Průmysl, Industry 4.0 | 19. 07. 2021

Sinumerik One Dynamics: Siemens přináší nové technologické balíčky pro vyšší kvalitu obrobků

  • Sinumerik One Dynamics obsahuje tři technologické balíčky pro vyšší efektivitu CNC programování ve výrobních provozech a zavádění CNC programů z CAM systémů

 

  • Funkce Top Surface a Top Speed Plus nabízejí prvotřídní řízení polohy a pohybu a dokonalý povrch obrobků

Společnost Siemens představila novou verzi softwaru NCU-SW 6.14, která obsahuje tři výkonné technologické balíčky vytvořené exkluzivně pro CNC systém Sinumerik One. Součástí Sinumerik One Dynamics jsou balíčky One Dynamics Operate, One Dynamics 3-axis milling a One Dynamics 5-axis milling. Jejich softwarové funkce podporují strojově orientované programování na pracovišti i výkonné obrábění programované v CAD-CAM systémech se zaměřením na vysokou kvalitu povrchu.

 

Balíček One Dynamics Operate podporuje účinné programování ve výrobních provozech na základě osvědčených obráběcích cyklů v systému Sinumerik a kvalitní CNC simulace obráběcích technik frézování a soustružení. Uživatelé navíc získávají širokou škálu možností pro přístup do NC programů a dokumentace o obrobcích. Umožňuje tak dosáhnout bezpapírové výroby a mj. i 3D vizualizace CAD dat ve výrobním prostředí ve velmi krátké době. Balíčky One Dynamics 3-axis milling a One Dynamics 5-axis milling obsahují CNC funkce Top Surface a Top Speed Plus pro prvotřídní řízení polohy a pohybu a dokonalý povrch obrobků. Jsou proto vhodné v oblasti provádění CNC programů z CAM systémů při volném obrábění povrchů.

 

Funkce Top Surface zkontroluje a optimalizuje geometrická data z CAM systému během CNC zpracování s využitím inteligentního algoritmu. Zajistí tak vysokou kvalitu při frézování komplexních volných povrchů. To přináší výhody zejména v případě geometricky komplexních komponent pro formy, kde je zvláštní důraz kladen na kvalitu povrchu, přesnost formy a efektivitu výroby, především v oblasti výroby nástrojů a forem, letadel nebo zdravotnické techniky. Nová technologie filtrů Top Speed Plus dokáže zvýšit dynamiku, aniž by docházelo k mechanickým vibracím stroje, a spolehlivě tak udržet potřebnou přesnost kontur. V závislosti na konkrétním využití se tím může doba obrábění zkrátit až o 30 procent, což snižuje náklady frézování s pomocí CNC programů ze systémů CAM a zvyšuje efektivitu výroby.

 

Až na několik málo výjimek nevyžadují funkce Sinumerik One Dynamics žádné dodatečné úkony při zprovoznění. Jakmile dojde k jejich aktivaci, jsou okamžitě k dispozici obsluze stroje. Jelikož se jedná o softwarové funkce v rámci CNC řízení, není potřeba nijak zasahovat do provozu stroje či jeho mechaniky. V případě vysokých nároků na kvalitu a rychlost obrábění může výrobce stroje přidat další volitelné CNC funkce systému Sinumerik nad rámec balíčků Sinumerik One Dynamics. Ty však musí následně aktivovat a nastavit jejich parametry podle jednotlivých strojů a přizpůsobit jejich statice a dynamice.


Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již  více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. 

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na inteligentní infrastrukturu pro budovy a distribuované energetické systémy a na automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Siemens spojuje digitální a reálný svět ve prospěch zákazníků a společnosti. Prostřednictvím společnosti Siemens Mobility, předního dodavatele inteligentních řešení pro železniční a silniční dopravu, pomáhá Siemens utvářet světový trh služeb v osobní a nákladní dopravě. Prostřednictvím svého většinového podílu ve veřejně obchodované akciové společnosti Siemens Healthineers je Siemens také předním světovým dodavatelem lékařských technologií a digitálních zdravotnických služeb. Siemens drží také menšinový podíl ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti distribuce a výroby elektrické energie, a jejíž akcie jsou kótované na burze od 28. září 2020. Ve fiskálním roce 2020, který skončil 30. září 2020, vytvořila skupina Siemens tržby 57.1 miliard EUR a čistý příjem 4,2 miliardy EUR. K 30. září 2020 měla společnost na celém světě kolem 293 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na http://www.siemens.com

 

Další tiskové zprávy