Celofiremní | 14. 05. 2019

Eduard Palíšek zvolen členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Eduard Palíšek, Siemens

Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika, byl dnes na další čtyřleté období zvolen členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Tuto funkci vykonává od roku 2015.  Eduard Palíšek se v rámci SP ČR zaměřuje především na oblast výzkumu, vývoje a inovací, věnuje se též zavádění principů konceptu Průmysl 4.0 a digitalizace v českých firmách. Dlouhodobě se zasazuje o úzkou spolupráci mezi podnikatelskou a akademickou sférou.


Pod vedením Eduarda Palíška dosáhl expertní tým Svazu průmyslu pro výzkum, vývoj a inovace v minulých letech řady úspěchů: podílel se na prosazení změn ve státním rozpočtu vedoucích  k navýšení zdrojů pro oblast VVI a novelizaci zákona 130/2002 Sb. o podpoře vědy výzkumu a inovací, nastavil akční plán spolupráce SP ČR a Technologické agentury České republiky a také intenzivně spolupracoval na přípravě Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 2017+).

 

Siemens bude mít zastoupení i v dozorčí radě Svazu průmyslu a dopravy – mezi její členy byl zvolen ředitel závodu OEZ (ve vlastnictví Siemens) Roman Schiffer.

 

Citace: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA

 

„Ve svém dalším působení v představenstvu SP ČR se i nadále budu zaměřovat na posilování inovačního potenciálu českých firem a zavádění digitálních technologií do výroby. Všemi způsoby budu prosazovat, aby přístup k takovým technologiím měly nejen velké, ale i malé a střední firmy.“

 

„Zasadím se, aby Svaz průmyslu a dopravy i nadále aktivně podporoval špičkový výzkum, vývoj, vědu a vzdělávání v České republice.“


Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více než 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens zahrnuje produkty a  řešení pro oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Odděleně vedené společnosti Siemens Mobility a Siemens Healthineers působí na trhu kolejové dopravy a zdravotnických technologií. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace, automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci v zpracovatelském a výrobním průmyslu. Prostřednictvím odděleně vedené společnosti Siemens Mobility, která je předním dodavatelem řešení pro kolejovou a silniční dopravu, Siemens určuje trendy na trhu osobní a nákladní dopravy. V rámci majoritního podílu ve veřejně obchodovaných firmách Siemens Healthineers AG a Siemens Gamesa Renewable Energy je Siemens předním světovým dodavatelem zdravotnických technologií a medicínských digitálních služeb, stejně jako ekologicky šetrných řešení pro výrobu větrné energie na pevnině i na moři.  Ve fiskálním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhl Siemens tržeb ve výši 86,8 miliard EUR a čistého příjmu ve výši 5,6 miliard EUR. Na konci září 2019 měla společnost po celém světě zhruba 385 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na http://www.siemens.com

 

Další tiskové zprávy