Doprava a logistika | 29. 06. 2021

Siemens Mobility a Paribus podepsaly rámcovou smlouvu na 30 lokomotiv Vectron Dual Mode

  • Objednáno prvních 7 lokomotiv
  • Smlouva na údržbu až na 20 let
  • Dodání prvních objednaných lokomotiv do konce roku 2021

Siemens Mobility a Paribus Rail Investment Management GmbH (Paribus), součást skupiny Paribus Group, podepsaly rámcovou kupní smlouvu a smlouvu na údržbu až 30 lokomotiv Vectron Dual Mode. Investice byla sjednána a strukturována společností Paribus pro RIVE Private Investment (RIVE), soukromou investiční společnost se sídlem v Paříži. Spolu s podpisem rámcové smlouvy bylo objednáno prvních sedm lokomotiv, na které společnost Northrail GmbH, rovněž patřící do skupiny Paribus, již uzavřela smlouvy o pronájmu s německými železničními dopravci. Těchto sedm lokomotiv, jejichž využití je plánováno v oblasti nákladní dopravy v Německu, má být postupně dodáváno od září 2021. Siemens Mobility bude zajišťovat full servis lokomotiv po dobu až 20 let.

„Vectron Dual Mode je inovativní investicí do budoucnosti železniční nákladní dopravy. Jako udržitelná alternativa ke konvenčním dieselovým lokomotivám může Vectron Dual Mode flexibilně přecházet z dieselového na elektrický pohon na elektrifikovaných úsecích,“ uvedl Gerhard Greiter, generální ředitel regionu severovýchodní Evropy společnosti Siemens Mobility. „Díky smlouvě o dlouhodobé údržbě budeme dále rozšiřovat naše servisní kompetence v Německu. Paribus bude profitovat z nákladů na životní cyklus, které jsou optimalizovány a mohou být plánovány, a z maximální disponibility lokomotiv.“

„Pořízením nových lokomotiv Siemens Vectron Dual Mode jsme učinili důležité rozhodnutí k zajištění udržitelné budoucnosti železniční nákladní dopravy, pokud jde o energetickou účinnost a snížení znečišťujících látek,“ vysvětlil Dr. Volker Simmering, Managing Partner společnosti Paribus Rail Investment Management GmbH a Northrail GmbH. „Rozšířením flotily lokomotiv o Vectron Dual Mode zajistí společnosti Northrail GmbH svým zákazníkům nejvyšší možnou provozní flexibilitu na všech úsecích trasy a současně úspory v oblasti zdrojů.“

Vectron Dual Mode vychází z osvědčené platformy a komponent Vectron. Lokomotiva má rozchod 1435 mm a hmotnost 90 tun. Je navržena pro provoz na střídavém napětí 15 kV a vybavena vlakovým zabezpečovacím systémem PZB. V obou provozních režimech disponuje trakčním výkonem 2 000 kW. Objem palivové nádrže je 2 600 litrů nafty. Maximální provozní rychlost lokomotivy je 160 km/h.

Společnost Paribus v roce 2019 podepsala rámcovou smlouvu se společností Siemens Mobility na dodávku 25 lokomotiv Smartron. K dnešnímu dni bylo na základě této smlouvy objednáno 16 lokomotiv.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2020, který skončil 30. září 2020, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,1 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 38 500 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy