Smart Cities | 15. 11. 2018

Česká premiéra systému Siemens E-Car Operation Center pro správu nabíjecích zařízení

Společnost Siemens na veletrhu e-SALON v tuzemské premiéře představí E-Car Operation Center, systém pro správu nabíjecí infrastruktury. Mezi klíčové vlastnosti systému patří otevřenost, komunikace v reálném čase, dálkové řízení a možnost využívat nabíječky různých provozovatelů, tzv. roaming. E-Car Operation Center představuje, spolu s nabíjecími stanicemi, zařízeními pro akumulaci elektrické energie Siestorage a technologiemi pro budování energetické infrastruktury, klíčový prvek komplexního řešení Siemens pro elektromobilitu.


Siemens E-car Operation center (E-Car OC) je otevřená platforma zaměřená na správu nabíjecí infrastruktury v reálném čase, která řeší všechny požadavky – od řízení nabíjecí jednotky až po celkovou správu u zákazníka. Systém může být použit jakoukoliv společností zapojenou do procesů souvisejících s elektromobilitou jako jsou poskytovatelé nabíjecích služeb, provozovatelé nabíjecích stanic, operátoři na volném trhu s energiemi a distributoři elektrické energie, samosprávy, dopravní společnosti a výrobci automobilů. E-car OC mohou využívat i koncoví uživatelé. Jeden E-Car OC může navíc spravovat více společností a širokou řadu nabíjecích infrastruktur, což znamená, že současně dokáže pracovat s více provozovateli distribučních soustav, poskytovateli služeb a obchodníky s energiemi. Výsledkem jsou vyšší efektivita a pohodlí a nižší náklady na implementaci, údržbu a rozvoj.

 

Tři funkční moduly

 

E-Car OC disponuje třemi funkčními moduly: správa infrastruktury, správa smluv a modulem řízení zatížení distribuční sítě.

 

Modul správa infrastruktury kontroluje nabíjecí infrastrukturu a udržuje trvalé spojení s nabíjecími jednotkami. Umožňuje nastavení nabíjecích jednotek a jejich vizualizaci na geografických mapách s veškerými informacemi o jejich parametrech a dostupnosti. Systém rovněž umožňuje rezervovat nabíjecí jednotku na určitý den a čas tak, aby byla uživateli v určenou dobu k dispozici. V rámci tohoto modulu mají správci přístup k diagnostice a datům jakékoliv nabíjecí stanice. Systém výstrah okamžitě upozorní provozovatele na problémy s nabíjecí jednotkou, jako jsou například závady komponent, nesprávné použití nabíjecí jednotky nebo porucha komunikace.

 

Modul správy smluv umožňuje spravovat veškeré informace spojené s uživatelskými smlouvami. Podporuje tak všechny funkce pro vytvoření a definici smlouvy, tvorbu RFID karet koncových uživatelů a jejich správu. Koncový uživatel může například požádat o vydání dalších karet nebo jejich blokaci (při krádeži, ztrátě apod.). RFID karta umožňuje uživateli spustit nabíjení tak, že s ní přejede přes čidlo nabíjecí jednotky. Data uložená na kartě jsou pak šifrovaně odeslána do E-Car OC, kde dojde ke kontrole platnosti RFID autorizace. Podle kladné či záporné odezvy pak nabíjecí jednotka zareaguje.

 

Modul řízení zatížení distribuční sítě umožňuje provozovateli řídit nabíjení podle potřeb provozovatele distribuční sítě tak, aby nedošlo k přetížení nebo negativnímu ovlivnění kvalitativních parametrů.

 

Klíčové vlastnosti

 

E-Car OC umožňuje správu přes jednoduché webové rozhraní nebo aplikaci pro chytré telefony a mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

 

Otevřenost

 

E-Car OC podporuje různé druhy nabíjecích jednotek. To umožňuje správu různých typů a značek nabíjecích jednotek od různých výrobců, podle toho, jak dochází k vývoji nových modelů, aniž by bylo nutné provádět přizpůsobení systému. Systém je schopen komunikovat s nabíjecími jednotkami na základě standardního protokolu OCPP.

 

Komunikace v reálném čase

 

Nabíjecí stanice jsou propojeny s E-Car OC a mohou odesílat a přijímat data v reálném čase. To je zásadní pro vyúčtování a platební styk. Znalost aktuálních dat o skutečné spotřebě energie při nabíjení elektromobilů navíc připravuje cestu k řízení distribuční sítě a řešení smart grids. Pokud je komunikace dočasně přerušena, může stanice pracovat i v režimu off-line, dokud není spojení obnoveno. Při takovém přerušení jsou k dispozici všechny funkce nutné k dobíjení, po obnovení spojení se nabíjecí jednotka s E-Car OC automaticky synchronizuje.

 

Dálkové řízení

 

E-Car OC umožňuje odesílání povelů přímo do nabíjecí jednotky, například při rezervaci za účelem nabíjení nebo aktualizaci jejího software. Rezervace může být rovněž prováděna řidičem přes webový portál nebo mobilní aplikaci a příslušné informace jsou ihned aktualizovány na úrovni E-Car OC.

 

Roaming

 

Modul roaming umožňuje komunikaci se systémy různých provozovatelů nabíjecí infrastruktury, zabezpečenou autentizaci uživatelů, kteří mají uzavřenou smlouvu s jiným provozovatelem a propojení na clearingové centrum, kde jsou následně vypořádány finanční operace spojené s dobíjením a využitím nabíjecí infrastruktury.

Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Společnost působí po celém světě a zaměřuje se na oblast elektrifikace, automatizace a digitalizace. Siemens patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí, řadí se mezi přední dodavatele energetických zdrojů a technologií pro přenos energie. Siemens patří mezi průkopníky řešení v oblasti veřejné infrastruktury, průmyslové automatizace a softwarových řešení pro průmysl. V rámci dceřiné společnosti Siemens Healthineers AG je společnost také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení, jako je počítačová tomografie a zobrazovací systémy s magnetickou rezonancí, a lídrem v oblasti laboratorní diagnostiky a klinického IT. Ve finančním roce 2018, který skončil 30. září 2018, dosáhl Siemens obratu 83 miliard EUR s čistým ziskem 6,1 miliard EUR a zaměstnával 379 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.com.

Další tiskové zprávy