Celofiremní | 23. 02. 2018

Český Siemens: 20. ročník prestižní Ceny Wernera von Siemense zná své vítěze

Laureati Ceny Wernera von Siemense

Celkem 25 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů převzalo ocenění ve 20. ročníku prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Český Siemens v ní udělil ceny projektům z oblasti technických a přírodovědných oborů v sedmi kategoriích, a to včetně zvláštního ocenění za překonání překážek při studiu a ceny za nejlepší ženskou disertační práci. Vítězové si rozdělili finanční odměny v celkové výši 1 milion korun.


Cena Wernera von Siemense letos slaví 20. let od založení během nichž podpořila firma Siemens 344 vědců a na odměnách rozdělila nyní již přes 10 milionů korun. Do 20. ročníku soutěže, která oceňuje práce z oblasti technických a přírodovědných oborů se letos přihlásilo rekordních téměř 500 soutěžících.

 

V kategorii o nejvýznamnější výsledek vývoje a inovace byl za vyvinutí nové metody vhodné pro in vitro diagnostiku a objevování biologicky aktivních látek, které se mohou stát základem nových léků, oceněn tým Václava Navrátila (AV ČR).

Za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu si cenu odnesl tým Jiřího Čejky (AV ČR a Přírodovědecká fakulta UK), který objevil a popsal novou metodu přípravy tzv. zeolitů, původně přírodních minerálů, které jsou dnes vyráběny synteticky. Ty v současné době představují nejdůležitější průmyslové katalyzátory s využitím při zpracování ropy, v petrochemii, přípravě speciálních chemikálií a ochraně životního prostředí.

 

Jako již tradičně se nejvíce soutěžících přihlásilo v kategoriích o nejlepší diplomovou a disertační práci. Ocenění si zde odnesli: Martin Gajarský (Masarykova univerzita) za nejlepší diplomovou práci, jejíž zásadní význam spočívá v objevu nového strukturního motivu DNA a poukázání na nové principy skládaní sekvencí DNA, a Kateřina Holá (Univerzita Palackého v Olomouci) za nejlepší disertační práci, v níž do značné míry přispěla k objevu prvního 2D „organického“ magnetu založeného na funkcionalizovaném grafenu a také k řešení dlouhodobé výzvy v oblasti uhlíkových kvantových teček. Tyto tečky se využívají pro zobrazování buněk, nádorových tkání nebo ke sklízení energie pro technické aplikace, jako je štěpení vody nebo pro solární články. Práce Kateřiny Holé také získala zvláštní ocenění za nejlepší disertační práci napsanou ženou, kterou český Siemens uděluje již po páté v rámci podpory diverzity ve vědě.

 

Zvláštní ocenění za překonání překážek a cena pro nejlepšího pedagoga

Siemens opět udělil zvláštní ocenění studentovi, který překonal potíže dané zdravotním postižením a dosáhl navzdory němu mimořádných studijních nebo výzkumných výsledků. Získala jej Tereza Pařilová (Masarykova univerzita), která dokázala díky své houževnatosti a přístupu překonat těžké komplikace spojené se svým chronickým onemocněním a dosáhla mimořádných výsledků v magisterském a doktorském studium oboru Informatika.

Cenu pro nejlepšího pedagoga si odnesl Zdeněk Vostracký uznávaný odborník v oblasti elektrotechniky a významný propagátor komplexního inženýrského vzdělávání s více než 50 lety pedagogické praxe.

 

O soutěži

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích devatenácti ročnících soutěže bylo již oceněno 319 studentů, pedagogů a vědců a Siemens v nich formou finančních odměn podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující devíti milionů korun.

 

Citace k soutěži o Cenu Wernera von Siemense:

 

Generální ředitel Siemens Česká republika, Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA:

„Čtvrtá průmyslová revoluce, která dramaticky mění dnešní svět, žije ze znalostí a vědomostí. Proto potřebujeme, aby současně probíhala revoluce vzdělávání. V této oblasti musí spojit síly všichni: vláda, akademická obec, firmy. Věřím, že Cena Wernera von Siemense je důkazem toho, že spolupráce, partnerství a sdílení vizí a hodnot mohou zásadním způsobem přispět k tomu, aby v České republice rostl počet mladých lidí se zájmem o technické a přírodovědné obory. Díky nim naše země plně využije příležitostí, které čtvrtá průmyslová revoluce přináší.“

Předsedkyně Akademie věd České republiky, prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.:

„Velmi oceňuji společnost Siemens, že se dlouhodobě věnuje nejen podpoře vědy a výzkumu, ale také jejich medializaci a popularizaci. Soutěž o Cenu Wernera von Siemense každoročně ukazuje, že v oblasti vědy a výzkumu má jak Akademie věd, tak i vysoké školy co nabídnout. Oceněné práce pokrývají širokou škálu výzkumu od oblasti výzkumu základního až k průmyslovému výzkumu a vývoji; ukazují tak širokou základnu výzkumu v České republice a jeho potenciál. Vážíme si proto práce společnosti Siemens i v této oblasti, která motivuje především studenty významných technických a přírodovědných univerzit a přispívá tak významně k našemu společnému cíli.“

 

Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích:

Kategorie

Umístění

Jméno

Název práce

Nejlepší diplomová práce

1

Mgr. Martin Gajarský

Struktura krátkého telomerického přesahu z S. cerevisiae

2

Mgr. Eva Vojáčková

Role mikroprostředí v biologii chronické lymfatické leukémie

3

Ing. Ondřej Ticháček

Mathematical model of the auditory periphery

Nejlepší disertační práce

1

Mgr. Kateřina Holá

Funkční skupiny uhlíkových nanomateriálů

2

Ing. Tomáš Lukeš

Super-resolution microscopy live cell imaging and image analysis

3

Ing. Lukáš Kekely

Software-Controlled Network Traffic Monitoring

Nejlepší ženská disertační práce

1

Mgr. Kateřina Holá

Funkční skupiny uhlíkových nanomateriálů

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

1

Prof. Jiří Čejka DrSc. a tým

Objev nové metody syntézy zeolitů a její využití v katalýze

Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace

1

Mgr. Václav Navrátil a tým

Vývoj technologie pro ultrasensitivní kvantifikaci enzymů a identifikaci jejich inhibitorů

Ocenění za překonání překážek

1

RNDr. BcA. Tereza Pařilová

Počítačové systémy a technologie

Nejlepší pedagogický pracovník

1

Prof. Ing. Zdeněk Vostracký DrSc., dr.h.c.

Elektrické a elektrotechnické inženýrství

Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více než 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens zahrnuje produkty a  řešení pro oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Odděleně vedené společnosti Siemens Mobility a Siemens Healthineers působí na trhu kolejové dopravy a zdravotnických technologií. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace, automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz.

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci v zpracovatelském a výrobním průmyslu. Prostřednictvím odděleně vedené společnosti Siemens Mobility, která je předním dodavatelem řešení pro kolejovou a silniční dopravu, Siemens určuje trendy na trhu osobní a nákladní dopravy. V rámci majoritního podílu ve veřejně obchodovaných firmách Siemens Healthineers AG a Siemens Gamesa Renewable Energy je Siemens předním světovým dodavatelem zdravotnických technologií a medicínských digitálních služeb, stejně jako ekologicky šetrných řešení pro výrobu větrné energie na pevnině i na moři.  Ve fiskálním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhl Siemens tržeb ve výši 86,8 miliard EUR a čistého příjmu ve výši 5,6 miliard EUR. Na konci září 2019 měla společnost po celém světě zhruba 385 000 zaměstnanců. Více informací naleznete nawww.siemens.com.

 

Další tiskové zprávy