Zdravotnictví, Celofiremní | 25. 02. 2014

Siemens se ohrazuje proti tvrzením v článku MF DNES

Společnost Siemens, s.r.o., se rázně ohrazuje proti článku, který byl uveřejněn v dnešní MF DNES s názvem „Předražený univerzitní nákup za sto milionů“. V článku je uvedeno řada nepřesností, omylů a nepravd, na které společnost Siemens musí reagovat. V souvislosti s tímto článkem společnost Siemens podniká další právní kroky.


Níže uvádíme zásadní body, ve kterých je článek MF DNES chybný:

  • Srovnání přístrojů Magnetom Prisma a Magnetom Skyra (v článku opakovaně chybně uvedeno Spyra) je zavádějící a chybné. U přístroje Magnetom Prisma se jedná o speciální nízko sériové zařízení pro vědeckou a výzkumnou činnost, zatímco Magnetom Skyra je špičkové běžně vyráběné zařízení určené hlavně pro pacientské použití.
  • Srovnávat přístroj Magnetom Skyra a Magnetom Prisma jen podle magnetické síly pole je silně zavádějící. Síla pole je pouze jeden parametr, nevypovídá o technických možnostech a užitých hodnotách, ale pouze o kategorizaci přístroje.
  • Tvrzení o předraženosti, které je uvedené v titulku článku, je nepravdivé. Takovýto unikátní výzkumný projekt totiž zatím nebyl v ČR realizován. Pokud se porovnávají ceny těchto zdravotnických přístrojů, musí se tak činit srovnáním se stejnými přístroji v zahraničí, které jsou obdobně vybavené. Z nich by jasně vyplynulo, že cena, za kterou byly stroje Magnetom Prisma pořízeny pro Masarykovu univerzitu, je srovnatelná.
  • Experti potvrdili, že se jedná o unikátní přístroj. Siemens Magnetom Prisma byl ve znaleckých posudcích světových univerzit oprávněně potvrzen, že se odlišuje od produktů jiných výrobců a díky svým unikátním vlastnostem je vhodný pro účely výzkumu a vědy.
  • Vyjádření zástupce ČVUT, coby jednoho ze zpracovatelů posudku, bylo v článku zkresleno. Dnes se proti této zkreslené citaci ohradil i prof. Ing. Peter Kneppo DrSc. z ČVUT, který posudek zpracovával. Informace o nekorektnosti v citaci prof. Ing. Petera Kneppa DrSc. z ČVUT obdržela nejen MF DNES, ale i zadavatel, tedy Masarykova univerzita a firma Philips, jejíž citace se v článku objevují.
  • V článku je nepravdivá informace o dodávce pro Krajskou zdravotní pro teplickou nemocnici. Žádné CT pro teplickou nemocnici Krajská zdravotní od společnosti Siemens v roce 2012 nekoupila.

Fakta o unikátnosti přístroje Magnetom Prisma

MR tomografy Magnetom Prisma jsou specializované přístroje vyráběné v nízkých sériích s jasně akcentovanou orientací na výzkum, to znamená důraz na co nejvyšší obrazovou kvalitu a diagnostickou výtěžnost. Přístroje Prisma mají pro vědecká a výzkumná pracoviště unikátní parametry, jedná se zejména o výkon gradientního systému 80 mT/m (efektivní 139 mT/m) v kombinaci s tzv. slew rate s hodnotami 200 T/m/s/m (efektivní 340 T/m/s), a to současně a po neomezenou dobu. Kombinace těchto dvou parametrů jsou zcela zásadní pro výzkum v oblasti neuro a takto výkonný gradientní systém nenabízejí žádní jiní výrobci. Přístroj zaručuje rovněž extrémní homogenitu pole, je vybaven 64 kanálovou hlavovou cívkou (rovněž unikátní), která umožňuje kvalitnější zobrazení než přístroje, které 64 kanálovou cívkou nedisponují. MR tomografy Magnetom Prisma dále nabízejí další hardwarové a softwarové možnosti, nutné pro výzkumnou práci, které ostatní výrobci nenabízejí.


Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice. Již 124 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. S počtem 9,7 tisíce zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2013 obrat 33,1 miliardy Kč. S objemem exportu, který dosáhl 21,8 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a celosvětového působení. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují 43 % jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2013, který skončil 30. září 2013, dosáhl Siemens obratu 75,9 miliard EUR s čistým ziskem 4,2 miliard EUR a zaměstnával 362 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.com.

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. 

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na inteligentní infrastrukturu pro budovy a distribuované energetické systémy a na automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Siemens spojuje digitální a reálný svět ve prospěch zákazníků a společnosti. Prostřednictvím společnosti Siemens Mobility, předního dodavatele inteligentních řešení pro železniční a silniční dopravu, pomáhá Siemens utvářet světový trh služeb v osobní a nákladní dopravě. Prostřednictvím svého většinového podílu ve veřejně obchodované akciové společnosti Siemens Healthineers je Siemens také předním světovým dodavatelem lékařských technologií a digitálních zdravotnických služeb. Siemens drží také menšinový podíl ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti distribuce a výroby elektrické energie, a jejíž akcie jsou kótované na burze od 28. září 2020. Ve fiskálním roce 2020, který skončil 30. září 2020, vytvořila skupina Siemens tržby 57.1 miliard EUR a čistý příjem 4,2 miliardy EUR. K 30. září 2020 měla společnost na celém světě kolem 293 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na http://www.siemens.com

 

Martin Žabka, telefon:+420 606 640 240

E-mail: martin.zabka@siemens.com


Další tiskové zprávy