Technologie budov, Průmysl | 16. 09. 2021

Siemens daroval protipožární zabezpečení domovu pro seniory v Krabčicích

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí, provozovaný Diakonií ČCE ve středočeských Krabčicích, má nový protipožární systém, který organizaci darovala společnost Siemens. „Díky našim technologiím mohou v případě požáru pečovatelé rychle a účinně zasáhnout a obyvatelé krabčického domova jsou v bezpečí,“ uvedl Tomáš Hüner, ředitel Siemens Smart Infrastructure. Hodnota instalovaného protipožárního systému přesahuje 1, 5 milionu korun.  


Technologie, která chrání životy

V objektu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem společnost Siemens nainstalovala systém EPS Siemens Sinteso se stovkou automatických a manuálních hlásičů požáru, převážně v bezdrátovém provedení (systém SWING). Instalace proběhla v průběhu pandemie onemocnění covid-19 za mimořádně přísných ochranných opatření a za plného provozu.

 

„Museli jsme brát ohled na denní rytmus obyvatel domova jako dodržení poledního klidu, terapeutických pauz a také na jejich soukromí. Proto jsme zvolili bezdrátový systém, který nevyžaduje vrtání a frézování kabelových tras, kvůli němuž by bylo nutné stěhovat ležící klienty,“ vysvětlil specifika instalace v Krabčicích Michal Roubíček, specialista na požární a zabezpečovací technologie Siemens.

 

Proto byl zvolen bezdrátový systém, ve kterém se kabelová trasa ke komunikačním bránám, akustické signalizaci a drátovým hlásičům vedla pouze na chodbách a v ostatních prostorách se jen velmi rychle a bezprašně nainstalovaly na strop bezdrátové hlásiče.  „S ohledem na členitost objektu se velká přednost bezdrátového systému Siemens SWING ukázala unikátní schopnost předávání informací mezi hlásiči navzájem. Dosah radiového signálu ke každému hlásiči byl zajištěn do všech prostor i přes několik zdí, stojících mezi bránou a hlásiči,“ doplnil Roubíček.

 

Zvláštní potřeby domovů pro seniory

Pro seniory a osoby se sníženou orientační schopností představuje oheň velké nebezpečí. Riziko často nerozpoznají a následně se nemohou rychle evakuovat.  Těmto podmínkám je v Krabčicích přizpůsobena i akustická signalizace nebezpečí. Jednotlivá signalizační body jsou adresovatelné a umístěné na stejné lince, jako komunikační brány. Kabeláž je minimalizovaná, protože je možné všechny prvky provozovat na společném vedení.

 

Adresovatelná zařízení lze díky obrovským programovacím možnostem ústředen EPS Siemens ovládat kaskádovitě, v případě nebezpečí je možné postupně varovat odlišnými signály bezprostředně ohrožené skupiny osob a uklidnit ostatní skupiny, jimž bezprostřední nebezpečí nehrozí. Tak lze zabránit hromadnému útěku a panice při zahlcení únikových cest.

 

„Akustické signály mohou mít podobu různých výstražných tónů, jako je to v tomto případě, nebo lze ve členitějších objektech doplnit signalizaci o řečové zprávy, které poskytnou srozumitelné hlasové pokyny, rovněž v několika úrovních,“ vysvětluje specifika instalace Roubíček.

 

Krabčice – vzorová instalace pro obdobné provozy

Použitý systém EPS také umožňuje přepínání citlivosti v závislosti na režimu provozu. Zatímco v denním režimu je citlivost hlásičů na standardní úrovni, a počítá tak s drobnými rušivými vlivy, jako jsou například výskyt páry v kuchyňce při přípravě jídla, v nočním režimu se automaticky přepíná na vyšší citlivost, což zaručí časnější varování při případném vzniku požáru a rychlejší reakci.

 

Důležitost a přínos EPS systému Siemens oceňuje i Aleš Gabrysz, ředitel Domova v Krabčicích. „Instalovaný systém EPS významně zvyšuje bezpečnost provozu služby. Protipožárními zabezpečovacími systémy se musíme zabývat, neboť tvoříme domov. Ač tento domov musí splňovat mnoho institucionálních prvků, primárně je to domov s fotografiemi na stěnách, lampičkou u křesla, s televizí, teplometem nebo rychlovarnou konvicí. To vše může být rizikem, a proto tichý a téměř neviditelný systém požární signalizace zajišťuje ochranu před fatálními důsledky.“

 

Ochránit zranitelné seniory v obdobných zařízeních je dlouhodobý úkol pro jejich provozovatele. Jak ukazuje krabčická instalace, chytře vymyšlený EPS systém využívající nejnovější technologie dokáže riziko požáru minimalizovat, aniž by narušoval život a zvyky obyvatel domovů.


Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již  více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. 

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na inteligentní infrastrukturu pro budovy a distribuované energetické systémy a na automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Siemens spojuje digitální a reálný svět ve prospěch zákazníků a společnosti. Prostřednictvím společnosti Siemens Mobility, předního dodavatele inteligentních řešení pro železniční a silniční dopravu, pomáhá Siemens utvářet světový trh služeb v osobní a nákladní dopravě. Prostřednictvím svého většinového podílu ve veřejně obchodované akciové společnosti Siemens Healthineers je Siemens také předním světovým dodavatelem lékařských technologií a digitálních zdravotnických služeb. Siemens drží také menšinový podíl ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti distribuce a výroby elektrické energie, a jejíž akcie jsou kótované na burze od 28. září 2020. Ve fiskálním roce 2020, který skončil 30. září 2020, vytvořila skupina Siemens tržby 57.1 miliard EUR a čistý příjem 4,2 miliardy EUR. K 30. září 2020 měla společnost na celém světě kolem 293 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na http://www.siemens.com

 

Další tiskové zprávy