Průmysl, Industry 4.0, Inovace | 16. 11. 2021

Siemens dodal rakouskému regionu Štýrsko rozvodný systém pro udržitelnou distribuci elektrické energie

Skupina Energie Steiermark vsadila na udržitelnou a perspektivní distribuci elektrické energie od společnosti Siemens a v rozvodně Münichtal v rakouském Štýrsku nasadila VN rozvaděč s technologií „clean air“. Klimaticky neutrální izolační plyn zde nahrazuje fluorované plyny a obsahuje jen přírodní složky z okolního vzduchu.
  • VN rozvaděč v rozvodně Münichtal využívá tzv. technologii „clean air“
  • Inovativní izolační médium obsahuje složky z okolního vzduchu
  • Řešení rozvodu energie bez obsahu fluorovaných skleníkových plynů podporuje udržitelný přístup skupiny Energie Steiermark

Rozvodna Münichtal rakouské energetické skupiny Energie Steiermark je nově vybavena udržitelným VN rozvodným systémem od společnosti Siemens. Rozvodna je v provozu od konce roku 2020 a po ukončení zkušebního provozu byla nyní oficiálně předána zákazníkovi. Jedná se o první instalaci bezfluorového rozvaděče z ekologického „modrého“ portfolia společnosti Siemens u zákazníka v Rakousku.

 

Hlavním úkolem tohoto, plynem izolovaného rozvaděče (GIS), je zajistit hospodárný a zároveň bezpečný rozvod elektrické energie. Využívá k tomu klimaticky neutrální izolační médium „clean air“, které obsahuje výhradně přírodní složky z okolního vzduchu. Tato technologická novinka eliminuje nejen použití plynu SF6 jako izolačního média, ale i jakékoli jiné směsi plynů na bázi fluoru. Díky tomu snižuje uhlíkovou stopu instalovaného zařízení provozovatele rozvodné sítě. Mezi další výhody rozvaděče patří snadná a bezpečná manipulace a bezproblémová recyklace po uplynutí jeho životnosti. Kromě vysoké úrovně ochrany životního prostředí je nové zařízení díky digitálním aplikacím připraveno na budoucí požadavky rozvodných sítí, a to nejen z hlediska efektivity nákladů.

 

„Udržitelnost naší infrastruktury je klíčem k úspěchu energetické transformace“, uvedl Martin Graf, člen představenstva společnosti Energie Steiermark. „Celkem plánujeme v příštích letech investovat do našich sítí více než 600 milionů euro. Tento projekt je dalším krokem k modernizaci našich centrálních síťových prvků způsobem šetrným k životnímu prostředí a ve spolupráci s vysoce kompetentním partnerem. Jednou z klíčových výzev je pro nás schopnost dodávat energii z obnovitelných zdrojů z decentralizovaných jednotek rozmístěných v nejrůznějších koutech země. Tento přístup vyžaduje regionální, chytrá a udržitelná řešení – stejně jako u tohoto projektu.“

 

Udržitelnost hraje při výrobě energie významnou roli. Více než 80 % elektřiny se v Rakousku vyrobí z obnovitelných zdrojů. „Vedle ekologicky šetrné výroby elektrické energie je stále důležitější i její klimaticky šetrná distribuce. Proto jsme rádi, že díky našim udržitelným technologiím můžeme skupinu Energie Steiermark podpořit na cestě k dekarbonizaci provozu. Rozvaděče jsou klíčovým prvkem pro bezpečnou, spolehlivou a efektivní distribuci elektrické energie ve všech částech rozvodné sítě. Proto jsou významným prvkem infrastruktury nejen dnes, ale i do budoucna“, uvedl Gerd Pollhammer, ředitel Siemens Smart Infrastructure CEE.

 

Plynem izolovaný rozvaděč 8DAB 12 je součástí tzv. „modrého“ portfolia společnosti Siemens. Technologie „clean air“ izoluje hlavní proudovodnou dráhu uvnitř hermeticky uzavřeného rozvaděče. Toto izolační médium se skládá výhradně z přírodních prvků okolního vzduchu, jako jsou dusík a kyslík. To znamená, že není zapotřebí žádné speciální vybavení, jako je tomu v případě fluorovaných plynů nebo jejich směsí. To vše usnadňuje manipulaci s rozvaděči po celou dobu jejich životnosti. Navíc odpadá časově náročné povinné vykazování množství použitých plynů a emisí. Udržitelné „modré“ portfolio plynem izolovaných rozvaděčů společnosti Siemens nabízí všechny osvědčené výhody tohoto typu VN rozvaděčů Siemens, využívajících technologii SF6 – bezpečnost personálu, kompaktní rozměry, hospodárnost, spolehlivost, dlouhou životnost a bezúdržbový provoz.


Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již  více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. 

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na inteligentní infrastrukturu pro budovy a distribuované energetické systémy a na automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Siemens spojuje digitální a reálný svět ve prospěch zákazníků a společnosti. Prostřednictvím společnosti Siemens Mobility, předního dodavatele inteligentních řešení pro železniční a silniční dopravu, pomáhá Siemens utvářet světový trh služeb v osobní a nákladní dopravě. Prostřednictvím svého většinového podílu ve veřejně obchodované akciové společnosti Siemens Healthineers je Siemens také předním světovým dodavatelem lékařských technologií a digitálních zdravotnických služeb. Siemens drží také menšinový podíl ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti distribuce a výroby elektrické energie, a jejíž akcie jsou kótované na burze od 28. září 2020. Ve fiskálním roce 2020, který skončil 30. září 2020, vytvořila skupina Siemens tržby 57.1 miliard EUR a čistý příjem 4,2 miliardy EUR. K 30. září 2020 měla společnost na celém světě kolem 293 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na http://www.siemens.com

 

Další tiskové zprávy

Zdravotnictví, Energetika, Doprava a logistika, Průmysl, Industry 4.0, Inovace | 08. 09. 2020

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce bude!

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense byl vyhlášen a kandidáti v jednotlivých kategoriích se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz do 30. listopadu 2020. „Školství je oblast, kterou pandemie koronaviru zasáhla velmi citelně. Současně však ukázala, že nové myšlenky, nápady a odhodlání studentů a mladých vědců mohou k řešení této bezprecedentní situace výraznou měrou přispět. Proto jsme se rozhodli i letos studenty a mladé vědce ocenit,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.