Doprava a logistika | 13. 10. 2020

Siemens Mobility dodá 109 rychlodrážních tramvají pro německá města Düsseldorf a Duisburg

  • Objednávka v hodnotě téměř 400 milionů EUR
  • Rychlodrážní tramvaje Avenio HF poskytují vysoký cestovní komfort
  • Smlouva na servis a dodávku náhradních dílů uzavřená na 24 let zajistí vysokou spolehlivost vozidel

Společnosti Düsseldorfer Rheinbahn AG a Duisburger Verkehrsgesellschaft AG společně provozují páteřní rychlodrážní tramvajový systém (LRT- Light Rail Transit), který zajišťuje veřejnou hromadnou dopravu osob nejen v Düsseldorfu a Duisburgu, ale i v dalších blízkých městech v Porýní i jejich vzájemné propojení. Na předměstích a mezi městy jsou tramvajové tratě vedeny na povrchu na samostatném tělese, následně pokračují v městských ulicích. V centrech Düsseldorfu a Duisburgu jsou pro zvýšení rychlosti jízdy a plynulosti provozu vedeny v mělce pod povrchem vyhloubených tunelech. Zejména příměstské a podpovrchové stanice jsou opatřeny vysokými nástupišti pro rychlý bezbariérový nástup cestujících do vozidel.

Tento dopravní systém vyžaduje tramvaje specificky řešené jak pro nástup z úrovně vysokých nástupišť, jak je obvyklé u metra, tak i pro nástup z úrovně vozovky či nízkých nástupních ostrůvků, jak je obvyklé u tramvají v městských ulicích. Pro obě města i celou oblast má tento dopravní systém velký význam a jeho rozvoj je důležitým nástrojem ke snižování emisí. Proto nyní obě dopravní společnosti společně objednaly 109 rychlodrážních tramvají Avenio HF od Siemens Mobility, včetně opce na dalších 48 tramvají.

Výrobce vyšel vstříc odlišným požadavkům provozovatelů na systém údržby vozidel. Smlouva zahrnuje údržbu a servis tramvají pro město Duisburg na 24 let a opci na dalších 8 let.  Smlouva na dodávku náhradních dílů po dobu 24 let byla podepsána v rámci objednávky pro město Düsseldorf. Celkový objem zakázky je téměř 400 milionů EUR.

„Tato zakázka má pro nás speciální význam, protože je spojena se zásadní inovací rychlodrážních tramvají. Naše tramvaje nabídnou více než dvěma milionům lidí v Düsseldorfu a Duisburgu nejvyšší úroveň pohodlí při cestování. Naše služby zároveň zaručí našim zákazníkům vysokou spolehlivost a udržitelné zvyšování hodnoty během celého životního cyklu tramvají,“ řekl Michael Peter, generální ředitel společnosti Siemens Mobility.

Tramvaje budou nasazeny na přibližně 85 kilometrech dlouhé městské železniční sítě v Duisburgu a Düsseldorfu a budou také zajíždět do měst Neuss, Krefeld a Meerbusch. Dodání prvních tramvají je plánováno na rok 2025. Tramvajové vozidlo Avenio HF nabízí místa k sezení pro 51 cestujících a 178 míst ke stání. Aby mohly sloužit různým výškám nástupišť, jsou všechny tramvaje vybaveny sklopnými schůdky. Vzduchové vypružení, klimatizace a informační a zábavní systémy zajišťují maximální pohodlí cestujících. Digitální systém varování před kolizí Siemens Tram Assistant podporuje řidiče radarovými a video senzory, které včasně detekují potenciálně nebezpečné situace a pomáhají předcházet nehodám.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2020, který skončil 30. září 2020, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,1 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 38 500 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy

Zdravotnictví, Energetika, Doprava a logistika, Průmysl, Industry 4.0, Inovace | 08. 09. 2020

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce bude!

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense byl vyhlášen a kandidáti v jednotlivých kategoriích se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz do 30. listopadu 2020. „Školství je oblast, kterou pandemie koronaviru zasáhla velmi citelně. Současně však ukázala, že nové myšlenky, nápady a odhodlání studentů a mladých vědců mohou k řešení této bezprecedentní situace výraznou měrou přispět. Proto jsme se rozhodli i letos studenty a mladé vědce ocenit,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.