Průmysl, Industry 4.0 | 30. 01. 2019

Siemens otevírá nové kompetenční centrum v České republice

 • Aplikační centrum pro výrobní stroje v Praze s globálními kompetencemi v oblasti průmyslového internetu věcí
 • 20+ pracovních míst pro odborníky s nejvyšší kvalifikací
 • Investice do centra převyšující 1 milion € (součást investice 7 mld. Kč 2017–2024)
 • 4 kompetenční centra otevřená v ČR v období 2017–2019
 • V ČR 7 globálních výzkumných a vývojových center + vývojová centra při 7 závodech
 • 1 000 zaměstnanců pracujících ve vývoji

Kompetenční centra Siemens v České republice

Kompetenční centra poskytují vysoce odborné služby a vyvíjejí komplexní technologická řešení v daném oboru. Zaměstnávají vysoce kvalifikované odborníky, kteří pracují na globálních projektech pro interní i externí zákazníky Siemens.

Siemens má v současné chvíli v ČR 8 kompetenčních center, 4 z nich byla otevřena v období 2017–2019.

 

Kompetenční centra Siemens jsou umístěna v řadě velkých měst České republiky (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) a při závodech (Mohelnice, Frenštát pod Radhoštěm). Některá centra mají evropskou působnost, řada pracuje na globálních projektech. Díky rozšiřování počtu kompetenčních center a nárůstu počtu jejich zaměstnanců posiluje pozice České republiky v rámci globálního koncernu Siemens.

 

Kompetenční centra Siemens v České republice:

 • Motion Control Global Competence Center – Kompetenční centrum pro řídicí jednotky zaměřené na pohyb (Praha)
 • Siestorage Competence Center – Kompetenční centrum pro bateriové akumulační systémy Siestorage (Praha, Brno)
 • X-ray Competence Center – Kompetenční centrum pro rentgenová zařízení v budovách (Praha)
 • Simatic System Support Pilsen – Kompetenční centrum pro řídicí jednotky SIMATIC (Plzeň)
 • Evropské centrum pro vývoj elektromotorů osové výšky 180–200 mm (Mohelnice)
 • Evropské centrum pro vývoj elektromotorů osové výšky 225–350 mm (Frenštát pod Radhoštěm)
 • Global IT Delivery Center – Globální IT Delivery Centrum (Ostrava)
 • Application Center for Production Machines Prague – Aplikační centrum pro výrobní stroje (Praha)

 

Práce v kompetenčních centrech

Kompetenční centra zaměstnávají nejlepší odborníky v daném oboru, z České republiky i z celého světa. Jednotlivé odborné týmy pracují na konkrétních projektech, výsledky jejich práce využívají výrobní závody a prodejní jednotky Siemens, stejně jako zákazníci z celého světa. V současné chvíli v kompetenčních centrech Siemens v ČR pracuje 140 zaměstnanců, do konce roku by jejich počet měl stoupnout o 40 %. Kompetenční centra Siemens spolupracují s řadou vysokých škol – Západočeská univerzita, VŠB TUO, Univerzita Palackého Olomouc, CIIRC při ČVUT, VUT Brno – a nabízejí možnosti praxe a dalšího uplatnění talentovaným studentům.

 

Přínos kompetenčních center

Kompetenční centra patří mezi aktivity s nejvyšší přidanou hodnotou a přispívají k růstu produktivity práce v zemi. Přinášejí nabídku vysoce kvalifikovaných míst pro zkušené odborníky a talentované absolventy, kteří tak nemusí hledat uplatnění v zahraničí. Růst počtu a velikosti kompetenčních center Siemens v České republice je jasným signálem, že země nabízí ideální podmínky: kvalifikované odborníky, infrastrukturu a možnosti spolupráce s akademickou sférou.

 

Spolupráce s kompetenčními centry Siemens umožňuje malým a středním firmám prosadit se na globálních trzích. Příkladem je vlašimská rodinná firma Viking Mašek, která vyrábí obalové stroje. S pomocí technologií a řešení Siemens, z nichž řada vzniká v Aplikačním centru pro výrobní stroje, se tato společnost dokázala zařadit mezi přední světové výrobce obalových strojů, jejichž výrobky využívají největší světové potravinářské a farmaceutické firmy.

 

 

Citace:

Ing. Eduard Palíšek, PhD., MBA, generální ředitel Siemens Česká republika

„Otevřením nového kompetenčního centra pro výrobní stroje český Siemens dokazuje, že Česká republika má skvělý inovační potenciál. V rámci koncernu roste význam naší země jako důležitého vývojového a kompetenčního centra s globální působností.“

 

„Česká republika je pro Siemens mnohem víc než jen spolehlivá výrobní základna. S více než tisícovkou zaměstnanců ve vývoji se řadíme mezi koncernová vývojová centra, jejichž důležitost stále roste.“

 

„Nové aplikační centrum se v budoucnu zaměří i na prvky umělé inteligence, edge computing a machine learning. To jsou oblasti, které se velmi rychle rozvíjejí a věřím, že naši pražští odborníci do této oblasti přinesou řadu inovací.“

 

Michael Thomas, viceprezident pro Factory Automation, ředitel sekce Production Machines

„Česká republika má skvělé technické odborníky, kteří pomáhají našim zákazníkům z celého světa v tom, aby jejich výrobní stroje dosahovaly nejlepšího možného výkonu.“

„V Praze vznikají aplikace, které ve svých strojích využívají zákazníci Siemens z celého světa: například výrobci dřevozpracujících strojů pro úpravu hran využívají pokročilou aplikaci, která vznikla právě tady.“

Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Společnost působí po celém světě a zaměřuje se na oblast elektrifikace, automatizace a digitalizace. Siemens patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí, řadí se mezi přední dodavatele energetických zdrojů a technologií pro přenos energie. Siemens patří mezi průkopníky řešení v oblasti veřejné infrastruktury, průmyslové automatizace a softwarových řešení pro průmysl. V rámci dceřiné společnosti Siemens Healthineers AG je společnost také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení, jako je počítačová tomografie a zobrazovací systémy s magnetickou rezonancí, a lídrem v oblasti laboratorní diagnostiky a klinického IT. Ve finančním roce 2018, který skončil 30. září 2018, dosáhl Siemens obratu 83 miliard EUR s čistým ziskem 6,1 miliard EUR a zaměstnával 379 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.com.

Další tiskové zprávy