Doprava a logistika | 10. 06. 2020

Nové Mireo od Siemens Mobility získalo schválení do provozu

Mireo
  • Platforma Mireo obdržela schválení do provozu za pouhých 38 měsíců od první objednávky
  • Zahájení provozu vozidel Mireo a Desiro HC v síti Rheintal proběhne 14. června 2020

V únoru 2017 objednalo Ministerstvo dopravy spolkové země Bádensko-Württembersko 24 jednopodlažních regionálních trakčních jednotek Mireo a 15 vysoce kapacitních semidvoupodlažních regionálních trakčních jednotek Desiro HC, které budou provozovány společností DB Regio. Jednalo se o první objednávku nových regionálních vozidel Mireo od společnosti Siemens Mobility. Vozidlo Mireo obdrželo prvotní schválení do provozu od Spolkového drážního úřadu v plánovaném termínu. Cílem je během června postupně začlenit vozidla Mireo do provozu regionálních vlaků na trase Offenburg – Freiburg - Basilej/Neuenburg (Rýn).

Spolkový ministr dopravy Winfried Hermann uvedl: „Nová vozidla pro trať v údolí Rýna zvýší atraktivitu regionální železniční dopravy a budou obyvatelstvo motivovat k většímu využívání železničních dopravních prostředků šetrných k životnímu prostředí. Jedná se o další stavební kámen politiky spolkové země Bádensko-Württembersko, která směřuje k získání pozice průkopníka v oblasti udržitelné dopravy.“

„Jsme rádi, že se naši cestující v nových vozidlech dostanou od poloviny června do cíle mnohem rychleji než doteď. Atraktivním dopravním řešením propojíme Nordbaden od Karlsruhe až do Švýcarska,“ dodává David Weltzien, předseda regionálního managementu DB Regio Bádensko-Württembersko.

„Nové trakční jednotky Mireo, které kombinují hospodárnost a udržitelnost po celou dobu životnosti vozidla, jsou úspěšným projektem společnosti Siemens Mobility.  Elektrické trakční jednotky obdržely počáteční schválení do provozu v plánovaném termínu, společnost Siemens Mobility od uvedení vozidla na trh již získala zakázky na celkem sedm flotil Mireo a šest flotil Desiro HC. Jsme rádi, že naše vozidla Mireo a Desiro HC zvýší pohodlí cestujících a kapacitu železniční tratě v údolí Rýna.“ říká Sabrina Soussan, CEO Siemens Mobility.

Kromě 24 jednopodlažních elektrických trakčních jednotek Mireo bude na regionální trase Karlsruhe - Offenburg - Freiburg - Basilej provozováno 15 nových, pohodlných, inovativních a energeticky úsporných vysoce kapacitních semidvoupodlažních elektrických trakčních jednotek Desiro HC od společnosti Siemens Mobility. Tímto krokem získá nabídka vlaků v údolí Rýna úplně novou dvousegmentovou strukturu: vznikne jasné odlišení mezi expresním vlakovým systémem pro meziregionální dopravu, spojujícím velká města, a regionálním vlakovým spojením zastavujícím ve všech zastávkách.

Mireo bylo navrženo jako modulární článková trakční jednotka. Veškeré technické komponenty jsou umístěny pod podlahou nebo na střeše vozidla, tím vzniká dostatek prostoru pro pohodlí cestujících. Tříčlánkové jednopodlažní jednotky disponují 220 místy k sezení a velkým počtem víceúčelových prostor.

Semidvoupodlažní jednotky Desiro-HC se vyznačují zejména již v provozu prokázanou spolehlivostí, vyjádřenou velmi vysokou disponibilitou. Cestující oceňují především jejich velkou kapacitu a cestovní pohodlí.  

Společnost Siemens Mobility navrhla vozidla Mireo a Desiro-HC tak, aby byly zvláště šetrné k životnímu prostředí. Díky použití odlehčené konstrukce mají hmotnost o 25 procent nižší než srovnatelná vozidla. Mireo a Desiro-HC optimálně využívají spotřebovanou energii a díky nejmodernějším konstrukčním principům dosahují snížení spotřeby energie až o 25 procent, ve srovnání s vozidly se stejnou kapacitou, a jsou nenáročné na údržbu.

Vozidla Mireo a Desiro-HC byla před uvedením do provozu velmi intenzivně testována ve zkušebním a validačním centru ve městě Wegberg-Wildenrath. Během provozu v osobní dopravě shromažďují oba typy vozidel všechny důležité údaje pro diagnostiku, údržbu a kontrolu vozidla, které jsou zasílány do servisního řídicího centra. Tímto způsobem může být údržba vozidel naplánována s předstihem a případné poruchy lze předvídat.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhla původní divize Siemens Mobility obratu 8,9 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 36 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy

Zdravotnictví, Energetika, Doprava a logistika, Průmysl, Industry 4.0, Inovace | 08. 09. 2020

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce bude!

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense byl vyhlášen a kandidáti v jednotlivých kategoriích se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz do 30. listopadu 2020. „Školství je oblast, kterou pandemie koronaviru zasáhla velmi citelně. Současně však ukázala, že nové myšlenky, nápady a odhodlání studentů a mladých vědců mohou k řešení této bezprecedentní situace výraznou měrou přispět. Proto jsme se rozhodli i letos studenty a mladé vědce ocenit,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.