Doprava a logistika | 13. 02. 2020

Nové testovací centrum železniční automatizace Siemens Mobility pro projekty z celého světa

  • Pražské vývojové centrum železniční automatizace zaměstnává vysoce kvalifikované technické odborníky v oblasti software, hardware, validace a mechanického designu
  • Nově otevřené testovací centrum poskytuje vybavení pro přesná elektrická měření, zkoušky elektromagnetické kompatibility a klimatické zkoušky
  • První testovaná zařízení za účelem získání evropské certifikace CE jsou vyvíjena pro projekt Bane NOR – digitalizace 4 200 kilometrů norské železniční sítě

Specialisté z pražského vývojového centra pro železniční automatizaci se specializují na vývoj softwaru, hardwaru, validaci a mechanický design. Díky svým rozsáhlým technickým znalostem jsou dlouhodobě zapojováni do železničních projektů z celého světa.

V ČR jsou realizovány kompletní vývojové projekty od úvodního definování požadavků ze strany zákazníka přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky včetně projektového řízení a řízení kvality. Jádrem naší činnosti je vývoj komponent digitálního systému zabezpečení trati – Trackguard Sinet, pomocí kterého Siemens Mobility realizuje přechod na moderní systémy řízení kolejové dopravy a zabezpečovacího zařízení typu ETCS po celém světě.

Dalším z projektů je například digitální přejezdové zabezpečovací zařízení, které je založeno na distribuované architektuře, kdy řídicí logika není umístěna centralizovaně v technologické budově, ale je přenesena přímo do jednotlivých komponent přejezdu. Pro zpracování a vyhodnocení diagnostických dat se používá cloudové řešení, díky čemuž je možné tuto službu poskytovat kdekoliv na světě.

„Jedním z významných projektů, na jejichž vývoji pracují kolegové z českého vývojového oddělení, je digitalizace norské železniční sítě Bane NOR, která zahrnuje kompletní zabezpečení a řízení norské železniční sítě podle standardu ETCS level 2 včetně zabezpečení.“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility v České republice a dodává „Otevřením pražského testovacího centra dojde především k výraznému zrychlení celého procesu vývoje.“

České centrum bude využíváno především k tzv. prototypovým testům, po jejichž úspěšném absolvování budou zařízení odesílána na finální typové zkoušky na německou centrálu. Vzhledem k tomu, že k zajištění požadované kvality je nutné provádět dílčí testy s každým prototypem produktu, je velmi výhodné mít špičkové testovací centrum přímo v budově vývojového centra.

Hlavní vybavení vývojového centra:

EMC laboratoř

Je určena pro zkoušky elektromagnetické kompatibility a umožňuje provádění pěti typů standardizovaných zkoušek.

  • odolnost vůči rušivým vlivům
  • odolnost vůči vysokoenergetickým širokopásmovým impulzům 
  • odolnost vůči nízkoenergetickým širokopásmovým impulzům 
  • odolnost vůči elektrostatickým výbojům 
  • odolnost vůči vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím 

Klimatická komora

Umožňuje simulaci těch nejnáročnějších klimatických podmínek, a to v teplotním rozmezí  -72°C až +190 ˚C a řízené vlhkosti 10% až 98%.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2021, který skončil 30. září 2021, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,2 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 500 zaměstnanců.  Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy