Celofiremní, Smart Cities | 28. 02. 2017

Český Siemens se zúčastnil konference Energeticko-technického inovačního klastru za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a ministra Jana Chvojky

Možnostem, jak mohou chytrá řešení usnadnit občanům jejich běžný život, byla věnována konference s názvem Moderní technologie ve službách státu a občanů. Pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky a pod patronací ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky se uskutečnila v úterý 28. února 2017 v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze. O aktuálních tématech zde hovořili zástupci členských společností Energeticko-technického inovačního klastru. Svou přednášku na téma Smart Cities zde přednesl také český Siemens. 


 

 „Moderní technologie nemohou pouze zefektivňovat výrobní procesy. Měly by být také součástí každodenního života občanů, zlepšovat jejich životní standard, a to bez ohledu na jejich věk, dosažené vzdělání či jejich momentální sociální podmínky,“ říká ministr Jan Chvojka. Podle něho jde především o zajištění ještě větší osobní bezpečnosti, usnadnění celoživotního přístupu ke vzdělání, pomoc v rozvoji kompetencí a tím také uplatnitelnosti na pracovním trhu. Neméně důležitá je snadnější komunikace s poskytovateli služeb i státní správou a samosprávou, včetně zajištění snadného přístupu k informacím či ochrany osobních údajů.

 

Siemens inovativní technologie zlepšují kvalitu života občanů

Současná společnost čelí řadě výzev – globalizace, urbanizace, růst počtu obyvatel, změny klimatu či digitalizace ovlivňují každodenní životy obyvatel, a to zejména ve městech. Způsobům, jakým se k těmto změnám mohou postavit firmy jakožto odpovědní firemní občané a prostřednictvím svých technologií přispět ke zlepšení komfortu života obyvatel, se věnovala ve své prezentaci společnost Siemens Česká republika.

 

„Nové technologie mohou výrazně zlepšit řadu oblastí každodenního života – dopravu, infrastrukturu, bezpečnost, péči o seniory, děti i hendikepované, chytré a spolehlivé dodávky energií i komunikaci. Dnes je na nás, abychom z dostupných řešení vybrali taková, která občanům přinesou největší a dlouhodobý užitek,“ uvedl generální ředitel Siemens ČR, Eduard Palíšek. Ve své úvodní přednášce zdůraznil, že se dnes technologie Siemens uplatňují ve všech oblastech společnosti – od průmyslové výroby, veřejné dopravy a infrastruktury, až po energetiku a zdravotnictví, čímž Siemens pomáhá rozvíjet český průmysl a ekonomiku. Firma Siemens však také dlouhodobě podporuje českou společnost prostřednictvím CSR (společenská odpovědnost firem) či vzdělávacích projektů.

 

V druhé části prezentace představil český Siemens konkrétní technologie, které mohou městům a jejich obyvatelům pomoci vyřešit konkrétní problémy či požadavky. Řešení nabízí v oblasti inteligentního řízení dopravy (např. chytré parkování, řízení dopravy), chytrých energetických sítí (tzv. smart grids) či inteligentního řízení budov. Siemens dále vyvinul nástroj „City Performance Tool“, který modeluje dopad různých technologií (dopravní infrastruktura, řízení budov, atd.) na městské emise CO2, kvalitu ovzduší a vytváření pracovních míst a městské rozpočty. Umožňuje tím, aby se město „podívalo“ na dopad své volby technologií a dává městům možnost diskutovat s odborníky.

Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více než 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens zahrnuje produkty a  řešení pro oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Odděleně vedené společnosti Siemens Mobility a Siemens Healthineers působí na trhu kolejové dopravy a zdravotnických technologií. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace, automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz.

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci v zpracovatelském a výrobním průmyslu. Prostřednictvím odděleně vedené společnosti Siemens Mobility, která je předním dodavatelem řešení pro kolejovou a silniční dopravu, Siemens určuje trendy na trhu osobní a nákladní dopravy. V rámci majoritního podílu ve veřejně obchodovaných firmách Siemens Healthineers AG a Siemens Gamesa Renewable Energy je Siemens předním světovým dodavatelem zdravotnických technologií a medicínských digitálních služeb, stejně jako ekologicky šetrných řešení pro výrobu větrné energie na pevnině i na moři.  Ve fiskálním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhl Siemens tržeb ve výši 86,8 miliard EUR a čistého příjmu ve výši 5,6 miliard EUR. Na konci září 2019 měla společnost po celém světě zhruba 385 000 zaměstnanců. Více informací naleznete nawww.siemens.com.

 

Další tiskové zprávy