Technologie budov | 13. 06. 2018

Siemens a společnost RD Rýmařov přicházejí s novým, jednoduchým a efektivním konceptem řízení a ovládání domácnosti

Spolupráce společnosti Siemens s českým výrobcem montovaných dřevostaveb RD Rýmařov v oblasti chytrých rodinných domů začala již v roce 2013. Projekt rodinného domu KUBIS 631 vybaveného řešením SyncoLiving pro regulaci vytápění a větrání se stal bestsellerem mezi energeticky efektivními domy a v současné době je ročně realizováno přibližně 150 těchto staveb.


Nyní byl uveden aktualizovaný koncept řízení domácnosti, který divize Building Technologies vyvíjela v úzké spolupráci s odborníky z RD Rýmařov. Uživatelům přináší zdravé, komfortní a bezpečné vnitřní klima a zároveň efektivně řídí hospodaření s energiemi dle posledních standardů.

Vývoj ve stavebnictví jasně ukazuje, že množství technologií instalovaných v rodinných domech se často vyrovná i mnohem větším budovám. Integrovat a propojit všechny tyto technologie je dnes již obecně možné. Mnohem větší výzvou je nabídnout uživatelům jednoduché a přehledné ovládací rozhraní, díky kterému jsou schopni všechny tyto technologie bez dlouhého váhání ovládat. „Na intuitivní ovládání jsme se cíleně zaměřili a dle reakcí, které jsme získali na vzorovém domě v Doksanech, jsme se vydali správnou cestou.“ říká Ivo Pavera, vedoucí technického oddělení CPS divize Building Technologies.

Smyslem integrace všech technologií do jedné řídicí platformy je jejich funkční propojení. Díky těmto vazbám je možné řadu procesů v domě automatizovat a uživatelům tak šetřit starosti s jejich ovládáním. Přitom právě tyto vazby mezi systémy vytápění, chlazení, stínicí technikou, vzduchotechnickou jednotkou, zabezpečovacím systémem a fotovoltaickou elektrárnou jsou zásadní z pohledu vnitřního klima i energetické účinnosti. Ve vzorovém chytrém domě v Doksanech můžete vidět tyto vybrané funkce:

 • řízení fotovoltaické elektrárny instalované na střeše domu
  • využívání vyrobené energie pro vlastní chod domu, elektrické podlahové vytápění a chlazení některých místností splitovými jednotkami
  • akumulace přebytečné energie do zásobníku teplé užitkové vody
 • řízení vzduchotechnické rekuperační jednotky
  • na základě kvality ovzduší (koncentrace CO2) a relativní vlhkosti
  • s vazbou na zabezpečovací systém a přítomnost uživatelů
 • ovládání stínicí techniky i ve vztahu k omezení přehřívání domu
 • komunikace s nabíjecí stanicí Siemens VersiCharge pro elektromobily

Technologické řešení pro domy standardu 2020 z pohledu RD Rýmařov

„Pro domy v modelu 2020, které se budou realizovat jako tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou energie, je navržen jako standardní systém vytápění stavby teplovodní systém s otopnými tělesy (radiátory). Zdrojem systému vytápění bude elektrokotel a rovněž krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem, napojeným na systém vytápění. Ohřev TV bude standardně řešen v přímotopném zásobníkovém ohřívači o objemu minimálně 150 l, který bude osazen elektrickou spirálou a napojen na krbová kamna na biomasu.“ říká Ing. David Ondra, vedoucí projekčního oddělení společnosti RD Rýmařov. A doplňuje „V nadstandardu budou nabízeny i jiné zdroje pro systém vytápění a ohřevu TV (FVE, TČ, termické panely). Zákazník si bude moci vybrat z různých kombinací systémů dle jeho představ a požadavků.

Uvažované parametry konstrukcí obalových částí domu (součinitel prostupu tepla „U“) pro domy v Modelu 2020 (dle legislativy platné v r. 2018 – vyhl. č. 78/2013 o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů) vypadají následovně:

  • Obvodová stěna:                     U= 0,120 W/m2.K
  • Podlaha na zemině:                U= 0,267 W/m2.K
  • Střešní konstrukce:                 U= 0,080 W/m2.K
  • Okenní výplně:                        Ug ≤ 0,7 W/m2.K, Uf ≤ 1,1 W/m2.K, Uw ≤ 0,91 W/m2.K

Pozn.: obalové konstrukce a jejich parametry („U“) mohou být upraveny v případě novelizace výše uvedené vyhl. č. 78/2013 tak, aby domy splňovaly upravené sledované parametry pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, realizované po roce 2020.

Siemens Building Technologies vytváří perfektní místa pro život

V Siemens věříme, že místa, kde trávíme čas, ovlivňují náš život. V dnešní době tráví lidé téměř 90 % času v budovách – nejen v doma, ale hlavně v kancelářích, výrobních halách, školách, nemocnicích, domovech důchodců apod. Cílem divize Building Technologies Siemens je, udělat z nich to nejlepší místo pro život. Naše výrobky a řešení pomáhají vytvořit takové prostředí, ve kterém se lidé mohou cítit bezpečně a pohodlně, aby mohli žít život, jaký chtějí. Více na http://www.siemens.cz/perfectplaces a také na twitteru @PerfectplacesCz.

Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. 

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na inteligentní infrastrukturu pro budovy a distribuované energetické systémy a na automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Siemens spojuje digitální a reálný svět ve prospěch zákazníků a společnosti. Prostřednictvím společnosti Siemens Mobility, předního dodavatele inteligentních řešení pro železniční a silniční dopravu, pomáhá Siemens utvářet světový trh služeb v osobní a nákladní dopravě. Prostřednictvím svého většinového podílu ve veřejně obchodované akciové společnosti Siemens Healthineers je Siemens také předním světovým dodavatelem lékařských technologií a digitálních zdravotnických služeb. Siemens drží také menšinový podíl ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti distribuce a výroby elektrické energie, a jejíž akcie jsou kótované na burze od 28. září 2020. Ve fiskálním roce 2020, který skončil 30. září 2020, vytvořila skupina Siemens tržby 57.1 miliard EUR a čistý příjem 4,2 miliardy EUR. K 30. září 2020 měla společnost na celém světě kolem 293 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na http://www.siemens.com

 

Další tiskové zprávy