Průmysl, Industry 4.0, Inovace | 20. 08. 2020

Rychlá změna receptury díky softwaru od společnosti Siemens

Obě řešení Line Coordination (LCS) a Sequence (SES) umožňují rychlou přípravu a úpravu výrobního pořadí pro řízení a monitoring recepturově řízených procesů
  • Nová softwarová řešení pro řízení a sledování recepturových procesů výroby
  • Snadná orchestrace výrobních fází prostřednictvím řešení „WinCC Unified Line Coordination“ (LCS)
  • Rychlé změny v receptuře a výrobních krocích díky řešení „WinCC Unified Sequence“ (SES)

Společnost Siemens rozšiřuje své portfolio vizualizačního systému Simatic WinCC Unified a představuje dvě nová řešení Line Coordination (LCS) a Sequence (SES), která umožňují rychlou orchestraci a úpravu výrobních pořadí v oblasti řízení a sledování procesů recepturové výroby, která se využívá například v potravinářském a nápojovém průmyslu.

 

Díky novým softwarovým možnostem mohou uživatelé flexibilně navrhovat výrobní pořadí, sledovat různé části závodu či zařízení, a tak lépe a rovnoměrněji využívat kapacitu jednotlivých výrobních strojů a dosáhnout vyšší efektivity a hospodárnosti.

 

V případě obou řešení – SES i LCS – společnost Siemens dodává automatizační moduly a příslušné ovládací prvky pro vizualizaci, které lze využívat v inženýrském prostředí TIA Portal. Parametry výrobního pořadí je možné navrhnout pomocí příslušných modulů a ušetřit tak úsilí vynaložené na programování a inženýring. Obě chytrá řešení SES i LCS lze různě kombinovat tak, aby splňovala individuální požadavky zákazníků.

 

Díky novému řešení WinCC Unified Line Coordination (LCS) je možné procesy recepturově i dávkově řízené výroby automatizovat v TIA portálu. Výrobní pořadí propojených strojů ve výrobní lince lze koordinovat, synchronizovat a monitorovat pomocí řídícího systému Simatic S7-1500 a WinCC Unified. Tato nová softwarová funkcionalita je přizpůsobena technologickým požadavkům různých procesů prostřednictvím příslušných standardních funkcí.

 

Například u závodů založených na standardu ISA-88 pro řízení dávkového zpracování, mohou uživatelé v TIA portálu navrhovat v souladu s technologickou hierarchií a standardizovat výrobní procesy pomocí recepturového systému. Softwarový balíček obsahuje nezbytné technické i runtime součásti pro řízení receptur a také ovládací prvky pro vizualizaci. Možnosti monitorování navíc nabízejí vyšší transparentnost při sledování plánovaných nebo aktuálních výrobních procesů. V současné verzi LCS podporuje výrobní pořadí, která jsou naprogramována pomocí řídicího systému Simatic S7-1500 nebo WinCC Unified Sequence (SES).

 

Díky řešení Sequence (SES) mohou uživatelé flexibilně navrhovat a automatizovat jednotlivé výrobní kroky na úrovni jednotlivých strojů i celého závodu. To znamená, že výrobní pořadí a parametry mohou být kdykoli upraveny, dokonce i během provozu, a to bez nutnosti provedení změn v PLC programu. Obsluha může manuálně online přistupovat k automatickému pořadí a přeskočit na další krok nebo podle potřeby upravit nastavené hodnoty. Taková potřeba může vyvstat například v situaci, kdy dojde ke změně suroviny, nebo obecně, pokud je potřeba změnit pořadí jednotlivých výrobních kroků pro flexibilnější výrobu.

 

V aktuální verzi podporuje LCS produkční sekvence, které jsou řízeny pomocí řídícího systému Simatic S7-1500. Nové softwarové řešení navíc umožňuje realizovat požadavky v reálném čase a podporuje tak spolehlivý provoz zařízení a vysokou úroveň dostupnosti systému.

 

Řešení SES je rovněž založeno na standardizovaných výrobních sekvencích podle ISA-88 a díky široké škále dostupných velikostí modulů je vhodné pro malé i velké závody. Integrovaný systém vizualizace a funkční moduly dodávané v portálu TIA navíc uživateli zajišťují maximální efektivitu inženýringu zkrácením doby potřebné k uvedení do provozu a testování.

 

Obě řešení Line Coordination (LCS) a Sequence (SES) umožňují rychlou přípravu a úpravu výrobního pořadí pro řízení a monitoring recepturově řízených procesů.


Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více než 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens zahrnuje produkty a  řešení pro oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Odděleně vedené společnosti Siemens Mobility a Siemens Healthineers působí na trhu kolejové dopravy a zdravotnických technologií. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace, automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz.

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci v zpracovatelském a výrobním průmyslu. Prostřednictvím odděleně vedené společnosti Siemens Mobility, která je předním dodavatelem řešení pro kolejovou a silniční dopravu, Siemens určuje trendy na trhu osobní a nákladní dopravy. V rámci majoritního podílu ve veřejně obchodovaných firmách Siemens Healthineers AG a Siemens Gamesa Renewable Energy je Siemens předním světovým dodavatelem zdravotnických technologií a medicínských digitálních služeb, stejně jako ekologicky šetrných řešení pro výrobu větrné energie na pevnině i na moři.  Ve fiskálním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhl Siemens tržeb ve výši 86,8 miliard EUR a čistého příjmu ve výši 5,6 miliard EUR. Na konci září 2019 měla společnost po celém světě zhruba 385 000 zaměstnanců. Více informací naleznete nawww.siemens.com.

 

Další tiskové zprávy

Zdravotnictví, Energetika, Doprava a logistika, Průmysl, Industry 4.0, Inovace | 08. 09. 2020

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce bude!

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense byl vyhlášen a kandidáti v jednotlivých kategoriích se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz do 30. listopadu 2020. „Školství je oblast, kterou pandemie koronaviru zasáhla velmi citelně. Současně však ukázala, že nové myšlenky, nápady a odhodlání studentů a mladých vědců mohou k řešení této bezprecedentní situace výraznou měrou přispět. Proto jsme se rozhodli i letos studenty a mladé vědce ocenit,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.