Doprava a logistika | 18. 06. 2020

Siemens Mobility dodá systém pokročilého řízení dopravy na jih Floridy

  • Hodnota kontraktu na instalaci systému pokročilého řízení dopravy činí 150 milionů dolarů
  • Technologie pro řízení silničního provozu bude shromažďovat data v reálném čase z 2.900 křižovatek a vytvoří integrovanou platformu pokročilého řízení dopravy
  • Adaptivní a synchronizovaný systém zvýší plynulost dopravy, zmírní kolony v ulicích měst a sníží emise CO2
  • Počet křižovatek v této zakázce je srovnatelný s celkovým počtem křižovatek v České republice.

Společnost Siemens Mobility získala zakázku na instalaci systému pokročilého řízení dopravy (ATMS) v okrese Miami-Dade na jihu amerického státu Florida. Předmětem kontraktu v hodnotě 150 milionů dolarů je modernizace celkem 2 900 křižovatek a dopravních koridorů vybavených inteligentním hardwarem a softwarem pro řízení dopravy. Technologie na všech křižovatkách bude propojena do integrované platformy pro řízení silničního provozu, která bude mít za úkol analyzovat získaná data, realizovat strategická opatření a optimalizovat silniční provoz v celém okrese.

Nový systém bude dynamicky reagovat na aktuální dopravní situaci a měnit model řízení dopravy v reálném čase. Propojení světelné signalizace se sítí silničních koridorů by mělo zajistit lepší plynulost dopravy podle skutečné a aktuální situace. Na křižovatkách a v silničních zónách/koridorech budou instalována zařízení pro sběr dopravních dat v reálném čase, což povede k dalšímu zlepšení řízení světelné signalizace na každé křižovatce v celé síti. Tím bude vytvořen integrovaný systém, který bude schopen rychle a efektivně reagovat na případné kritické situace, nepředvídatelné dopravní zatížení či dopravní kolony.

„Jsme rádi, že jsme získali zakázku na realizaci tohoto klíčového ITS projektu okresu Miami-Dade. Těšíme se na implementaci tohoto inteligentního systému, který pomůže optimalizovat a integrovat silniční dopravu v celé oblasti,“ uvedl Marcus Welz, generální ředitel Siemens Mobility ITS Severní Amerika. „Díky našim osvědčeným technologiím se zmírní kolony, sníží emise CO2 a zlepší kvalita života. Obyvatelům Miami-Dade se díky tomuto novému systému zkrátí doba strávená v dopravním provozu o celých 15 %.“

 Společnost Siemens Mobility bude v Miami-Dade instalovat renomovaný systém ATMS a technologii adaptivního řízení dopravy. Platforma Sitraffic Concert zajistí dohled a koordinaci jednotlivých funkcí systému ATMS a bude přímo spolupracovat se systémem adaptivního řízení dopravy SCOOT (Split Cycle and Offset Optimization Technique). Jedná se o dynamický způsob řízení signalizace on-line v reálném čase za využití prvků (AI) umělé inteligence, při němž dochází k průběžnému měření dopravního zatížení u všech vjezdů na křižovatky a následné aplikaci dopravních opatření v dopravní síti nebo na křižovatky SSZ.

Přenos dat mezi oběma systémy posílí celkovou stabilitu dopravní sítě a řízení dopravy. Konkrétně to znamená, že platforma Sitraffic Concert využije data získaná ze systému SCOOT o plynulosti dopravy (počty vozidel, cestovní doby) na dané křižovatce k rozhodování o strategii řízení v rámci celé sítě. Následně bude možné do systému SCOOT zaslat aktuální požadavek na provozní změnu a přizpůsobit fungování křižovatky v reálném čase. Tím se zajistí plynulý provoz městské hromadné dopravy a maximalizuje bezpečnost chodců.

Systémy inteligentního řízení dopravy významně zvyšují akceschopnost místních samospráv a umožňují jim koordinovat opatření na řízení všech druhů dopravy. To znamená, že mohou zohlednit nejen plánované a předvídatelné situace, jako jsou práce na pozemních komunikacích, ale rovněž aplikovat cílená opatření ke zmírnění nečekaných událostí, jako jsou dopravní nehody a akutní nebezpečí. Mohou na ně reagovat rychle, efektivně a koordinovaně. 

Služby a technologie, které Siemens Mobility využije v okrese Miami-Dade, již byly instalovány ve více než 300 městech po celém světě, například v Seattlu ve státě Washington, v Delaware, Londýně či Bogotě.

V České republice se nachází největší R&D oddělení Inteligentních dopravních systémů svého druhu na světě. Celkově zaměstnává 74 vývojářů. Pod jejich rukama vzniká software k řízení silniční dopravy. Konkrétně se jedná o produkty Sitraffic Scala a Concert, řadiče, jednotky pro autonomní řízení RSU (Road Side Unit). U nás vyvinuté systémy dnes řídí dopravu například v Miami, na Manhattanu nebo také v ČR (v Brně, Plzni a Praze).

Sitraffic Scala/Concert

Aplikace pro monitorování a řízení dopravy ve městech. Slouží k monitorování a řízení křižovatek světelné signalizace a dalších systémů v oblasti ITS, stejně tak jako ke sběru dopravních dat. Dokáže efektivně využít moderní funkce nové generace řadičů sX, které automaticky řídí křižovatku. Prostřednictvím otevřených evropsky uznávaných komunikačních rozhraní umí systém integrovat řadiče i od různých světových výrobců.

Road Side Unit

Jednotky poskytující klíčová data o aktuální dopravní situaci, umožňují účinnější řízení dopravy, výrazné snížení počtu nehod a ještě větší snížení emisí, než je dosud možné. Jednotky jsou schopny ve spolupráci s technologií světelné signalizace přenášet informace o stavu signálu na semaforech (červená/zelená), zajistit preferenční průjezd jednotkám IZS či vozidlům MHD. Jednotky jsou rovněž schopny informovat o doporučené rychlosti, překážkách na pozemní komunikaci či informace o dopravních nehodách přímo do vozidel.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2020, který skončil 30. září 2020, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,1 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 38 500 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy