Doprava a logistika | 20. 11. 2019

První objednávka lokomotiv Vectron Dual Mode

  • Společnost Railsystems RP GmbH objednala 2 bimodální lokomotivy od společnosti Siemens Mobility
  • Udržitelná koncepce: kombinace dieselového a elektrického pohonu
  • Dodání na konci roku 2020

Společnost Railsystems RP GmbH objednala dvě lokomotivy Vectron Dual Mode od společnosti Siemens Mobility. Jedná se o první objednávku nového typu dvouzdrojové lokomotivy, kterou lze provozovat buď v režimu napájení trakčních a pomocných zařízení z liniového trakčního vedení, nebo v režimu jejich napájení z generátoru poháněného spalovacím motorem. Společnost Siemens Mobility poprvé představila tuto koncepci na veletrhu InnoTrans 2018.

Objednáním lokomotiv Vectron Dual Mode získává společnost Railsystems RP GmbH vozidlo kombinující to nejlepší z obou světů: na tratích s trakčním vedením je napájena elektřinou, což snižuje náklady na palivo a údržbu. Na tratích bez liniové elektrifikace může přejít na dieselový pohon, aniž by došlo k výměně lokomotiv,“ říká Sabrina Soussan, generální ředitelka Siemens Mobility.

Vectron Dual Mode umožňuje dopravcům zajistit vysokou trvale udržitelnou hodnotu vozidla po celou dobu jeho životního cyklu. Lokomotiva umožňuje překonání úseků bez trakčního vedení a zároveň využívání předností elektrického napájení elektrifikovaných tratí, což eliminuje potřebu měnit lokomotivy. Zároveň dochází ke snížení emisí v městských aglomeracích a velkých městech, kterými zpravidla procházejí elektrifikované železniční tratě, a lze zde použít elektrický pohon místo naftového. Vectron Dual Mode je koncipován pro nákladní dopravu v Německu a využívá osvědčené komponenty platformy lokomotiv Vectron. Je řešen pro rozchod koleje 1 435 mm a má hmotnost 90 tun. Lokomotiva je určena pro střídavé napájecí napětí 15 kV a je vybavena vlakovým zabezpečovacím zařízením PZB. V obou provozních režimech (naftovém i elektrickém) dosahuje trakční výkon na obvodu kol 2 000 kW. Palivová nádrž lokomotivy má objem 2 500 litrů, nejvyšší provozní rychlost činí 160 km/h.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhla původní divize Siemens Mobility obratu 8,9 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 36 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy