Celofiremní, Průmysl, Industry 4.0 | 15. 07. 2020

Siemens uzavřel partnerství se SAP, urychlí digitální transformaci průmyslu

Partnerství Siemens - SAP
  • Siemens a SAP budou společně dodávat ucelená softwarová řešení v oblasti řízení životního cyklu produktu, dodavatelského řetězce a správy aktiv.
  • Partnerství využije odborné znalosti, zkušenosti a technologie obou společností a nabídne podnikům digitální postupy, které jim pomohou odstranit procesní a informační sila, podpořit digitalizaci a nalézt komplexní řešení na cestě ke čtvrté průmyslové revoluci (Průmysl 4.0).
  • SAP bude nabízet software Siemens Teamcenter jako základ pro spolupráci v rámci životního cyklu produktu a správy produktových dat.
  • Siemens bude naopak nabízet řešení SAP® Intelligent Asset Management a aplikace SAP Project and Portfolio Management pro dosažení maximální obchodní hodnoty pro zákazníky během celého životního cyklu produktu a služeb a zavádění nových forem spolupráce mezi výrobci a operátory.

Společnosti Siemens a SAP oznámily uzavření nového partnerství. Jeho cílem je využít odborné znalosti a zkušenosti obou firem a nabídnout zákazníkům softwarová řešení z oblasti řízení životního cyklu produktu, dodavatelského řetězce a správy aktiv, která je podpoří při zavádění inovací a tvorbě nových obchodních modelů. Cílem partnerství je urychlit globální transformaci a digitalizaci průmyslu. Na základě uzavřené dohody by se nabídky SAP a Siemens měly doplňovat tak, aby zákazníci získali první skutečně integrovaná a pokročilá řešení pro řízení životního cyklu produktu (PLM), dodavatelského řetězce a správu služeb a aktiv.

 

Tato řešení pomohou vytvářet digitální postupy zahrnující všechny virtuální modely a simulace produktu s využitím obchodních informací, zpětné vazby a výkonových data v reálném čase a v průběhu celého životního cyklu.

 

„Chtějí-li firmy ve výrobním a zpracovatelském průmyslu zvyšovat produktivitu a flexibilitu a zrychlit zavádění inovací, je pro ně digitální transformace klíčová. Proto musí hledat nové cesty a strategie, které jim digitalizaci umožní,“ uvedl Klaus Helmrich, člen představenstva koncernu Siemens AG a generální ředitel Siemens Digital Industries. „Tato jedinečná spolupráce mezi dvěma předními představiteli odvětví představuje mnohem víc než jen vzájemné propojení jednotlivých řešení a rozhraní: jejím cílem je vytvořit skutečně digitální postupy sjednocující řízení životního cyklu produktu a aktiv s takovým obchodním modelem, který zákazníkům umožní další optimalizaci výroby.“

 

Informační sila a bariéry mezi fází vývoje výrobku a finálním byznysem se ve firmách hromadí celá desetiletí. Nové partnerství by mělo zákazníkům od těchto překážek odlehčit a poskytnout výrobcům, vývojářům produktů a manažerům služeb potřebné informace, aby dokázali rychle vytvářet a nabízet výrobky a služby podle konkrétních požadavků zákazníků.

 

„S tím, jak výrobci přicházejí se stále chytřejšími produkty, roste potřeba mít přístup k obchodním informacím v reálném čase a v rámci sítí všech zúčastněných týmů, aby bylo možné uvádět na trh inovace ještě rychleji,“ doplnil Thomas Saueressig, člen výkonné rady společnosti SAP. „Spojení technologických znalostí a zkušeností obou firem v unikátní nabídku obchodních procesů zaměřenou na Průmysl 4.0 umožní podnikům vytvářet digitální postupy pro celý životní cyklus produktu a aktiv. Toto ucelené řešení zvýší efektivitu spolupráce jednotlivých týmů napříč celou obchodní sítí, aby bylo možné navrhovat a dodávat inovativní výrobky produktivně, udržitelně a se ziskem.“

 

Do budoucna hodlají SAP a Siemens nabídnout nová řešení spojující jejich technologie, aby společnostem pomohly zkrátit dobu potřebnou k uvedení na trh pomocí dat kompatibilních s principy Průmyslu 4.0 a s využitím inteligentních aktiv a produktů. Podniky budou díky tomuto přístupu moci začlenit do procesu také poznatky zákazníků; od návrhu produktu až po servis a řízení aktiv. Prvním krokem v tomto partnerství bude začlenění softwaru Siemens Teamcenter do nabídky SAP jako klíčového prvku pro spolupráci v rámci životního cyklu produktu a správy produktových dat, a naopak zařazení řešení SAP® Intelligent Asset Management a SAP Project and Portfolio Management do nabídky Siemens pro dosažení maximální obchodní hodnoty pro výrobce a operátory. Obě společnosti budou spolupracovat na vývoji aplikací v oblasti uceleného řízení životního cyklu, aby zákazníkům pomohly vytvořit konzistentní digitální postupy, které zlepší celkovou produktivitu.


Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více než 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens zahrnuje produkty a  řešení pro oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Odděleně vedené společnosti Siemens Mobility a Siemens Healthineers působí na trhu kolejové dopravy a zdravotnických technologií. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace, automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz.

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci v zpracovatelském a výrobním průmyslu. Prostřednictvím odděleně vedené společnosti Siemens Mobility, která je předním dodavatelem řešení pro kolejovou a silniční dopravu, Siemens určuje trendy na trhu osobní a nákladní dopravy. V rámci majoritního podílu ve veřejně obchodovaných firmách Siemens Healthineers AG a Siemens Gamesa Renewable Energy je Siemens předním světovým dodavatelem zdravotnických technologií a medicínských digitálních služeb, stejně jako ekologicky šetrných řešení pro výrobu větrné energie na pevnině i na moři.  Ve fiskálním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhl Siemens tržeb ve výši 86,8 miliard EUR a čistého příjmu ve výši 5,6 miliard EUR. Na konci září 2019 měla společnost po celém světě zhruba 385 000 zaměstnanců. Více informací naleznete nawww.siemens.com.

 

Další tiskové zprávy