Energetika, Doprava a logistika, Průmysl, Industry 4.0, Smart Cities, Inovace | 12. 08. 2020

Energetický most od společnosti Siemens spojí Krétu s pevninským Řeckem

Propojení stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) Attika – Kréta zajistí bezpečnější dodávku elektřiny a zvýší integraci energie z obnovitelných zdrojů

Projekt sníží v prvním roce provozu emise CO2 o 0,5 milionu tun

Celkový objem zakázky pro konsorcium vedené společností Siemens je 370 mil. EUR


Konsorcium vedené společností Siemens Energy získalo zakázku na dvě konvertorové stanice pro propojení stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) Kréty, největšího a nejlidnatějšího ostrova Řecka, s pevninou. Tento projekt umožní přenos až 1 000 MW elektřiny. Tím se zvýší spolehlivost dodávky energie na Krétě a usnadní integrace obnovitelných zdrojů energie do elektrické sítě. Zákazníkem je Ariadne Interconnection S.P.S.A., dcera řeckého nezávislého provozovatele přenosové soustavy IPTO. Uvedení propojovacího vedení do provozu je naplánováno na polovinu roku 2023. Celkový objem zakázky pro konsorcium je 370 milionů EUR.

 

V současné době se krétské zásobování energií spoléhá hlavně na zastaralé elektrárny na fosilní paliva, které budou do konce roku 2022 uzavřeny. Propojovací vedení usnadní přenos energie z obnovitelných zdrojů generovaných na řecké pevnině na ostrov. V prvním úplném roce provozu tedy propojovací vedení sníží emise uhlíku o 500 000 tun.

 

„Propojení Attika – Kréta je dalším příkladem toho, jak mohou moderní řešení pomoci snížit potřebu fosilních paliv a emisí CO2 i v místech, kde to zdánlivě není možné. Nyní budou moci i obyvatelé Kréty využívat energii z obnovitelných zdrojů stejně jako v pevninském Řecku,“ řekl Jaroslav Lahoda, ředitel Siemens Energy, s.r.o.

 

Siemens bude v konsorciu spolupracovat s jednou z předních řeckých stavebních společností, TERNA S.A. (člen skupiny GEK TERNA Group). Zakázka obsahuje návrh, dodávku a instalaci konvertorového systému o výkonu 1 000 MW při stejnosměrném napětí ± 500 kV, zapouzdřenou rozvodnu s plynovou izolací (GIS) na Krétě, včetně desetileté servisní smlouvy na GIS a systémy řízení a chránění obou stanic HVDC. Obě konvertorové stanice – jedna umístěná v oblasti Attika nedaleko Athén a druhá poblíž Damasty na severu Kréty – budou propojeny napájecím kabelem stejnosměrného přenosu o délce 330 kilometrů. Terna bude zodpovědná za rozvody vvn, za celé stavební práce a za výstavbu veškerého vybavení projektu HVDC.

 

Obě konvertorové stanice budou používat napěťové konvertory HVDC Plus v modulárním uspořádání víceúrovňových konvertorů, které převádí střídavý proud na stejnosměrný proud a zpět na střídavý proud na druhé straně linky. Systém kombinuje výhody přenosu HVDC s výhodami, jako jsou řízení střídavého napětí, schopnost okamžitého startu, minimalizace ztrát přenosu energie, stabilizace sítě a vysoká dostupnost.


Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více než 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens zahrnuje produkty a  řešení pro oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Odděleně vedené společnosti Siemens Mobility a Siemens Healthineers působí na trhu kolejové dopravy a zdravotnických technologií. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace, automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz.

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci v zpracovatelském a výrobním průmyslu. Prostřednictvím odděleně vedené společnosti Siemens Mobility, která je předním dodavatelem řešení pro kolejovou a silniční dopravu, Siemens určuje trendy na trhu osobní a nákladní dopravy. V rámci majoritního podílu ve veřejně obchodovaných firmách Siemens Healthineers AG a Siemens Gamesa Renewable Energy je Siemens předním světovým dodavatelem zdravotnických technologií a medicínských digitálních služeb, stejně jako ekologicky šetrných řešení pro výrobu větrné energie na pevnině i na moři.  Ve fiskálním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhl Siemens tržeb ve výši 86,8 miliard EUR a čistého příjmu ve výši 5,6 miliard EUR. Na konci září 2019 měla společnost po celém světě zhruba 385 000 zaměstnanců. Více informací naleznete nawww.siemens.com.

 

Další tiskové zprávy