Celofiremní | 07. 08. 2013

Brněnští bezdomovci opraví zahradu pod Špilberkem

_63976_Otevrena_zahrada.JPG

Siemens Fond pomoci v jarním brněnském kole rozdělil 250 000 korun mezi projekty neziskových organizací Jihomoravského kraje. Největší částka putovala Nadaci Partnerství na výstavbu letní učebny a venkovní kuchyně pro děti základních škol v Otevřené zahradě pod Špilberkem. Do výstavby a později i do hospodaření na pozemku se zapojí i bezdomovci žijící v improvizovaných chatách v okolí. Stavba začala tento týden.


Otevřená zahrada na ulici Údolní pod Špilberkem se skládá ze dvou částí. Jednu tvoří poradenské centrum a pasivní budova, která celému prostoru zahrady vévodí. Tou druhou je venkovní „výukové hřiště“ určené především žákům druhého stupně základních škol. Zahrada, v níž probíhají nejrůznější akce pro malé i velké, vzdělávací programy, semináře a komentované prohlídky, je otevřena každý den i pro veřejnost.

„V okolí Otevřené zahrady na ulici Údolní pod Špilberkem je několik přístřešků bezdomovců. S polovinou obyvatel svahu jsme v kontaktu. Dva z nich se tento týden zapojili do dobrovolných prací na úpravě pozemku a další se chystají na pomoc s výstavbou letní učebny pro děti základních škol. Věříme, že obyčejný lidský kontakt a práce na smysluplném projektu v obtížné situaci povede ke zvýšení sebevědomí a návratu do společnosti, “ říká Michal Veselý, ředitel rozvoje Nadace Partnerství.

Vladimír Štěpán, ředitel brněnského Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery, k tomu dodává: „Kromě urgentních žádostí ohodnotila komise Siemens Fondu pomoci projekty, které vedou k vlastní aktivitě klientů. Právě takovým je projekt Nadace Partnerství na stavbu učebny pro děti, do které se zapojí i lidé bez domova žijící v jejím okolí.“

Komise brněnského kola Siemens Fondu pomoci se rozhodla kromě Otevřené zahrady podpořit nákup rehabilitačních pomůcek do půjčovny Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ve Vyškově, nábytku pro chráněnou dílnu V růžovém sadu v Ořechově, sprchového lehátka pro brněnský Domov pro mne nebo nákupu paravánů pro ošetřovatelskou jednotku Domova důstojného stáří v brněnských Maloměřicích.

Siemens Fond pomoci rozděluje každý měsíc finanční granty v celkové výši 100 000 korun na podporu charitativních projektů v České republice. Mimo to se konají i regionální kola v regionech, ve kterých se nacházejí odštěpné závody Siemens. V brněnském kole se dvakrát ročně rozděluje částka 250 000 korun. Pro zajištění co největší objektivity se jsou členy komisí nejen zástupci Siemens, ale také například neziskových organizací, tisku, školství nebo státní správy. Více informací o složení komisí naleznete na www.siemens.cz/fondpomoci.


Pro další informace k tématu Siemens Fondu pomoci se obracejte na www.siemens.cz/fondpomoci, k tématu Otevřené zahrady na www.otevrenazahrada.cz, případně www.nadacepartnerstvi.cz

Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Společnost působí po celém světě a zaměřuje se na oblast elektrifikace, automatizace a digitalizace. Siemens patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí, řadí se mezi přední dodavatele energetických zdrojů a technologií pro přenos energie. Siemens patří mezi průkopníky řešení v oblasti veřejné infrastruktury, průmyslové automatizace a softwarových řešení pro průmysl. V rámci dceřiné společnosti Siemens Healthineers AG je společnost také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení, jako je počítačová tomografie a zobrazovací systémy s magnetickou rezonancí, a lídrem v oblasti laboratorní diagnostiky a klinického IT. Ve finančním roce 2018, který skončil 30. září 2018, dosáhl Siemens obratu 83 miliard EUR s čistým ziskem 6,1 miliard EUR a zaměstnával 379 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.com.

Kontakt pro novináře:
Siemens, s.r.o., Communications
Lenka Kuchtová, telefon: +420 545 105 212
E-mail: lenka.kuchtova@siemens.com


Další tiskové zprávy