Industry 4.0 | 10. 12. 2018

Siemens nabízí technologie budoucnosti – umělá inteligence a edge computing rozšiřuje nabídku řešení pro digitální podnik

  • Portfolio řešení pro digitální podnik nově zahrnuje technologie umělé inteligence a edge computing
  • Koncept síťového propojení průmyslové výroby a kancelářského prostředí
  • Rozšíření ekosystému kolem IoT platformy MindSphere

Společnost Siemens rozšiřuje své portfolio řešení pro digitální podnik o nové technologie budoucnosti. Podporuje tak firmy působící ve výrobním a zpracovatelském průmyslu při jejich digitální transformaci. „Počet průmyslových podniků, zejména z řad malých a středních firem, které se vydaly na cestu zavádění principů Průmyslu 4.0, neustále narůstá, a digitální řešení jim pomáhají posílit konkurenční postavení na trhu,“ uvedl člen představenstva koncernu Siemens AG Klaus Helmrich na norimberském veletrhu SPS IPC Drives 2018. „Tento vývoj jde napříč všemi průmyslovými odvětvími, která musí čelit rychle se měnícím požadavkům na flexibilnější a rychlejší výrobu při menších objemech. Začlenění technologií, jako je umělá inteligence (AI) a edge computing, do naší nabídky připravuje půdu pro další vývoj průmyslu.“

 

Siemens na veletrhu představil celou řadu inovací a aplikací pro konkrétní průmyslová odvětví, od automatizace a edge přístrojů využívajících umělou inteligenci v obráběcích a výrobních strojích a závodech až po integrované koncepty síťového propojení – od úrovně výroby až po kancelářské sítě. Díky této komplexní nabídce mohou zákazníci využít inovativních automatizačních a softwarových řešení.

 

Koncept Industrial Edge je určen zejména pro výrobní a zpracovatelský průmysl. Umožňuje zpracování dat na úrovni strojních zařízení a vylepšuje jejich sdílení. Doplňuje tak řešení cloud computing v rámci otevřené platformy pro průmyslový internet věcí MindSphere. Výhodou je integrace a flexibilita systému, která uživatelům dává možnost provádět analýzy dat podle potřeby – buď přímo ve výrobě, nebo v cloudu.

 

Siemens dále podporuje své zákazníky procházející digitální transformací a nabízí technologie pro umělou inteligenci. Tyto aplikace již sám úspěšně instaloval ve svých výrobních zařízeních, například v závodě Siemens Elektronikwerk Amberg. Edge přístroje pracující s umělou inteligencí zde pracují na prediktivní údržbě a díky tomu bylo možné o 100 % snížit počet neplánovaných odstávek způsobených poškozením motorových ložisek na strojích frézujících desky s plošnými spoji. Siemens rovněž zavádí nový modul s integrovaným AI čipem pro řídicí systém Simatic S7-1500. Díky využití algoritmů strojového učení umožňuje optimalizaci činností, jako je kontrola kvality nebo robotické manipulační procesy.

 

Další inovací, představenou na norimberském veletrhu, je nová řada měničů Sinamics G120X, která byla optimalizovaná pro infrastrukturní a průmyslové aplikace čerpadel a ventilátorů ve vodárenství a čistírenství nebo v oblasti automatizace budov. Pomocí zařízení Sinamics Connect 300 mohou být tato zařízení propojena i s platformou MindSphere. Uživatelé pak mají možnost optimalizovat své procesy a plány údržby na základě analýzy provozních dat získaných z měničů, pohonných soustav a strojních zařízení.

 

Sidrive IQ představuje novou digitální platformu společnosti Siemens založenou na cloudové technologii, která umožňuje analýzu dat z pohonných systémů, a tím maximalizovat jejich dostupnost, efektivitu, výkonnost a provozuschopnost. Tato cloudová aplikace je dostupná i pro motory a měniče pracující v pásmu středního a vysokého napětí.

 

Siemens na veletrhu představil také tři nové balíčky aplikací pro MindSphere – Connect & Monitor, Analyze & Predict, Digitalize & Transform – včetně komplexního poradenství. Tyto nové balíčky umožní ještě rychlejší a jednodušší zavádění průmyslového internetu věcí. Urychlí například propojení, analýzu a optimalizaci zařízení, umí předpovídat a předcházet neplánovaným odstávkám. Zároveň zjednodušuje vytváření nových služeb a obchodních modelů. Rozrůstající se ekosystém kolem platformy MindSphere by měl uživatelům nabídnout vyšší míru flexibility při výběru infrastruktury (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Alibaba Cloud). Akvizice společnosti Mendix a její low-code platformy pomůže zejména malým a středním podnikům s vývojem vlastních aplikací.

 

Klaus Helmrich doložil význam spolupráce v Průmyslu 4.0 na příkladu strategického partnerství se společností Aruba (Hewlett Packard Enterprise) v oblasti integrovaných komunikačních sítí. Díky produktovému portfoliu, jež se vzájemně doplňuje, mohou firmy společně doprovázet zákazníky při zavádění integrovaných komunikačních sítí, od úrovně průmyslové výroby až po kancelářské prostředí.

 

Dalším příkladem je spolupráce Siemens a Bentley Systems. Jejich společný vývoj cloudových služeb PlantSight je založený na doplňkovém softwarovém portfoliu. S těmito službami získají uživatelé kdykoli přístup k 1D/2D/3D datům, a díky tomu mohou neustále aktualizovat digitální dvojče zařízení přes jednoduchý webový portál. Vzhledem k dlouhé životnosti výrobních závodů a průběžným investicím to představuje rozhodující výhody především pro provozovatele výrobních zařízení.

 

Úspěch zavádění digitalizace významnou mírou ovlivňuje zajištění kyberbezpečnosti. V této oblasti Siemens nabízí komplexní přístup založený na portfoliu produktů a služeb, které obsahují nejmodernější funkce kybernetické bezpečnosti umožňující speciální a individualizovaná řešení pro různá průmyslová odvětví. Siemens je první společností na světě, která získala certifikaci TÜV SÜD za bezpečnou systémovou integraci řešení v oblasti automatizace procesů a pohonných systémů v souladu s mezinárodní normou IEC 62443-2-4.

 

Společnost Siemens nabízí svým zákazníkům digitální služby (Digital Industry Services) – od poradenství přes implementaci až po analýzu dat a pomáhá jim na jejich cestě k zavádění digitálního podniku.

Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Společnost působí po celém světě a zaměřuje se na oblast elektrifikace, automatizace a digitalizace. Siemens patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí, řadí se mezi přední dodavatele energetických zdrojů a technologií pro přenos energie. Siemens patří mezi průkopníky řešení v oblasti veřejné infrastruktury, průmyslové automatizace a softwarových řešení pro průmysl. V rámci dceřiné společnosti Siemens Healthineers AG je společnost také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení, jako je počítačová tomografie a zobrazovací systémy s magnetickou rezonancí, a lídrem v oblasti laboratorní diagnostiky a klinického IT. Ve finančním roce 2018, který skončil 30. září 2018, dosáhl Siemens obratu 83 miliard EUR s čistým ziskem 6,1 miliard EUR a zaměstnával 379 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.com.

Další tiskové zprávy