Celofiremní | 22. 10. 2018

Jednadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense je plný novinek

Cena Wernera von Siemense

Na počátku třetí dekády existence soutěže přichází Siemens se změnami, jejichž cílem je podpořit zavádění řešení Průmyslu 4.0 v českém prostředí a ocenit ženy, které se rozhodly pro kariéru v oblasti vědy a výzkumu. Zcela nově tak byla do soutěže zařazena kategorie „Nejlepší práce na téma Průmysl 4.0“ a nová pravidla má i „Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce“. Současně se zvyšují odměny v kategorii nejlepší diplomová a dizertační práce. Své práce a projekty mohou soutěžící přihlašovat až do 25. listopadu.


 

Český Siemens zahájil 21. ročník prestižní soutěže Cena Wernera von Siemense, která oceňuje nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. „Novými kategoriemi reagujeme na stav českého průmyslu a společenské postavení žen ve vědě.“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika. „Zaměřením nové kategorie na oblast Průmyslu 4.0 chceme obrátit pozornost tématu, které je pro úspěšnou budoucnost českého průmyslu rozhodující. Věřím, že díky novým pravidlům Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce znovu ukážeme, jak důležité ženy ve vědě jsou, a že je potřeba je ve vědecké kariéře podpořit.“ vysvětluje. Prostřednictvím soutěže se Siemens dlouhodobě věnuje i osvětě v oblasti diverzity ve vědě. Zvláštní ocenění je udělováno studentovi, který se při svém studiu potýkal se zdravotními překážkami, a přesto dosáhl mimořádných studijních a výzkumných výsledků.

 

V jednadvacátém ročníku soutěže bylo vypsáno celkem sedm soutěžních kategorií, mezi jejich vítěze bude rozdělen téměř 1 milion korun. Zvyšují se odměny v kategoriích za nejlepší diplomové a dizertační práce, a to jak pro studenty, tak pro vedoucí jejich prací (2017: 30, 20 a 15 tisíc Kč za 1.-3. místo, 2018: 50, 30 a 20 tisíc Kč za 1.-3. místo).

 

Absolutní novinkou je zapůjčení elektromobilu Volkswagen na školní rok 2019/2020 pro univerzitu vítěze kategorie nejlepší diplomová práce. Plně elektrický automobil zapůjčí společnost Porsche Česká republika s.r.o., Siemens univerzitě dodá nabíjecí stanici. Automobil bude k dispozici studentům i zaměstnancům univerzity.

 

Soutěž Cena Wernera von Siemense je pořádána pod záštitou předsedy vlády České republiky Andreje Babiše, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Společnost Siemens na soutěži spolupracuje s 15 českými univerzitami a Akademií věd ČR. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z předních odborníků české vědy, např. rektorů ČVUT, VUT a Masarykovy univerzity a předsedkyně Akademie věd ČR. Cena Wernera von Siemense patří svým rozsahem, výší finančních odměn a historií mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice, od roku 1998 bylo oceněno 344 vědeckých talentů a pedagogů a na cenách vyplaceno více než 10 milionů korun.

 

Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických a vybraných přírodovědných oborech, a to prostřednictvím internetových stránek Siemens: http://www.siemens.cz/cenasiemens. Termín uzavírky přihlášek je 25. listopadu 2018. Slavnostní předávání cen proběhne 28. února 2019 v prostorách Betlémské kaple v Praze.

 

Kategorie a odměny

 

Nejlepší diplomová práce

 

Předseda poroty: Ing. Petr Štěpánek, Ph.D, rektor VUT v Brně

 

1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

 

Nejlepší disertační práce

 

Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT

 

1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

 

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)

 

Předseda poroty: prof. RNDr. Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR

 

300 000 Kč

 

Nejlepší pedagogický pracovník

 

Předseda poroty:prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK

 

100 000 Kč

 

Ocenění za překonání překážek při studiu

 

Předseda poroty: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity

 

20 000 Kč student

 

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

 

Předává: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens Česká republika

 

20 000 Kč studentka

 

Nejlepší práce na téma Průmysl 4.0

 

Předseda poroty: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c., CIIRC ČVUT
20 000 Kč student

 


Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Společnost působí po celém světě a zaměřuje se na oblast elektrifikace, automatizace a digitalizace. Siemens patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí, řadí se mezi přední dodavatele energetických zdrojů a technologií pro přenos energie. Siemens patří mezi průkopníky řešení v oblasti veřejné infrastruktury, průmyslové automatizace a softwarových řešení pro průmysl. V rámci dceřiné společnosti Siemens Healthineers AG je společnost také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení, jako je počítačová tomografie a zobrazovací systémy s magnetickou rezonancí, a lídrem v oblasti laboratorní diagnostiky a klinického IT. Ve finančním roce 2018, který skončil 30. září 2018, dosáhl Siemens obratu 83 miliard EUR s čistým ziskem 6,1 miliard EUR a zaměstnával 379 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.com.

Další tiskové zprávy