Energetika | 08. 07. 2020

Siemens představuje nový Inteligentní ventil pro maximální flexibilitu a účinnost HVAC systémů

Inteligentní ventil od společnosti Siemens pro maximální flexibilitu a účinnost HVAC systémů
  • Přímé začlenění do aplikace Building Operator umožňuje regulaci a zasílání alarmů a reportů o spotřebě energie
  • Rozšíření produktové řady o třícestný ventil
  • Nové funkce, např. regulace delta-T, umožňují optimalizaci systémů se zdroji chladu a snižují spotřebu energie

Společnost Siemens Smart Infrastructure rozšířila možnosti samoregulačního a dynamického Inteligentního ventilu o nové funkce a aplikace. Ty jsou určeny pro vytápění a vzduchotechnické jednotky. Inteligentní ventil dokáže řídit průtok vody, měřit teplotu, výkon a automaticky upravit nastavení ventilu tepelného výměníku. Je propojen s cloudem a vůbec poprvé je přímo součástí cloudového řešení Building Operator pro vzdálený monitoring budov. Obsluha díky tomu může Inteligentní ventil řídit a měnit jeho nastavení kdykoli a odkudkoli.

Produktová řada Inteligentních ventilů byla dále obohacena o třícestné provedení pro řízení dodávek vody s proměnnou teplotou a konstantním průtokem (směšovací okruhy). Bezproblémový a energeticky účinný provoz HVAC instalací zajistí nové funkce, jako jsou regulace delta-T (DT), tlakové diference a výstupní teploty na sekundáru, což rozšiřuje možnosti využití o další aplikace.

 

Vyšší flexibilita díky bezdrátovému připojení

Zprovoznění Inteligentního ventilu je automatické, rychlé a bezpečné. Stačí nahrát potřebné nastavení do aplikace Siemens ABT Go a následně přes bezdrátovou síť LAN do každého ventilu. Ventil umožňuje vzdálený přístup přes komunikační protokol BACnet-IP pomocí nástroje Siemens ABT Site nebo přes internet a prostředí Building Operator. 

Propojení s cloudem a aktualizace firmwaru zajistí automatické aktualizace Inteligentního ventilu dle potřeby, tzn., že bude vždy fungovat s nejnovější verzí. Pokud ventil zaznamená nestandardní hodnoty, spustí alarm v aplikaci Building Operator. Díky připojení ke cloudu mohou uživatelé rovněž kontrolovat hodnoty a vytvářet energetické reporty pro další kontrolu.

 

Maximální účinnost během provozu

Účinnost Inteligentního ventilu zvyšují další pokročilé funkce. Třícestný ventil lze použít ve směšovacích okruzích a snadno tak zajistit hydraulické vyvážení. Vzhledem k absenci hlavního čerpadla ve zdrojovém okruhu tak celé řešení vyžaduje minimální investice.

Nový pracovní režim – regulátor tlakové diference, zmírňuje kolísání tlaku v zónách. Ve starších systémech to umožňuje rychlejší a snazší dynamické hydraulické vyvážení bez nutnosti vyměňovat všechny ventily, díky čemuž se nabízí další možnosti využití Inteligentních ventilů. 

V nových systémech poskytují zóny s regulací tlakové diference optimální podmínky pro provoz ventilů. Nové rozšíření o regulaci teploty výstupu sekundáru a o ekvitermní regulaci znamená, že Inteligentní ventil provádí úlohy regulátoru a snižuje požadavky a eliminuje potřebu samostatných regulátorů. Díky menším požadavkům umožňuje Inteligentní ventil instalaci komplexnějších systémů při nižších investičních nákladech. V případě úplného odstranění těchto regulátorů, zastane Inteligentní ventil i jednoduché řídicí úlohy.

Nové distanční vložky k Inteligentnímu ventilu zajistí kvalitnější izolaci, například čidla průtoku, v systémech chlazení.

Nová možnost regulace delta-T (DT), která je určena především pro klimatizační jednotky a velké fancoily, nabízí vyšší účinnost. Tato funkce udržuje stálý teplotní rozdíl DT na zdroji chladu pomocí Inteligentního ventilu. Chiller nebo tepelné čerpadlo pak vždy pracuje při optimálním DT, což zajistí maximální účinnost a šetří spotřebu elektrické energie.


Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více než 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens zahrnuje produkty a  řešení pro oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Odděleně vedené společnosti Siemens Mobility a Siemens Healthineers působí na trhu kolejové dopravy a zdravotnických technologií. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace, automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz.

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci v zpracovatelském a výrobním průmyslu. Prostřednictvím odděleně vedené společnosti Siemens Mobility, která je předním dodavatelem řešení pro kolejovou a silniční dopravu, Siemens určuje trendy na trhu osobní a nákladní dopravy. V rámci majoritního podílu ve veřejně obchodovaných firmách Siemens Healthineers AG a Siemens Gamesa Renewable Energy je Siemens předním světovým dodavatelem zdravotnických technologií a medicínských digitálních služeb, stejně jako ekologicky šetrných řešení pro výrobu větrné energie na pevnině i na moři.  Ve fiskálním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhl Siemens tržeb ve výši 86,8 miliard EUR a čistého příjmu ve výši 5,6 miliard EUR. Na konci září 2019 měla společnost po celém světě zhruba 385 000 zaměstnanců. Více informací naleznete nawww.siemens.com.

 

Další tiskové zprávy

Zdravotnictví, Energetika, Doprava a logistika, Průmysl, Industry 4.0, Inovace | 08. 09. 2020

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce bude!

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense byl vyhlášen a kandidáti v jednotlivých kategoriích se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz do 30. listopadu 2020. „Školství je oblast, kterou pandemie koronaviru zasáhla velmi citelně. Současně však ukázala, že nové myšlenky, nápady a odhodlání studentů a mladých vědců mohou k řešení této bezprecedentní situace výraznou měrou přispět. Proto jsme se rozhodli i letos studenty a mladé vědce ocenit,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.