Doprava a logistika | 06. 06. 2019

Siemens Mobility na mezinárodním veletrhu Czech Raildays 2019

Lokomotiva Vectron

Společnost Siemens Mobility se v letošním roce zúčastní mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb Czech Raildays, který proběhne 11. – 13. června 2019 v Ostravě. Na stánku představí nejnovější trendy v dopravě a budoucnost chytré infrastruktury. Chybět nebude ani lokomotiva Vectron, která bude slavnostně předána skupině AWT a společnosti UniCredit Leasing.


„Veletrh Czech Raildays se stal v průběhu let nedílnou součástí prostředí kolejové dopravy. Naše společnost tuto příležitost pravidelně využívá k seznámení veřejnosti s nejnovějšími trendy a technologiemi v této oblasti a zároveň k setkávání se zákazníky a obchodními partnery.“ říká Roman Kokšal, ředitel společnosti Siemens Mobility, s.r.o. a dodává „V letošním roce přivezeme na výstaviště jednu ze tří lokomotiv Vectron MS, které si u nás objednala skupina AWT a v červenci bude nasazena do provozu. Lokomotivu najdou návštěvníci na koleji K-11, kde bude vystavena až do konce veletrhu.“

 

Oficiální předání interoperabilní lokomotivy Vectron MS proběhne v úterý dne 11. června ve 12:00. Symbolický klíč předá Roman Kokšal, ředitel společnosti Siemens Mobility, předsedovi představenstva AWT, Maciejowi Walczykowi a předsedovi představenstva UniCredit Leasing, Ing. Jiřímu Matulovi.

 

Na stánku Siemens Mobility A1 – 05 se budou návštěvníci moci blíže seznámit s nejnovějšími technologiemi, trendy a současným směřováním kolejové dopravy. Po celou dobu veletrhu budou na stánku k dispozici zástupci společnosti, kteří se budou věnovat dotazům ze strany veřejnosti.

 

V rámci veletrhu Czech Raildays vystoupí zástupce společnosti Siemens Mobility na dvoudenní odborné konferenci „Aktuální stav budování moderní železnice v ČR“ probíhající v termínu 11. - 12. června 2019 v hotelu Clarion. Pan Jiří Pohl, Senior Engineer ve společnosti Siemens Mobility, se v rámci tématu „Cesta k bezemisní dopravě v ČR“, bude věnovat otázkám nutnosti přechodu na elektrický pohon u veškerých dopravních prostředků, s tím spojenému tématu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, technickému řešení v oblasti kolejové dopravy a mnoha dalším.


Citace: společnost UniCredit Leasing

„Společnost UniCredit Leasing pořizuje tři nové vícesystémové lokomotivy SIEMENS Vectron MS za účelem jejich dalšího pronájmu železničním dopravcům. Prvním nájemcem, který bude po dobu 5 let tyto lokomotivy využívat v nákladní dopravě, je významný železniční operátor – společnost Advanced World Transport, člen skupiny PKP CARGO.“

 

Citace: Maciej Walczyk, předseda představenstva AWT

 

„Pořízením nových Vectronů realizujeme dlouhodobou strategii skupiny PKP CARGO stát se jedničkou v nákladní železniční dopravě v zemích Trojmoří. Nové stroje budeme především využívat v koridoru sever-jih, na který se do budoucna chceme zaměřit. Zároveň využitím moderní techniky můžeme našim klientům poskytnout ještě rychlejší a komplexnější služby.“ 

Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhla původní divize Siemens Mobility obratu 8,9 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 36 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy