hodnotící komise Ing. Aleš Polzer, Ph.D. z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Do projektu partnerských škol je v současné době zapojeno pět středních škol – Střední odborné učiliště v Domažlicích, Střední průmyslová škola v Jičíně, Střední škola technická a zemědělská v Mohelnici, pražská Střední průmyslová škola Betlémská a nově Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Liberci.

Program partnerských škol je jednou z řady aktivit společnosti Siemens v podpoře technického vzdělávání. „Chceme pomoci školám připravit studenty na praxi, podporujeme je v získávání odborných dovedností v CNC programování a obsluze strojů. Novinkou jsou regionální akce s názvem „SinuTrain DAYS“, na které budou mít školy a jejich studenti příležitost vést dialog nejen s odborníky Siemens, ale i s představiteli Západočeské univerzity v Plzni, výrobci obráběcích strojů a také s jejich koncovými uživateli – budoucími zaměstnavateli studentů,“ uvádí Tomáš Duba, ředitel obchodního úseku pro řídicí systémy a pohony. „Výukový software SinuTrain je nepostradatelným pomocníkem nejen pro školy, ale i pro profesionály v oblasti CNC technologií.“ doplňuje.

Přínos soutěže Siemens Sinumerik Cup oceňují i její účastníci: „Naše škola se již tradičně účastní této nadregionální soutěže, a to nejen z důvodu soutěživosti, ale je to pro nás určitý proces srovnání kvality žáků a jejich dosažených odborných dovedností se školami z jiných regionů,“ hodnotí spolupráci se Siemens ředitel mohelnické Střední školy technické a zemědělské Mgr. Jiří Ženožička.

Vítězové soutěže Siemens Sinumerik Cup 2018:

  • 1. místo: SOU Domažlice
  • 2. místo: SŠTZ Mohelnice
  • 3. místo: SPŠS Betlémská
  • 4. místo: SOU Domažlice

Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již  více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. 

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na inteligentní infrastrukturu pro budovy a distribuované energetické systémy a na automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Siemens spojuje digitální a reálný svět ve prospěch zákazníků a společnosti. Prostřednictvím společnosti Siemens Mobility, předního dodavatele inteligentních řešení pro železniční a silniční dopravu, pomáhá Siemens utvářet světový trh služeb v osobní a nákladní dopravě. Prostřednictvím svého většinového podílu ve veřejně obchodované akciové společnosti Siemens Healthineers je Siemens také předním světovým dodavatelem lékařských technologií a digitálních zdravotnických služeb. Siemens drží také menšinový podíl ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti distribuce a výroby elektrické energie, a jejíž akcie jsou kótované na burze od 28. září 2020. Ve fiskálním roce 2020, který skončil 30. září 2020, vytvořila skupina Siemens tržby 57.1 miliard EUR a čistý příjem 4,2 miliardy EUR. K 30. září 2020 měla společnost na celém světě kolem 293 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na http://www.siemens.com

 

Další tiskové zprávy