Doprava a logistika | 22. 10. 2019

BLS Cargo objednává dalších 25 lokomotiv Siemens Vectron od společnosti Siemens Mobility

Vectron MS pro BLS Cargo
  • 25 multisystémových lokomotiv Vectron MS pro dosažení maximální flexibility transevropské nákladní dopravy
  • Přeshraniční provoz na severo-jižním koridoru
  • První lokomotivy budou dodány na konci roku 2020

Švýcarská železniční nákladní společnost BLS Cargo objednala od společnosti Siemens Mobility 25 lokomotiv Vectron MS pro plánovaný provoz na transevropském nákladním železničním (FRC) severo-jižním koridoru. Lokomotivy budou jezdit v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Nizozemsku a Belgii. Dodávka lokomotiv bude probíhat v několika fázích od konce roku 2020 do roku 2025. Díky této objednávce se současná flotila lokomotiv Vectron provozovaná společností BLS Cargo rozšíří na celkový počet 40 vozidel. Prvních 15 lokomotiv objednala společnost BLS Cargo od společnosti Siemens Mobility v roce 2015.

 

Pokračující důvěra společnosti BLS Cargo potvrzuje spolehlivost a výkonnost lokomotivy Vectron, která splňuje požadavky mezistátní evropské nákladní dopravy a poskytuje našim zákazníkům maximální flexibilitu,“ uvedla Sabrina Soussan, CEO společnosti Siemens Mobility.

 "S novými lokomotivami se nám otevírá belgický trh a zároveň můžeme naši produkci ještě lépe a těsněji propojit s belgickou dceřinou společností Crossrail,“ říká Dirk Stahl, generální ředitel BLS Cargo.

 Lokomotivy objednané společností BLS Cargo disponují maximálním výkonem 6,4 MW, dosahují maximální provozní rychlosti 160 km/h a jsou vybaveny potřebnými národními vlakovými zabezpečovači včetně jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS.

Společnost Siemens Mobility prodala již více než 950 Vectronů celkem 47 zákazníkům. Lokomotivy dosud ujely více než 245 milionů kilometrů a jsou certifikovány pro provoz v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Finsku, Německu, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Švédsku, Švýcarsku a Turecku.


Foto

Kontakt

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz/mobility a http://www.siemens.cz.

 

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhla původní divize Siemens Mobility obratu 8,9 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 36 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Další tiskové zprávy