Energetika, Průmysl, Industry 4.0 | 02. 07. 2020

Siemens představuje nové řešení pro správu a monitorování průmyslových sítí

Nový průmyslový software Sinec
  • Nový software Sinec nabízí řadu funkcí pro efektivní správu a monitorování průmyslové sítě
  • Rychlé a snadné inicializace síťových komponent Scalance a Ruggedcom pomocí nástroje pro uvádění do provozu Sinec PNI
  • Jasný přehled centrálních síťových služeb díky Sinec INS
  • Nová verze V1.0 SP1 softwaru Sinec NMS umožňuje přehlednou správu zabezpečených oblastí v průmyslové síti

Společnost Siemens představuje nový průmyslový software Sinec, který uživatelům přináší několik nových funkcí pro efektivní správu průmyslové sítě. Sinec splňuje současné různorodé požadavky na správu moderní průmyslové sítě a uživatelům pomáhá s výzvami digitalizace, jako jsou například neustále rostoucí počty síťových zařízení nebo bezpečnost a transparentnost stále složitějších průmyslových sítí. Navíc, kromě systému pro centrální správu sítě Sinec NMS (z angl. Network Management System), existují dva další nové Sinec nástroje – Sinec INS a Sinec PNI – a nabízejí tak další možnosti pro kompletní správu sítě.

 

„Sledování a další správa průmyslových sítí nabývá více a více na důležitosti,“ potvrzuje i zkušenost od českých firem Tomáš Skočil, produktový specialista Siemens, s.r.o.

 

Nový Sinec INS (z angl. Infrastructure Network Services) je softwarový nástroj určený pro služby centrální sítě. Zákazníkům poskytuje rychlý a snadný přehled o všech síťových službách prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní. Sinec INS nabízí obecné síťové služby, které jsou zvlášť přínosné v automatizaci (OT – Operation Technology). Pomocí softwaru SINEC INS mohou odborníci z oblasti automatizace jednoduše vytvořit autonomní průmyslovou síť – nezávislou na IT službách – a může být například hostována v datovém centru OT. Toto zahrnuje různé služby, jako je DHCP (správa IP adres), Syslog (sběr událostí v síti), NTP (správa času) a Radius (autentizace v síti).

 

Nový nástroj pro uvádění do provozu Sinec PNI (z angl. Primary Network Initialization) umožňuje rychlé a snadné zprovoznění síťových komponent Scalance a Ruggedcom. Pomocí tohoto nástroje lze také zprovoznit řídicí systémy/centrální procesorové jednotky (CPU). Rozšíření portfolia Sinec o nový nástroj Sinec PNI tak umožňuje snadnou základní inicializaci většiny průmyslových komponent, a navíc zajistí dostupnost síťových komponent.

 

Oba nové nástroje jsou ideálním doplňkem pro efektivní systém správy sítě Sinec NMS. Navíc, nová verze V1.0 SP1 softwaru Sinec NMS může být použita pro správu zabezpečení v průmyslové síti. Patří sem například správa firewallu a NAT pravidel (z angl. Network Address Translation) pro specifické použití průmyslových zařízení nebo konfigurace síťové infrastruktury podle oprávnění a také Syslog. Hardwarové firewally lze snadno a efektivně nakonfigurovat z jednoho centrálního bodu. Sinec NMS nabízí funkci lokální dokumentace všech hlášení včetně činnosti oprávněných uživatelů i s přesnými časovými razítky. To šetří čas a úsilí během vyšetřování incidentu a může být použito k prokázání zabezpečení dat. Pro další analýzu mohou být tyto informace předány do centrálního umístění přes rozhraní Syslog v Sinec NMS (jako Syslog klient). Kromě toho lze Sinec NMS V1.0 SP1 použít k centrálnímu sledování, správě a konfiguraci desítek tisíc zařízení v sítích různých velikostí a různou segmentací.

 

Více informací o Sinec naleznete zde:

https://new.siemens.com/cz/cs/products/automation/industrial-communication/industrial-ethernet/networkmanagement-diagnostics/sinec-nms.html


Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více než 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens zahrnuje produkty a  řešení pro oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Odděleně vedené společnosti Siemens Mobility a Siemens Healthineers působí na trhu kolejové dopravy a zdravotnických technologií. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace, automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz.

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci v zpracovatelském a výrobním průmyslu. Prostřednictvím odděleně vedené společnosti Siemens Mobility, která je předním dodavatelem řešení pro kolejovou a silniční dopravu, Siemens určuje trendy na trhu osobní a nákladní dopravy. V rámci majoritního podílu ve veřejně obchodovaných firmách Siemens Healthineers AG a Siemens Gamesa Renewable Energy je Siemens předním světovým dodavatelem zdravotnických technologií a medicínských digitálních služeb, stejně jako ekologicky šetrných řešení pro výrobu větrné energie na pevnině i na moři.  Ve fiskálním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhl Siemens tržeb ve výši 86,8 miliard EUR a čistého příjmu ve výši 5,6 miliard EUR. Na konci září 2019 měla společnost po celém světě zhruba 385 000 zaměstnanců. Více informací naleznete nawww.siemens.com.

 

Další tiskové zprávy