Doprava a logistika | 30. 11. 2020

První hardwarově nezávislé cloudové stavědlo v provozu

  • Nová produktová platforma DS3: ÖBB a Siemens Mobility uvádí do provozu první digitální stavědlo (v rakouském Achau)
  • Digitalizace přináší velké ekonomické výhody pro provozovatele infrastruktury
  • První schválení digitálního stavědla s nejvyšší úrovní integrity bezpečnosti SIL4 na hardwarové základně COTS

Společnost ÖBB-Infrastruktur AG společně se Siemens Mobility uvedly do provozu zcela nové digitální řešení v oblasti zabezpečovací techniky na vlakovém nádraží v Achau, Rakousko. Platforma „Distributed Smart Safe System“ (DS3) je inovativní digitální řešení a základ pro digitální cloudové stavědlo („Stavědlo v cloudu“).

„Digitalizujeme infrastrukturu ÖBB - digitální stavědlo je stavebním základem naší komplexní strategie digitalizace. Tento a mnoho dalších projektů umožňují zvýšit kapacitu železniční infrastruktury a současně zvýšit bezpečnost, přesnost a ekonomickou efektivitu,“ říká Johann Pluy, generální ředitel ÖBB-Infrastruktur AG.

Michael Peter, generální ředitel společnosti Siemens Mobility: "Stavědlo DS3 v cloudu pro ÖBB v Achau je skutečným kvantovým skokem pro železniční průmysl. Umožňuje virtualizaci většiny zabezpečovacích komponent, jako jsou stavědlové počítače nebo počítače pro vlakový zabezpečovač ETCS. Vlaky odesílají údaje o své poloze digitálním rádiovým spojením do centrálního systému, který zajišťuje bezpečnost vlakové dopravy, přestavuje výhybky, staví vlakové cesty a odesílá vlakům oprávnění k jízdě. Společnost Siemens Mobility je hrdá na to, že vyvinula tento nový zabezpečovací systém, díky němuž bude možno zajistit vyšší výkonnost, efektivitu a flexibilitu provozu na železnici.“

Tato technologie přináší mnoho nových možností, které byly dříve nedostupné nebo jen ve velmi omezené podobě. Je například umožněn „smart“ dohled návěstidel a výhybek, což umožňuje inovativní diagnostiku, predikci poruch a tím i prediktivní údržbu. Díky tomu bude železniční doprava přesnější a efektivnější, což zvyšuje její atraktivitu a také spokojenost cestujících.

Platforma DS3 nabízí hardwarově nezávislé zabezpečení a umožňuje využití cloudu. To dává provozovatelům infrastruktury při přechodu na novou technologii možnost integrovat dosud samostatná zařízení a systémy. Platforma splňuje nejvyšší celosvětově platné bezpečnostní standardy pro železnici a je nákladově efektivní, pokud jde o škálovatelnost a centralizaci servisu a údržby. Kromě toho přispívá k udržitelnosti tím, že nabízí úspory potřebného prostoru a energie ve srovnání se stávajícími systémy. Počet budov, ve kterých jsou stavědla umístěna, lze v budoucnu významně snížit a sloučit v rámci datového centra.

Výhody pro provozovatele infrastruktury a cestující

S novou produktovou platformou DS3 může ÖBB-Infrastruktur AG využívat řadu ekonomických výhod, jako je prediktivní a nákladově efektivní údržba systémů a zvýšení jejich dostupnosti. Obzvláště atraktivní je vysoká efektivita nákladů: DS3 dosahuje nižších nákladů na životní cyklus ve srovnání s jinými řešeními dostupnými na mezinárodním trhu. Tento projekt představuje vůbec první schválení stavědla SIL4 (Safety Integrity Level 4 podle IEC 61508) na hardwaru COTS, a je proto mezinárodním pilotním a referenčním projektem. První společné testy v provozu prováděné společnostmi ÖBB a Siemens Mobility byly zahájeny a úspěšně provedeny v prosinci 2018. Po schválení systému bylo možné stavědlo 18. listopadu 2020 účinně uvést do provozu na vlakovém nádraží v Achau. V tu chvíli plně převzalo odpovědnost za zabezpečení a bezpečnost na daném úseku tratě.

Detail technologie

DS3 je první platforma na světě, která bezpečně zajistí funkčnost a provoz zabezpečovacích aplikací na standardizovaném hardwaru. To znamená, že na rozdíl od minulosti byla eliminována potřeba vytváření speciálního hardwaru. DS3 lze poprvé použít jako platformu na různém komerčně dostupném hardwaru pro různé aplikace a rozhraní v železniční zabezpečovací technice. Může tvořit základ pro digitální stavědla a pro radioblokové centrály (RBC) v jednotném celoevropském zabezpečovacím systému (ETCS). DS3 je základní stavební kámen pro flexibilní cloudová řešení. Umožňuje centralizaci stavědel a radioblokových centrál, například v řídícím středisku, a taktéž umožňuje geo-redundantní konfiguraci systémů. Může být centralizován a škálovatelný, je kompatibilní s celou řadou stávajících systémů a podporuje také standardy, jako je Eulynx/Neupro. DS3 je univerzálně použitelná platforma, kterou lze kombinovat s mnoha technologiemi a produkty železničního zabezpečovacího zařízení, jako jsou stavědla, řízení vlaků/RBC, výstražné systémy, řídicí technologie atd., a lze jej použít i pro různé úrovně bezpečnosti (SIL).


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2020, který skončil 30. září 2020, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,1 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 38 500 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy