Průmysl | 21. 07. 2014

Logo! 8: Nová generace logických modulů

I2014022306_01_300dpi.jpg
  • Logo! 8 je zcela nová generace logických modulů
  • Osm nových základních jednotek a nové přídavné moduly
  • Jednodušší ovládání, menší požadavky na prostor, více výstupů
  • Ethernetové rozhraní a vestavěný webový server
  • Lze použít programy ze všech předchozích řad

Divize Industry Automation společnosti Siemens uvádí na trh řadu logických modulů Logo! 8 určených k použití v menších automatizačních systémech v průmyslu a při automatizaci technických zařízení v budovách. Jde o zcela novou generaci přístrojů této kategorie. Řada Logo! 8 nahrazuje dvě současné řady Logo! 0BA6 a Logo! 0BA7 a vyznačuje se jednodušším ovládáním, menšími nároky na prostor při větším počtu digitálních a analogových výstupů a také lepším poměrem ceny k výkonu.

Všechny základní jednotky nové řady Logo! 8 nabízejí spojení po Ethernetu, další funkce podporující ovládání a přístup k zařízení na dálku a také snazší konfigurování komunikačních funkcí. Řada Logo! 8 s inovovaným designem obsahuje osm základních jednotek, každou s ethernetovým rozhraním a webovým serverem, a čtyři podružné jednotky, vše kompaktně uspořádané stejně jako dosud.

Čtyři ze základních jednotek nové řady Logo! 8 lišící se způsobem napájení mají textový displej se šesti řádky po šestnácti znacích a třemi nastavitelnými barvami pozadí. Textové zprávy a stavové informace zobrazované na displeji jsou díky výrazným signálním barvám displeje, jasným informacím pro obsluhu a zmenšení počtu zkratek lépe viditelné a snáze čitelné než dosud.

K základním jednotkám řady Logo! 8 je k dispozici mnoho různých doplňkových komponent, rovněž nových. Nabízeny jsou např. textový displej se šesti řádky po 20 znacích a se čtyřmi funkčními klávesami, modul s funkcí ethernetového přepínače se čtyřmi porty, sedm typů digitálních a tři typy analogových modulů a různé napájecí moduly. Jako novinka je nabízen modul s funkcemi SMS a GPS umožňující určovat geografickou polohu, přenášet výstražná hlášení a ovládat zařízení na dálku prostřednictvím mobilního telefonu či zajistit časovou synchronizaci.

Jednotky řady Logo! 8 se připojují stejně jako jednotky předchozích verzí a stejně tak jsou beze změny přenositelné také aplikační programy. Nové přístroje se konfigurují v prostředí nového softwaru Logo! Soft Comfort V8, umožňujícím snadno a rychle sestavovat a ladit aplikační programy – např. komunikační funkce v síti s až šestnácti uzly lze jednoduše nadefinovat metodou „přetáhni a pusť“.

Díky vestavěnému webovému serveru lze jednotky řady Logo! 8 jednoduše využít ke sledování a řízení prostřednictvím bezdrátových místních sítí (WLAN) a internetu. Vestavěný server spolupracuje se všemi webovými prohlížeči běžnými v počítačích, inteligentních telefonech a tabletech – od Chrome, Firefox a Internet Explorer až po prohlížeč Opera – bez ohledu na použitý operační systém. Webové stránky se zobrazením nastavení logického modulu a obsahu externího textového displeje jsou k dispozici okamžitě. Uživatelé nepotřebují žádné znalosti programování v jazyce HTML.

Logické moduly uvedla společnost Siemens na trh v polovině 90. let minulého století jako novou kategorii přístrojů překlenující mezeru mezi stykači, pomocnými relé a časovými spínači na jedné a programovatelnými automaty (PLC) na druhé straně. Logické moduly Logo! jsou univerzálně použitelné v průmyslu i jako součást technických zařízení budov. Uplatňují se v bezpočtu nejrůznějších úloh od řízení jednoduchých strojů až po automatizaci v budovách. Lze se s nimi setkat např. u lisů na odpadky, dopravních pásů, podávacích a třídicích zařízení, automatických manipulačních zařízení, myček automobilů, systémů řízení přístupu, soustav osvětlení/dveří/vrat, akvárií a terárií, přídavných topných soustav, saun, bazénů, krmných linek používaných v chovech ryb a dobytka, v kompresorových a čerpacích stanicích atd.


Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice. Již 124 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. S počtem 9,7 tisíce zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2013 obrat 33,1 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 21,8 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a celosvětového působení. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují 43 % jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2013, který skončil 30. září 2013, dosáhl Siemens obratu 75,9 miliard EUR s čistým ziskem 4,2 miliard EUR a zaměstnával 362 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.com.

Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. 

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na inteligentní infrastrukturu pro budovy a distribuované energetické systémy a na automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Siemens spojuje digitální a reálný svět ve prospěch zákazníků a společnosti. Prostřednictvím společnosti Siemens Mobility, předního dodavatele inteligentních řešení pro železniční a silniční dopravu, pomáhá Siemens utvářet světový trh služeb v osobní a nákladní dopravě. Prostřednictvím svého většinového podílu ve veřejně obchodované akciové společnosti Siemens Healthineers je Siemens také předním světovým dodavatelem lékařských technologií a digitálních zdravotnických služeb. Siemens drží také menšinový podíl ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti distribuce a výroby elektrické energie, a jejíž akcie jsou kótované na burze od 28. září 2020. Ve fiskálním roce 2020, který skončil 30. září 2020, vytvořila skupina Siemens tržby 57.1 miliard EUR a čistý příjem 4,2 miliardy EUR. K 30. září 2020 měla společnost na celém světě kolem 293 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na http://www.siemens.com

 

Lenka Bernklauová, telefon:+420 603 196 685

E-mail: lenka.bernklauova@siemens.com


Další tiskové zprávy